[Download] Tải Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất

Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất
Nội dung Text: Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất File Word, PDF về máy

Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất

 1. Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
  trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính.
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ
  chuyển về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.
  + Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái nghiên cứu
  giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
  + Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả
  kết quả..
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua
  đường bưu chính
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  Giấy tờ nộp để lưu tại Sở GTVT:
  + Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội
  địa (theo mẫu)
  Giấy tờ xuất trình (bản gốc) của phương tiện để kiểm tra:
  + Giấy chứng nhận ATKT-BVMT của phương tiện sau khi sửa chữa
  xong đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm
  * Số lượng: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
  – Lệ phí: 70.000đ /giấy chứng nhận.
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký
  phương tiện thuỷ nội địa (dùng cho phương tiện bị mất đăng ký).
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004 có hiệu lực từ
  ngày 01/01/2005.
  + Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông
  vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, có hiệu lực từ ngày
  15/5/2011(thay thế quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của
  Bộ Giao thông vận tải)
 2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
  PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
  (dùng cho phương tiện bị mất đăng ký )

  Kính gửi: ………………………………………………………

  – Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………đại diện cho các đồng sở
  hữu:……….
  – Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư
  trú):…………………………………………………
  – Điện thoại:
  …………………………………Email:…………………………………………..

  Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: ……………………Số đăng ký:
  ……………………
  do …. ………………………………………………….cấp ngày….……tháng
  ……..năm..……
  có đặc điểm cơ bản như sau:
  Ký hiệu thiết kế: …………………………….. Cấp tàu:
  ……………………………………
  Công dụng:…………………………………….. Vật liệu vỏ:
  ……………………………….
  Năm và nơi đóng:
  ………………………………………………………………………………………….……..
  Chiều dài thiết kế: …………..m. Chiều dài lớn nhất:
  ………………..m
  Chiều rộng thiết kế: ………….m. Chiều rộng lớn
  nhất:………………m
  Chiều cao mạn: ………………………m. Chiều chìm:
  ………….…………….m
  Mạn khô: …………………………….m Trọng tải toàn phần:
  ……………..tấn
  Số người được phép chở: ……………..người Sức kéo, đẩy:
  …….……………….tấn
  Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):
  …………………………….….
  …………………………………………………………………………………..…………………….
  ….

 3. Máy phụ (nếu
  có):…………………………………………………………………………..……
  Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với
  lý do:
  ……………………………………………………………………………………………………………
  ………
  (Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị mất…..)
  Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

  .…, ngày……..tháng…….năm…….
  CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)
  *) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên,
  đóng dấu)

Download tài liệu Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất File Word, PDF về máy