[Download] Tải Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch – Tải về File Word, PDF

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
Nội dung Text: Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch File Word, PDF về máy

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

 1. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối
  với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch.
  Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
  quy định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai
  Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần
  (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ
  chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở
  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường
  Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
  chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Vĩnh Phúc.
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  (1). Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ
  khách du lịch (Theo mẫu)
  Thành phần, số lượng (2). Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt
  hồ sơ động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự,
  phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ
  sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
  2. Số lượng hồ sơ: (01) bộ
  Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
 2. Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định:
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  Cơ quan thực hiện
  hoặc phân cấp thực hiện (Không)
  thủ tục hành chính
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  d) Cơ quan phối hợp: Không
  Kết quả của việc thực Quyết định hành chính.
  hiện thủ tục hành
  chính
  Phí, lệ phí 500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-
  BTC ngày 12/4/2010).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ – Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ
  khai khách du lịch (Phụ lục 9 Ban hành kèm theo Thông tư
  số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm
  2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP
  ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).
  Yêu cầu hoặc điều (1) Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều
  kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;
  kiện để thực hiện thủ
  tục hành chính (2) Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của
  khách;
  (3) Đảm bảo các tiêu chuẩn:
  + Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;
  + Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi
  khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món
  ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  + Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi
  trong thực đơn;
 3. + Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực
  phẩm;
  + Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng
  tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;
  + Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp
  với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;
  + Có phòng vệ sinh riêng cho khách;
  + Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán
  bằng thẻ tín dụng.

  – Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày ban hành:
  27/6/2005; ngày có hiệu lực 01/01/2006.
  – Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng
  12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ
  – Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy
  định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm
  Căn cứ pháp lý của
  định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định
  thủ tục hành chính
  cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách
  du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.
  – Quyết Định 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2011
  của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về công bố
  TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc
  phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao
  và Du lịch.

 4. Phụ lục 9
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL
  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch)
  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tên cơ sở dịch vụ
  __________________________________________
  …… ngày…… tháng ……..năm….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU
  ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
  (TP)……………….

  – Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:
  – Địa chỉ:
  – Điện thoại: Fax:
  Email: Website:
  – Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
  Ngày cấp: Nơi cấp:
  – Thời gian bắt đầu kinh doanh:
  – Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:
  – Có cam kết, giấy chứng nhận về:

  STT Cam kết Giấy chứng nhận
  Điều kiện
  thực hiện của cơ quan có
  thẩm quyền
  An ninh trật tự
  1
  Phòng chống cháy nổ
  2
  Phòng chống tệ nạn xã hội
  3
  Bảo vệ môi trường
  4
  Vệ sinh an toàn thực phẩm
  5

  – Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu
  chuẩn quy định.

 5. GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ
  Nơi nhận:
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  – Như trên;
  – Lưu:……

Download tài liệu Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch File Word, PDF về máy