[Download] Tải Thủ tục cấp sổ đỏ – Tải về File Word, PDF

Thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp sổ đỏ
Nội dung Text: Thủ tục cấp sổ đỏ

Download


Tài liệu hướng dẫn các bạn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và trình tự thực hiện làm thủ tục như qui định của nhà nước nhằm giúp các bạn hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục cấp sổ đỏ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục cấp sổ đỏ File Word, PDF về máy

Thủ tục cấp sổ đỏ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục cấp sổ đỏ

 1. THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ
 2. “I. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:

  1. Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (theo mẫu quy

  định – Đơn không phải lấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về

  nhà đất xin chuyển quyền không tranh chấp, khiếu kiện).

  2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản gốc).

  3. Hộ khẩu thường trú tại Hà nội (đối với hộ gia đình, cá nhân), bản sao công

  chứng Giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà nội (đối với tổ

  chức) của bên nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

  4. Trích lục thửa đất (trường hợp có tách, nhập thửa đất) do đơn vị có chức năng đo

  đạc địa chính thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất hoặc Văn phòng Đăng

  ký hoặc Phòng Địa chính nhà đất và Đô thị quận, huyện thực hiện; Bản vẽ mặt

  bằng hiện trạng nhà ở (trường hợp có chia tách diện tích nhà ở) do đơn vị có tư

  cách pháp nhân thực hiện.

  5. Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Văn bản

  khai nhận, phân chia nhà ở, đất ở.

  II. Trình tự thực hiện:

  1. Chuyển quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ nhà ở, đất ở (không tách, nhập thửa

  đất):

  a) Bước 1: Hồ sơ ban đầu nộp tại một trong các Phòng Công chứng trên địa bàn

 3. thành phố hoặc tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi có nhà, đất do người sử dụng

  đất, sở hữu nhà tự lựa chọn.

  Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ

  quan kể trên phải hoàn thành thủ tục chứng nhận hoặc chứng thực Hợp đồng hoặc

  Văn bản khai nhận, phân chia nhà ở, đất ở theo qui định.

  b) Bước 2: Bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử

  dụng đất ở đến cơ quan Thuế để nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất ở và lệ phí

  trước bạ nhà ở, đất ở theo qui định.

  Cơ quan Thuế, căn cứ vào Hợp đồng đã được chứng nhận hoặc chứng thực xác

  định các khoản thuế, lệ phí nói trên trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc và

  tổ chức thu theo qui định.

  c) Bước 3: Bên nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nộp toàn

  bộ hồ sơ, chứng từ đã được thực hiện theo các bước trên tại Văn phòng Đăng ký

  (nếu Giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân thành phố cấp) hoặc tại Uỷ ban nhân

  dân quận, huyện (nếu Giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp) để

  làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên vào Giấy chứng nhận.

  Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nói

  trên:

  c1. Văn phòng Đăng ký:

  – Kiểm tra, thẩm định và trình Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất ký duyệt

 4. đăng ký trước bạ sang tên vào Giấy chứng nhận và trả cho bên được nhận quyền sở

  hữu nhà ở và sử dụng đất ở.

  – Đăng ký biến động nhà ở, đất ở vào hồ sơ gốc lưu trữ (bản mầu xanh Giấy chứng

  nhận); đồng thời chuyển “bản sao” hồ sơ chuyển quyền và “bản sao” Giấy chứng

  nhận đã được đăng ký trước bạ sang tên (bản mầu hồng và mầu xanh) cho Uỷ ban

  nhân dân quận, huyện để cập nhật biến động vào Sổ địa chính lưu giữ ở quận,

  huyện.

  c2. Uỷ ban nhân dân quận, huyện:

  – Hoàn tất thủ tục ký duyệt đăng ký trước bạ sang tên vào Giấy chứng nhận (bản

  mầu hồng) và trả cho bên được nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

  – Đăng ký biến động nhà ở, đất ở vào Sổ địa chính lưu giữ ở quận, huyện; đồng

  thời, chuyển giao toàn bộ hồ sơ gốc chuyển quyền và “bản sao” Giấy chứng nhận

  (bản mầu hồng) đã được đăng ký trước bạ sang tên cho Văn phòng Đăng ký để

  đăng ký biến động nhà ở, đất ở vào hồ sơ gốc lưu trữ (bản mầu xanh Giấy chứng

  nhận).

  2. Chuyển một phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (có chia tách,

  nhập thửa đất):

  a) Bước 1: Hồ sơ ban đầu nộp tại Văn phòng Đăng ký (nếu Giấy chứng nhận do

  Uỷ ban nhân dân thành phố cấp) hoặc tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện (nếu Giấy

  chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp).

