[Download] Tải Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống
Nội dung Text: Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống File Word, PDF về máy

Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

 1. Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ
  nội địa từ hạng 3 trở xuống
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả
  kết quả hoặc gửi gửi qua đường bưu chính
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ
  chuyển về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.
  + Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái nghiên cứu
  giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở. Trường hợp đổi sang bằng thuyền trưởng
  phương tiện thuỷ nội địa phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường
  thuỷ nội địa.
  + Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua
  đường bưu chính
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  + Đơn đề nghị theo mẫu
  + 02 ảnh màu cỡ 3×4
  + Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
  + Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu
  của các loại bằng liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với
  bằng thuyền trưởng, máy trưởng) để chứng minh đủ điều kiện chuyển đổi
  tương ứng với loại bằng xin chuyển đổi theo quy định.
  * Số lượng: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng.
  – Lệ phí: 50.000đ/bằng.
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đè nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi
  bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004
  + Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.
  + Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông
  vận tải ban hành quy chế thi, cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái
  phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện
  thuỷ nội địa.
 2. + Công văn số 1712 /CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường
  sông Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quyết định số 19/2008/QĐ -BGTVT
  ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.
  + Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 c ủa Bộ Giao
  thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính
  của quy chế thi, cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện
  thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa
  ban hành kèm theo quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của
  Bộ trưởng Bộ GTVT.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn
  Ảnh
  phương tiện thuỷ nội địa
  3×4 cm*

  Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………………

  Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..; Nam (Nữ)
  Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………………
  Nơi cư trú:…………………………………………………………………….
  Điện thoại:……………………………………….; Email:……………………………………….
  Số CMND (hoặc Hộ chiếu):……………………do…………………………..
  cấp
  ngày…….tháng……..năm……………………………………………………

  Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:…. ngày….tháng….năm….
  theo Quyết định số:…..….,
  ngày..….tháng……năm…….của…………………………
  Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:

  TỪ………….ĐẾN…….. CHỨC SỐ GHI
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
  PTTNĐ
  … DANH CHÚ

 3. Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng,
  chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:
  + Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

  Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…………………..cho tôi
  được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên
  môn……………….để hành nghề.
  Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
  toàn chịu trách nhiệm./.

  ………, ngày……..tháng…..năm….
  Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

Download tài liệu Thủ tục: chuyển đổi bằng thuyển trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống File Word, PDF về máy