[Download] Tải Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp

Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp
Nội dung Text: Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do sở giao thông vận tải cấp’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp File Word, PDF về máy

Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp

 1. Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng
  3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội
  địa do Sở Giao thông vận tải cấp.
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
  quả. hoặc qua đường bưu chính.
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển
  về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.`
  + Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái nghiên cứu giải
  quyết hồ sơ.
  + Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường
  bưu chính
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  + Đơn đề nghị theo mẫu
  + 02 ảnh màu cỡ 3×4
  + Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
  + Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các
  loại bằng, chứng chỉ liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với
  bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ khả năng
  chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp) để chứng minh đủ điều
  kiện cấp lại tương ứng với loại bằng, chứng chỉ chuyêmn môn xin cấp lại theo quy
  định.
  Ghi chú: Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn còn thời hạn sử dụng bị
  mất, có tên trong sổ cấp của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn không phát
  hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được cấp lại bằng,
  chứng chỉ chuyên môn.
  * Số lượng: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng , chứng chỉ chuyên môn
  – Lệ phí:
  + Lệ phí cấp bằng: 50.000đ/bằng
  + Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn: 20.000đ/chứng chỉ
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đè nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi
  bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
  + Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.
  + Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải
  ban hành quy chế thi, cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ
  nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.
 2. + Công văn số 1712 /CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông
  Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày
  18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.
  + Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông vận
  tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy chế thi,
  cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm
  nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo quyết
  định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
 3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn
  Ảnh
  3×4 cm* phương tiện thuỷ nội địa

  Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………………

  Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..; Nam (Nữ)
  Sinh ngày…….tháng…….năm………………………………………………
  Nơi cư trú:…………………………………………………………………….
  Điện thoại:……………………………………….; Email:……………………………………….
  Số CMND (hoặc Hộ chiếu):……………………do…………………………..
  cấp
  ngày…….tháng……..năm……………………………………………………

  Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:…. ngày….tháng….năm….
  theo Quyết định số:…..….,
  ngày..….tháng……năm…….của…………………………
  Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:

  TỪ………….ĐẾN…….. CHỨC SỐ GHI
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
  PTTNĐ
  … DANH CHÚ

  Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng,
  chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:
  + Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

  Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)…………………….cho tôi được cấp
  mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn……………….để hành
  nghề.

 4. Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
  toàn chịu trách nhiệm./.
  ………, ngày……..tháng…..năm….
  Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

Download tài liệu Thủ tục: đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp File Word, PDF về máy