[Download] Tải Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
Nội dung Text: Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác File Word, PDF về máy

Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 1. Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu
  đối với phương tiện đang khai thác.
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính.
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ
  chuyển về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.
  + Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái nghiên cứu
  giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
  + Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả
  kết quả..
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua
  đường bưu chính.
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  Giấy tờ nộp để lưu tại Sở GTVT:
  + Đơn đề nghị đăng ký phương tiện (theo mẫu).
  + 02 ảnh khổ 10×15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng
  thái nổi.
  + Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chinh), đối với phương tiện thuộc
  diện phải nộp lệ phí trước bạ.
  + Bản kê khai điều kiện an toàn của PTTNĐ theo mẫu, đối với
  phương tiện không thuộc diện đăng kiểm
  Giấy tờ xuất trình (bản gốc) để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.
  + Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương
  tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
  * Số lượng: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
  – Lệ phí: 70.000đ /giấy chứng nhận.
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (dùng cho phương tiện
  đang khai thác, đăng ký lần đầu)
  Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng
  ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 2. + Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004 có hiệu lực từ
  ngày 01/01/2005.
  + Thông tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 c ủa Bộ Giao thông
  vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, có hiệu lực từ ngày
  15/5/2011(thay thế quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của
  Bộ Giao thông vận tải)
 3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
  PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
  (Dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu)

  Kính gửi: ………………………………………………………………..
  – Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………….đại diện cho các đồng sở
  hữu:……
  – Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư
  trú):………………………………………………….
  – Điện thoại:
  ………………………………..Email:……………………………………………

  Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
  với đặc điểm cơ bản như sau:

  Tên phương tiện: ….……. Chiều cao mạn: ………………………..m.
  Năm hoạt động: ………………… Chiều chìm:
  …………….……………..m
  Công dụng: …………………….……..…… Mạn khô:
  ………………..…………….m
  Năm và nơi đóng: …………………………. Trọng tải toàn phần:
  ……….………tấn
  Vật liệu vỏ: ………….…………….……. Số người có thể chở:
  ……..……người
  Chiều dài lớn nhất: …….………m Sức kéo, đẩy:
  …………..……………tấn
  Chiều rộng lớn nhất:……….……………………m
  Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):
  ………………………….……
  Máy phụ (nếu có):……………………………………………………………….………
  lại, hoặc đóng
  Phương tiện này được (mua
  tại…):……………………………..…(cá hoặc tổ
  nhân
  chức)…………………………………
  Địa chỉ: ……………………………………………………………………
  Thời gian (mua, tặng,
  đóng)……………………ngày…….tháng…….năm………
  Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ số: ……………ngày ….tháng ..…….năm ……….

 4. Nay đề nghị …………………..………………………..đăng ký phương tiện
  trên
  Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
  nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện và lời
  khai trên.

  Xác nhận của đại diện chính quyền địa ………,
  phương cấp phường, xã ngày……..tháng……..năm………
  (Nội dung: Xác nhận ông, bà…………. CHỦ PHƯƠNG TIỆN
  ………………………. (Ký tên)
  đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương
  có phương tiện nói trên và không tranh
  chấp về quyền sở hữu)
  (Ký tên, đóng dấu)

 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN KÊ KHAI
  ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
  PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

  (Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến
  dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ
  công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc có sức chở dưới 05 người)

  – Tổ chức, cá nhân đăng ký: …… đại diện cho các đồng sở hữu
  …………
  Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư

  trú):…………………………………..
  Điện

  thoại:…………………..………..Email:……………………………

  Loại phương tiện:
  ………………………………………………………………………………………
  Vật liệu đóng phương tiện:
  ………………………………………………………………………….
  Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) =
  (………….x………x…….x……..) m
  (loại, công
  Máy
  suất):………………………………………/……………………………………..(cv)
  Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần:……………………………..tấn.
  b) Sức chở người:…………………………………..người.
  trạng thân
  Tình
  vỏ:………………………………………………………………………………………..
  trạng hoạt động của máy:
  Tình
  ………………………………………………………………………
  Vạch dấu mớn nước an toàn đã được sơn (kẻ) trên hai mạn và mạn khô
  còn:…mm
  Dụng cụ cứu sinh: số lượng………….. (chiếc); Loại
  …………………………………………..
  Đèn tín hiệu:
  ………………………………………………………………………………………………..
  Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự
  thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 6. ………..,ngày…………tháng……….năm………….
  Chủ phương tiện
  (ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác File Word, PDF về máy