 5. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

  a1. Văn phòng Đăng ký kiểm tra và đối chiếu hồ sơ gốc (trường hợp chưa rõ ràng

  có thể kiểm tra tại thực địa) nếu đủ điều kiện thì gửi hồ sơ kèm theo phiếu chuyển

  xác nhận đủ điều kiện đến Phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân các quận,

  huyện nơi có nhà đất đó để làm thủ tục chứng nhận hoặc chứng thực Hợp đồng

  hoặc văn bản khai nhận, phân chia nhà ở, đất ở.

  Cơ quan thực hiện chứng nhận hoặc chứng thực Hợp đồng hoặc văn bản khai

  nhận, phân chia nhà ở, đất ở trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.

  a2. Uỷ ban nhân dân quận, huyện kiểm tra và đối chiếu Sổ địa chính lưu giữ ở

  quận, huyện, nếu đủ điều kiện (trường hợp chưa rõ ràng có thể kiểm tra tại thực

  địa) thì chứng thực hoặc chuyển hồ sơ cho Phòng công chứng để chứng nhận Hợp

  đồng hoặc văn bản khai nhận, phân chia nhà ở, đất ở.

  b) Bước 2: Nộp các khoản nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thực hiện như bước 2

  qui định tại tiết (1), điểm (II), khoản (2), Điều này.

  c) Bước 3:

  c1. Văn phòng Đăng ký:

  – Kiểm tra, thẩm định và trình Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất ký duyệt

  đăng ký trước bạ sang tên vào Giấy chứng nhận đối với phần diện tích nhà, đất còn

  lại sau khi chia tách và trả cho chủ sở hữu. Thời hạn thực hiện không quá 03 ngày

  làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 6. – Trình Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất cấp Giấy chứng nhận theo uỷ quyền

  cho bên được nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Thời hạn thực hiện

  không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  – Đăng ký biến động nhà ở, đất ở vào hồ sơ gốc lưu trữ (bản mầu xanh Giấy chứng

  nhận); đồng thời chuyển “bản sao” hồ sơ chuyển quyền và “bản sao” Giấy chứng

  nhận đã được đăng ký trước bạ sang tên (bản mầu hồng và mầu xanh) cho Uỷ ban

  nhân dân quận, huyện để cập nhật biến động vào Sổ địa chính lưu giữ ở quận,

  huyện.

  c2. Uỷ ban nhân dân quận, huyện:

  – Hoàn tất thủ tục ký duyệt đăng ký trước bạ sang tên vào Giấy chứng nhận đối

  với phần diện tích nhà, đất còn lại sau khi chia tách và trả cho chủ sở hữu. Thời

  hạn thực hiện không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  – Cấp Giấy chứng nhận theo phân cấp cho bên được nhận quyền sở hữu nhà ở và

  quyền sử dụng đất ở (phần được chia tách hoặc nhập). Thời hạn thực hiện không

  quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  – Cập nhật biến động vào Sổ địa chính lưu giữ ở quận, huyện; đồng thời, chuyển

  giao toàn bộ giấy tờ gốc chuyển quyền và “bản sao” Giấy chứng nhận mầu hồng và

  bản gốc Giấy chứng nhận mầu xanh cho Văn phòng Đăng ký để lưu trữ và quản lý.

  3. Chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Bản án hoặc Quyết

  định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc theo Hợp đồng bán đấu giá bất động

 7. sản:

  Hồ sơ ban đầu phải có Bản án hoặc Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp

  luật hoặc Hợp đồng bán đấu giá bất động sản. Trình tự giải quyết thực hiện theo

  qui định tại tiết (1) và tiết (2), điểm II khoản 2, Điều này (trừ thủ tục công chứng,

  chứng thực không phải thực hiện).

  4. Trường hợp thừa kế nhà ở, đất ở đồng thời với việc chuyển quyền sở hữu nhà ở

  và quyền sử dụng đất ở thì cơ quan thụ lý hồ sơ giải quyết thủ tục khai nhận thừa

  kế đồng thời với thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

  Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho đồng sở hữu (sở hữu chung), nay một hoặc

  một số đồng sở hữu chuyển phần quyền sở hữu nhà và sử dụng đất của mình cho

  một hoặc một số đồng sở hữu còn lại thì thủ tục giải quyết việc chuyển quyền được

  thực hiện theo trình tự, thủ tục được qui định tại tiết (2), điểm (II), khoản 2 Điều

  này.

  Khi giải quyết hồ sơ chuyển quyền, cơ quan thụ lý hồ sơ chỉ cần xác định số diện

  tích nhà, diện tích đất (xác định trên đơn vị diện tích – không cần trích lục thửa đất

  và mặt bằng hiện trạng nhà) của mỗi chủ sở hữu chuyển quyền cho chủ sở hữu còn

  lại”.

Download tài liệu Thủ tục cấp sổ đỏ File Word, PDF về máy