[Download] Tải Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao – Tải về File Word, PDF

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao
Nội dung Text: Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục : tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao File Word, PDF về máy

Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao

 1. Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao.
  Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
  quy định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai
  Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần
  (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ
  chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn
  bản,hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở
  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường
  Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
  chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  (1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
  (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
  07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);
  (2) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du
  lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng
  Thành phần, số lượng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
  hồ sơ (3) Danh sách người quản lý và nhân viên phục
  vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2
  ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-
  BVHTTDL);
  (4) Bản sao có giá trị pháp lý:
  + Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du
  lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
 2. + Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi
  dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực
  du lịch đối với người quản lý;
  + Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều
  kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
  + Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống
  cháy nổ
  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
  phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ
  ăn uống);
  (5) Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du
  lịch theo quy định hiện hành;
  (6) Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng
  chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các
  bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.
  2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
  Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định:
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  Cơ quan thực hiện thủ
  hoặc phân cấp thực hiện (Không)
  tục hành chính
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  d) Cơ quan phốihợp: (Không)
  Kết quả của việc thực Ra quyết định công nhận CSLT du lịch đạt tiêu chuẩn
  hiện TTHC 1 đến 2 sao
  Phí, lệ phí 1.000.000 đồng/lần thẩm định và tái thẩm định
  (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ (1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu
  khai 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
  07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
  (2) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ
  trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm
  theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30
 3. tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
  thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy
  định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về
  lưu trú du lịch).
  Yêu cầu hoặc điều (1) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
  kiện để thực hiện thủ (2) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ
  tục hành chính sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo
  quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;
  (3) Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây
  dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn,
  ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ
  theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại,
  hạng;
  (4) Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng
  trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc
  phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến
  không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải
  bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học,
  bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ
  gây ô nhiễm.
  – Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày ban hành:
  27/6/2005; ngày có hiệu lực 01/01/2006.
  – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của
  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
  Luật du lịch.Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
  – Thông tư 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 30/12/2008
  của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi
  hành NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của CP
  Căn cứ pháp lý của thủ
  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du
  tục hành chính
  lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/1/2009
  NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của CP quy định
  chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh
  doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của
  doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng
  dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày
  07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 4. -Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010
  của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, và
  quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng c ơ sở lưu trú
  du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt
  tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  – Quyết Định 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2011
  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về công bố
  TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc
  phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao
  và Du lịch.
 5. Mẫu 26
  (Ban hành kèm theo thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6
  năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi: – Tổng cục Du lịch
  (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao
  cấp)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
  (TP)…

  Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của
  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí
  xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)
  ………………………………… xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

  1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch
  – Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:
  – Địa chỉ:
  – Điện thoại: Fax: Email: Website:
  – Thời điểm bắt đầu kinh doanh:
  – Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): …………… theo Quyết định
  số: …
  ngày …/…/…
  …………………………………………………………………………………..

  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
  – Tổng vốn đầu tư ban đầu:
  – Tổng vốn đầu tư nâng cấp:
  – Tổng diện tích mặt bằng (m2):
  – Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):
  – Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%):

  STT Loại buồng Số lượng Giá buồng

 6. VND USD
  buồng
  1
  2

  – Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:
  …………………………………………………………………………

  3. Người quản lý và nhân viên phục vụ
  – Tổng số:
  Trong đó:
  Trực tiếp: Lễ tân: Bếp:
  Gián tiếp: Buồng: Khác:
  Ban giám đốc: Bàn, bar:
  – Trình độ:
  Trên đại học: Đại học: Cao đẳng:
  Trung cấp: Sơ cấp: THPT:
  – Được đào tạo nghiệp vụ (%):
  – Ngoại ngữ (%):
  – Hạng đề nghị:
  Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng
  tiêu chuẩn quy định./.

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp
  hạng.

 7. Phụ lục 2
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL
  ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tên cơ sở lưu trú du lịch

  …… ngày…… tháng ……..năm….

  DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
  TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

  Số Họ và tên Chức Trình độ
  Năm sinh
  TT danh
  Nữ Văn Nghiệp Ngoại
  Nam Chuyên
  vụ du ngữ (*)
  hóa môn
  lịch
  1
  2

  Ghi chú:
  Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:
  A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)
  GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)
  GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)
  TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)
  Ví dụ:
  TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp
  GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc
  GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  – Như trên; HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU
  – Lưu:…… LỊCH

 8. (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Thủ tục : Tái thẩm định, xếp hạng lại khách sạn 1 sao đến 2 sao File Word, PDF về máy