[Download] Tải Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4
Nội dung Text: Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 3742 /QĐ-UBND Ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 File Word, PDF về máy

Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

 1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

  – Trình tự thực hiện:

  Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xe tập lái đến Sở GTVT Quảng Nam; Bộ
  phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy
  hẹn; nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại

  – Cách thức thực hiện:

  Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở GTVT

  – Thành phần hồ sơ:

  + Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu)

  + Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có
  thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

  + Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

  + Giấy đăng ký xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (bản sao chụp).

  – Số lượng hồ sơ: một bộ

  – Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

  – Lệ phí: không

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 2. + Báo cáo đề nghị cấp GP đào tạo lái xe.

  + Biên bản kiểm tra xét cấp phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): có

  Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày
  19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp
  GPLX.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT; Thông tư 15/2011/TT-
  BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư
  07/2009/TT-BGTVT

 3. BỘ, UBND… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM

  TRƯỜNG (TRUNG TÂM)….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÁO CÁO

  ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

  I – GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):

  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban……..

  Địa chỉ liên lạc:

  Điện thoại:………………………….. Fax:…………………………………

  2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:

  3. Quyết định thành lập số, ngày, của…

  4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm

  II – BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE

 4. 1. Đào tạo lái xe từ năm………. loại xe (xe du lịch, xe tải…tấn, xe khách, xe kéo r ơ
  theo văn bản số………..ngày … tháng…….năm
  moóc…)
  20….của……………………………….

  Từ đầu đến nay đã đào tạo được……………… học sinh, lái xe
  loại………………………

  2. Hiện nay đào tạo lái xe loại…., thời gian đào tạo….tháng(đối với từng loại, số
  học sinh mỗi loại).

  (Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)

  3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay
  thiếu phòng học.

  Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô
  hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp … (đối chiếu với quy
  định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.

  4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn
  luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).

  5. Đội ngũ giáo viên:

  – Số giáo viên dạy lý thuyết:……….

 5. – Số giáo viên dạy thực hành:……….

  DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH

  (hoặc LÝ THUYẾT) LÁI XE

  Số Đơn Hình thức Trình độ Hạn
  Ngà Ngà Thâ
  vị tuyển dụng
  y g y m
  Họ Chứn Ghi

 6. Số Giấ
  và thán g côn trún niên chú
  Biên Hợp Văn Sư
  Chuy
  dạy
  tên g minh g y g
  chế đồn phạ
  hoá ên
  TT
  năm nhân tác phé lái
  g môn m
  tuyể
  sinh dân p lái
  n
  (thờ xe
  i
  hạn)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  6. Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.

  – Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ.

  – Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.

  – Thiết bị dạy lái trên xe

 7. – Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.

  DANH SÁCH XE TẬP LÁI

  Số Số đăng ký xe Hạng Năm Chủ sở Hệ thống Giấy phép
  Mác xe
  hữu/hợp phanh phụ xe tập lái
  TT xe
  sản
  đồng (có, không) (có, không)
  xuất

  1

  2

  3

  ….

  Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy
  có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.

 8. 7. Sân tập lái: diện tích …………..m2

  – Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;

  – Có hiện trường tập lái thực tế.

  8. Đánh giá chung, đề nghị.

  HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

  (Ký tên, đóng dấu)

  SỞ GTVT………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN KIỂM TRA CẤP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI
  XE MÔ TÔ, MÁY KÉO

  ………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 9. BIÊN BẢN KIỂM TRA

  XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, MÁY KÉO

  Hôm nay, ngày ….tháng….. năm 20….., chúng tôi gồm:

  Ông (Bà)…………………….Trưởng (Phó) phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và
  người lái (ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)

  Ông (Bà)……………………Chuyên viên phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và
  người lái (ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)

  Ông (Bà)…………………………Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở đào tạo

  Ông (Bà)…………………..……Trưởng phòng đào tạo cơ sở đào tạo

  đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở
  đào tạo lái xe:………………………………………

  Kết quả kiểm tra như sau (đánh dấu nhân vào ô vuông )

  1. Phòng học Luật Giao Đúng tiêu chuẩn Không đúng tiêu chuẩn
  thông đường bộ:

 10. 2. Phòng học nghiệp vụ Đúng tiêu chuẩn Không đúng tiêu chuẩn
  vận tải:

  3. Phòng học cấu tạo và Đúng tiêu chuẩn Không đúng tiêu chuẩn
  sửa chữa thông thường:

  4. Phòng học kỹ thuật lái Đúng tiêu chuẩn Không đúng tiêu chuẩn
  xe:

  5. Phòng học thực tập bảo Đúng tiêu chuẩn Không đúng tiêu chuẩn
  dưỡng sửa chữa:

  Tài liệu phục vụ đào tạo……..

  Giáo viên có……..người đủ tiêu chuẩn (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo)

  Xe tập lái có ……….xe đủ tiêu chuẩn (có giấy đăng ký kèm theo), trong đó:

  – Xe hạng A1:……………………

  – Xe hạng A2:……………………

  – Xe hạng A3:……………………

  – Xe hạng A4:……………………

  Sân tập lái có diện tích………….m2, đủ điều kiện dạy (không đủ……..)
  lái.

 11. Đường tập lái xe là
  đường……………..………………………………………..đủ giảng dạy, tập lái theo
  nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

  Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Sở Giao thông vận tải ……..xem xét
  cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng……………………

  Tên cơ sở đào tạo:

  Địa chỉ:

  Số điện thoại: ; Fax:

  Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:

  Họ tên Hiệu trưởng (Giám đốc):

  Họ tên Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc):

  TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG QL(VT) PT&NL ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO
  TẠO

  (BAN QL ĐTSHCGPLX)

Download tài liệu Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 File Word, PDF về máy