[Download] Tải Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất – Tải về File Word, PDF

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất
Nội dung Text: Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

Download


Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nghĩa vụ chi phí thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất. Các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất File Word, PDF về máy

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

 1. Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có

  sổ đỏ và chưa có sổ đỏ

  Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

 2. Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ

  tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  * Thủ tục chuyển nhượng nhà có sổ đỏ

  Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ

  tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Theo đó, bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký

  quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng địa chính thuộc

  Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Hồ sơ gồm:

  – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ tương ứng.

  – Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng

  hoặc bản sao giấy tờ hợp lệ về đất.

  – Sơ đồ thửa đất.

  – Chứng từ nộp tiền thuế đất.

  Trình tự, thủ tục:

 3. – Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ

  sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

  chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền

  sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

  – Kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền

  sử dụng đất có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển

  nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

  – Kể từ ngày các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ

  tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng

  nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  * Thủ tục chuyển nhượng nhà chưa có sổ đỏ

  Điều 66 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định: Từ

  ngày 01/01/2008, đất đai phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được

  chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho đất, thế chấp, góp vốn

  bằng quyền sử dụng đất

  Trường hợp trước ngày 01/11/2007, người sử dụng đất đã nộp hồ sơ xin cấp giấy

  chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật mà chưa được cơ quan Nhà nước có

  thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và người sử dụng đất có một trong các loại giấy

 4. tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai

  thì vẫn được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê

  lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 của

  Luật đất đai là gồm:

  – Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền

  cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ

  Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà

  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm

  quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  – Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền

  với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  – Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với đất ở

  trước ngày 15/10/1993;

  – Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

 5. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định trên

  mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử

  dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật đất đai

  năm 2003 có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử

  dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị

  trấn xác nhận là không có tranh chấp thì cũng được xem xét để giải quyết.

 6. Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất

  1. Thuế thu nhập cá nhân khi tách thửa.

  Theo Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hai phương pháp để

  tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất. Theo đó:

  Phương pháp thứ nhất: Thuế suất là 25% trên thu nhập tách thửa (giá chuyển

  nhượng – giá vốn) khi người nộp thuế kê khai được những hóa đơn, chứng từ hợp

  pháp chứng minh được giá mua và các chi phí cấp quyền sử dụng đất, quyền sở

  hữu nhà; chi phí cải tạo đất, nhà; chi phí xây dựng;…

  Phương pháp thứ hai: Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh được

  giá mua và các chi phí liên quan thì áp dụng thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng

  thực tế ghi trên hợp đồng tách thửa. Trong trường hợp trên hợp đồng chuyển

  nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng

  giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính thuế

  lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

  Theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì việc tách thửa giữa

  vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha

  chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu

  nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau là thu nhập

  được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, hồ sơ cần có giấy tờ

 7. chứng minh quan hệ giữa người tiến hành tách thửa và người nhận chuyển nhượng

  như: Giấy khai sinh…

  2. Lệ phí trước bạ.

  Cũng như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là nghĩa vụ bắt buộc đối với thủ

  tục tách thửa đất. Mức phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng ghi

  trên hợp đồng tách thửa.

  Sau khi đóng các loại phí trên vào Ngân sách Nhà nước, người nhận chuyển

  nhượng dùng phiếu thu phí để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ, nộp tại Văn phòng

  Đăng ký đất đai.

  Thủ tục sang tên như sau:

   Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người này sang người khác chúng

  ta cần tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp

  luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

   1. Thẩm quyền giải quyết: UBND cấp huyện nơi có nhà đất

  2. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình

  3. Cách thức thực hiện: Hồ sơ của bước trước làm cơ sở để thực hiện các bước

  sau và được bổ sung theo từng bước như sau:

 8. Bước 1: Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế,

  cho tặng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ

  phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định

  của nhà nước.

  Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính (tại UBND cấp huyện nơi có nhà, đất)

  Thành phần hồ sơ gồm:

  – Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)

  – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký. Riêng trường hợp cho tặng

  04 bản).

  – Hợp đồng công chứng đã lập (01 bản chính)

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn

  liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

  – CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của

  cơ quan có thẩm quyền)

  – Đối với trường hợp cho tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân

  thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

  – Thời hạn có thông báo nộp thuế: 10 ngày Sau khi có thông báo thì người nộp thuế

  nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 9. + Thuế chuyển dịch quyền sử dụng đất gồm:

  – Thuế thu nhập cá nhân: 2 %

  – Thuế trước bạ: 0,5 %

  Bước 3: Kê khai sang tên (tại UBND quận/huyện nơi có nhà, đất)

  Thành phần hồ sơ gồm:

  – Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả thuận

  trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể

  ký thay.

  – Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng tặng cho; hoặc văn bản thỏa thuận phân chia

  di sản; văn bản khai nhận di sản;

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền

  với đất (bản gốc)

  – Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)

  – Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng

  – Thời hạn sang tên: 15 ngày

  + Lệ phí sang tên gồm:

  – Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp;

  – Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng

  (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp);

 10. Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Download tài liệu Thủ tục chuyển nhượng nhà đất đã có sổ đỏ và chưa có sổ đỏ – Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất File Word, PDF về máy