[Download] Tải Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước – Tải về File Word, PDF

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước
Nội dung Text: Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước File Word, PDF về máy

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước

 1. Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước
  a) Trình tự thực hiện:
  Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bước 2:
  – Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ, địa chỉ số 03
  Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
  – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý v à nội dung hồ sơ.
  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn v à trao cho người nộp;
  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ
  sung cho đầy đủ theo quy định.
  Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Tổ Một cửa Văn phòng
  Sở Ngoại vụ để nhận kết quả giải quyết.
  Bước 4: Tổ Một cửa sẽ trả kết quả và phát phiếu thăm dò ý kiến.
  b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ Kiên Giang.
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:
  – Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu. Người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong tờ
  khai, ký trực tiếp, có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. Trường hợp trẻ em đi
  thăm, đi theo thì tờ khai cần có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý cha, mẹ hoặc người giám
  hộ trẻ em (nếu là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước) hoặc của Trưởng công an phường, xã
  nơi thường trú hoặc tạm trú của trẻ em.
  – 03 ảnh giống nhau, cỡ 4×6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không
  đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm; trong đó 01 ảnh dán v ào tờ khai đóng
  dấu giáp lai, 02 ảnh đính kèm.
  – Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điểm 3
  Mục III Thông tư 02/2008/TT-BNG.
  – Xuất trình hộ chiếu đã được cấp (nếu có) để làm thủ tục hủy hộ chiếu.
  – Trường hợp mất hộ chiếu phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được
  cấp hộ chiếu.
  – Trường hợp đi thăm hoặc đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan
  thông tấn báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại Khoản 11 Điều 6
  và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP cần bổ sung ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức
  cán bộ Bộ Ngoại giao. Trường hợp là con dưới 18 tuổi cần bổ sung bản chụp Giấy khai sinh
  hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi, quyết định công nhận giám hộ (xuất trình bản chính để
  đối chiếu).
  * Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các
  thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị.
  * Trường hợp cấp hộ chiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 12 Điều
  6 v à Khoản 5 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước chỉ xem xét
  giải quyết trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định
  136/2007/NĐ-CP, không xét cấp hộ chiếu trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc được ủy
  quyền.
  – Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
  d) Thời hạn giải quyết: Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước xem xét giải quyết cấp hộ chiếu trong
  thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
  e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh.
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ hộ chiếu.
  h) Lệ phí: 200.000/hộ chiếu.
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (mẫu số tờ khai
  số: 01/06-BNG/LS/TKHC).
  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản
  1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP hoặc của đơn vị được ủy quyền theo quy định tại Khoản 2
  Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ- CP phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp v à đóng dấu
  của cơ quan. Văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai giữa các trang, nếu sửa đổi
  phải đóng dấu xác nhận vào chỗ sửa đổi. Văn bản cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được
  cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến, thời gian, mục đích công tác ở nước ngoài. Trường
  hợp là công chức, viên chức có mã số, ngạch, bậc thì văn bản cần ghi rõ loại mã số, ngạch, bậc
  của công chức, viên chức đó. Trường hợp là công chức, viên chức thuộc loại không được bổ
  nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức thì văn bản cần ghi rõ loại công chức, viên chức đó.
  Trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì ghi rõ chức vụ, cấp hàm.
  – Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các
  thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị.
  – Trường hợp cấp hộ chiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 12 Điều
  6 v à Khoản 5 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước chỉ xem xét
  giải quyết trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định
  136/2007/NĐ-CP, không xét cấp hộ chiếu trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc được ủy
  quyền.
  – Hộ chiếu ngoại giao cấp cho công dân Việt Nam thuộc các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị
  định số 136/2007/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu tại Khoản 1 Điều 32
  Nghị định 136/2007/NĐ-CP cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài, phù hợp với tính chất của
  chuyến đi.
  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập
  cảnh của công dân Việt Nam;
  – Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về
  việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở
  trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của
  Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
  – Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu,
  nộp v à quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực v à giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
  cảnh v à cư trú tại Việt Nam;
  – Quyết định số 01/QĐ-LS ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Cục Lãnh sự về việc ban hành mẫu tờ
  khai cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước
  và nước ngoài;
  – Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
  ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức,
  viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang.
 3. Mẫu số: 01/06-BNG/LS/TKHC
  BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – T ự do – Hạnh phúc
  – N ộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông
  —————
  nền màu sáng, mắt nhìn thẳng,
  đầu để trần, không đeo kính
  TỜ KHAI
  màu, áo màu s ẫm.
  CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO
  – Ảnh chụp cách đây không quá
  01 năm.
  Họ v à tên (chữ in):…………………………………………………
  – D án 01 ảnh vào khung này,
  Sinh ngày:……… tháng …… năm……… Nam …… Nữ ………
  đóng dấu giáp lai vào ¼ ảnh.

  Nơi sinh:………………………………………………………………

  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….
  Giấy chứng minh nhân dân số: ……………. cấp ngày: ……./ …….. / …….. tại: ……………..
  Nghề nghiệp:…………………………………….. Cơ quan công tác: …………………………………
  Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………. Điện thoại: ……………………..
  Chức vụ: ………………………………………….. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): …………
  Công chức/viên chức*: Loại:………………… Bậc: …………………. Ngạch:……………………..
  Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số: …….. cấp ngày: ……../ …….. / …….. tại: …………..
  hoặc/v à hộ chiếu Công vụ số: ………………. cấp ngày: ……../ …….. / …….. tại: ……………
  Nay đi đến nước: ………………………………… Quá cảnh nước: …………………………………..
  Mục đích chuyến đi: …………………………………………………………………………………………..
  Dự định xuất cảnh ngày: …….. / …….. /200 . Thời gian làm việc ở nước ngoài:………….
  Số thứ tự: …………………..trong Văn bản cử đi nước ngoài số: ………ngày ……/ ….. /200
  Họ v à tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài: ……………………………………………………..
  Gia đình Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ
  Cha
  Mẹ
  Vợ/chồng
  Con
  Con

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
  pháp luật.

  Làm tại…………….., ngày năm 200 .
  tháng
  Người khai
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 4. XÁC NHẬN
  (Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc
  biên chế nhà nước) hoặc Trưởng Công an phường (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm
  trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan nhà nước) xác nhận những lời khai
  trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh)./.

  năm 200 .
  …………………, ngày tháng
  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  *Loại: Ví dụ: A3, A2, A1, Ao, B, C1, C2, C3.
  Bậc: Ví dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9.., 2/10…, 5/12…
  Ngạch: Ví dụ: Chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên…

Download tài liệu Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước File Word, PDF về máy