[Download] Tải Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC – Tải về File Word, PDF

Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Nội dung Text: Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục cấp thẻ abtc – thẻ đi lại của doanh nhân apec’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC File Word, PDF về máy

Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC

 1. Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC

  a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bước
  2:

  – Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ Kiên
  Giang, số 03 Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, th ành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
  Giang.

  – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

  + Trường hợp hồ sơ đã đ ầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp;

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp
  hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.

  Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Tổ Một cửa
  Văn phòng Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

  Bước 4: Tổ Một cửa sẽ trả kết quả giải quyết và phát phiếu thăm dò ý kiến.

  b) Cách thức thực hiện:

  – Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh.

  – Qua đường bưu điện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  Hồ sơ đ ề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam nộp tại Cục Quản lý xuất nhập
  cảnh – Bộ Công an, gồm:

 2. a) 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
  ban hành), có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý
  doanh nhân.

  b) 04 ảnh cỡ 3×4 cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có
  đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03
  ảnh để rời).

  c) Văn b ản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền, cụ thể:

  – Văn bản của Thủ tướng Chính phủ nếu là doanh nhân do Thủ tướng bổ nhiệm chức
  vụ hoặc trực tiếp quản lý;

  – Văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), nếu là doanh nhân
  do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), bổ nhiệm chức vụ hoặc là
  doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) ra
  quyết định th ành lập hoặc trực tiếp quản lý.

  – Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu là doanh nhân do Chủ tịch Ủy
  ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp
  do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.

  Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC, doanh nhân phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị.
  Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên khác thay m ặt doanh nhân
  nộp hồ sơ và nhận thẻ thì cán bộ, nhân viên đó phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ
  quan, doanh nghiệp, giấy chứng minh nhân dân của m ình và hộ chiếu của người đề
  nghị cấp thẻ ABTC.

  – Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  d) Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  e) Cơ quan thực hiện thủ tục h ành chính:

 3. – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh.

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ ABTC.

  h) Phí, lệ phí:

  Mức thu lệ phí cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam quy định như sau:

  – Thẻ cấp lần đầu: 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm ngàn đồng);

  – Thẻ cấp lại: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);

  i) Tên m ẫu đơn, m ẫu tờ khai: Mẫu tờ khai số (mẫu/form TK15).

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nội dung tờ trình cần nêu rõ:

  – Tên doanh nghiệp, công ty, số Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép th ành lập doanh
  nghiệp, Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

  – Địa chỉ liên h ệ, số điện thoại, fax.

  – Họ và tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, chức vụ ngư ời được đề nghị cấp
  và sử dụng thẻ ABTC.

  – Mụ c đích yêu cầu cụ thể của các hoạt động kinh tế và thương mại tại các nước và
  vùng lãnh thổ trong khối APEC.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
  về việc ban h ành quy chế cấp và qu ản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

 4. – Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn
  thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định
  45/2006/QĐ-TTg;

  – Quyết định số 50/2006/QĐ-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh
  nhân APEC;

  – Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
  tỉnh Kiên Giang về việc ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục hành chính trong xét
  duyệt, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

 5. Mẫu/Form TK 15

Download tài liệu Thủ tục cấp thẻ ABTC – thẻ đi lại của doanh nhân APEC File Word, PDF về máy