[Download] Tải Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương
Nội dung Text: Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – phạm vi: đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương File Word, PDF về máy

Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 1. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương
  tiện thủy nước ngoài.

  – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương.

  – Trình tự thực hiện:

  – Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp
  nhận phương tiện thủy nước ngoài, gửi đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội
  địa (theo mẫu 1) và các hồ sơ liên quan đến Sở GTVT qua bộ phận tiếp nhận và trả kết
  quả; (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

  – Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp
  nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn
  hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về phòng
  Quản lý giao thông.

  – Bước 3: Phòng Quản lý giao thông xem xét, thẩm định hồ sơ; Nếu Hồ sơ đảm
  bảo đủ các điều kiện theo quy định, trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận cảng thuỷ
  nội địa. Nếu không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  – Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần:

  – Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa theo Mẫu số 1.

  – Sơ đồ mặt bằng cầu cảng và vùng nước trước cầu cảng đã được đơn vị quản lý
  đường thuỷ nội địa xác nhận cầu cảng không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng
  nước trước cầu cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

  * Số lượng: 01 bộ

 2. – Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày).

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

  – Lệ phí: Không.

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội nước
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu lực từ ngày
  01/01/2005.

  + Thông tư Số: 25 /2010/TT- BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao
  thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

 3. Mẫu số 1

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……., ngày…… tháng…… năm………..

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG

  CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

  Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………..

  Tên tổ chức, cá nhân (4) ……………………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: ……………………….. Số FAX ………………………………………………………

  Đề nghị được chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa (2) ………………………………….

  Vị trí dự kiến xây dựng (3): từ km thứ ………………………… đến km thứ ……………..

  Trên bờ (phải hay trái) ……… sông, (kênh) ……………………………………………………

  Thuộc địa phận: xã (phường) ……………………….., huyện (quận)………………………….

 4. Tỉnh (thành phố): …………………………………………………………………………………………

  Quy mô dự kiến xây dựng (6b): ……………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Mục đích sử dụng (5a): ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Phạm vi vùng đất sử dụng (6a): ………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  Phạm vi vùng nước xin phép sử dụng (7)……………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………

  Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan
  thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải
  đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

  Tổ chức (cá nhân) làm đơn

  Ký và đóng dấ

Download tài liệu Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. – Phạm vi: Đối với cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương File Word, PDF về máy