[Download] Tải Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài – Tải về File Word, PDF

Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài
Nội dung Text: Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài File Word, PDF về máy

Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO
  ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND
  ngày 22/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

  – Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở
  Lao động-Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa).

  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

  + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng
  dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến
  16 giờ 30 (trừ ngày Chủ nhật, lễ, tết).

  Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Lao động-
  Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 02 Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hoà) theo các
  bước sau:

  + Nộp giấy biên nhận.

  + Nhận kết quả.

  Thời gian trả hồ sơ: 07 ngày làm việc. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ
  13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (trừ ngày chủ nhật, lễ, tết).

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  – Thành phần hồ sơ:

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO
  ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND
  ngày 22/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  + Phiếu đăng ký dự tuyển lao động.

  + Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài
  cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài
  hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư
  pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp, qua hợp pháp hoá lãnh
  sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng).

  + Bằng cấp chuyên môn qua hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công
  chứng).

  + Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức
  khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

  + 03 ảnh màu chụp chính diện, không đeo kính, phông nền màu trắng (kích thước
  3×4 cm).

  – Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  – Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TB&XH.

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  – Lệ phí: 400.000đồng/giấy, theo Quyết định 1146/2008/QĐ-UBND, ngày

  25/7/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ
  phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú
  Yên.

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO
  ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND
  ngày 22/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Bộ Luật lao động đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

  + Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và
  quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008.

  + Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động-TB&XH
  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008
  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,
  có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2008.

  + Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
  sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính
  phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực
  kể từ ngày 01/8/2011.

  + Quyết định số 1146/2008/QĐ-UBND, ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Phú Yên
  về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho
  người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Download tài liệu Thủ tục Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài File Word, PDF về máy