[Download] Tải Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh – Tải về File Word, PDF

Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh
Nội dung Text: Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu )

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh File Word, PDF về máy

Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu

  Đăng ký lập hộ kinh doanh.

  – Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp
  huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng
  dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

  Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban
  nhân dân cấp huyện.

  Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu lệ phí và trả Giấy chứng nhận
  đăng ký kinh doanh cho người đến nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ
  hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến
  16 giờ 30), trừ ngày lễ.

  Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
  và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa thực hiện trả kết
  quả giải quyết thủ tục hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết
  quả giải quyết thủ tục hành chính.

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

  – Thành phần hồ sơ:

  + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I -6)

  + Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-5).

  + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh
  hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập
  hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân th ành lập;

  + Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối
  với ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề);

  + Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của c ơ quan, tổ chức có thẩm
  quyền (trường hợp ngành, nghề phải có vốn pháp định).

  – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  – Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người
  đại diện hộ gia đình.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện
  (nếu có): Không.

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu
  + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp
  huyện.

  + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục I-6).

  + Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-5)

  – Lệ phí: 30.000 đồng.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  – Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

  + Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân
  sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng
  ký kinh doanh theo quy định;

  + Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh một hộ kinh doanh trong
  phạm vi toàn quốc;

  + Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

  + Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định số
  43/2010/NĐ-CP;

  + Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu
  + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về
  đăng ký doanh nghiệp;

  + Thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch
  và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh
  nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ -CP ngày 15 tháng 4 năm 2010
  của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

  + Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài Chính
  ban hành mức thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  + Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính
  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2000 của
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký
  kinh doanh;

  + Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân
  dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần
  để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

  PHỤ LỤC I-6

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————–

  …., ngày … tháng … năm………

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………..…………….. Giới tính:

  Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch:

  Chứng minh nhân dân số:

  Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp:

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):

  Số giấy chứng thực cá nhân:

  Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp:

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

  Xã/Phường/Thị trấn:

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

  Tỉnh/Thành phố:

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

  Xã/Phường/Thị trấn:

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu
  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

  Tỉnh/Thành phố:

  Điện thoại: …………………………………. Fax:

  Email: ………………………………………. Website:

  Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

  2. Địa điểm kinh doanh:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

  Xã/Phường/Thị trấn:

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

  Tỉnh/Thành phố:

  Điện thoại: ………………………………………. Fax:

  Email: …………………………………………… Website:

  3. Ngành, nghề kinh doanh:

  4. Vốn kinh doanh:

  Tổng số(bằng số; VNĐ):

 7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ
  HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN
  NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết
  định số 2638/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –
  Vũng Tàu
  Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá
  nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

  – Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ
  kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp
  danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp
  danh còn lại);

  – Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và
  được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của
  nội dung đăng ký trên.

  Các giấy tờ gửi kèm: ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
  (Ký và ghi họ tên)
  – ………………
  – ………………
  – ……………….

Download tài liệu Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh File Word, PDF về máy