[Download] Tải Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống – Tải về File Word, PDF

Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống
Nội dung Text: Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống File Word, PDF về máy

Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống

 1. Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ
  hạng 3 trở xuống.
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
  quả hoặc gửi qua đường bưu chính
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển
  về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.
  + Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái nghiên cứu giải
  quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
  + Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường
  bưu chính
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  + Đơn đề nghị theo mẫu.
  + 02 ảnh màu cỡ 3×4.
  + Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
  + Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các
  loại bằng liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng thuyền
  trưởng, máy trưởng) để chứng minh đủ điều kiện cấp mới tương ứng với loại bằng
  xin cấp mới theo quy định.
  * Số lượng: 01 bộ.
  – Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng
  – Lệ phí: 50.000đ/bằng
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi
  bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  + Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề thuyền trưởng hạng ba,
  máy trưởng hạng ba, sau khi sau khi đã hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở
  lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định được cấp bằng thuyền trưởng hạng ba, máy
  trưởng hạng ba.
  + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp được
  đào tạo theo nghề điều khiển tàu thuỷ hoặc nghề máy tàu thuỷ sau khi hoàn thành
  thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng ba hoặc máy trưởng hạng ba
  đủ 6 tháng trở lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định được cấp bằng thuyền trưởng hạng
  ba, máy trưởng hạng ba.
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004 có hiệu lực từ ngày
  01/01/2005.
  + Luật dạy nghề ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.
  + Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận
  tải ban hành quy chế thi, cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện
 2. thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa, có hiệu
  lực từ ngày 19/10/2008.
  + Công văn số 1712 /CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông
  Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày
  18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải.
  + Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông vận
  tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy chế thi,
  cấp đổi bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm
  nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo quyết
  định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
  tải , có hiệu lực từ ngày 14/5/2011
 3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn
  Ảnh
  phương tiện thuỷ nội địa
  3×4 cm*

  Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………………

  Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..; Nam (Nữ)
  Sinh ngày…….tháng…….năm………………………………………………
  Nơi cư trú:…………………………………………………………………….
  Điện thoại:……………………………………….; Email:……………………………………….
  Số CMND (hoặc Hộ chiếu):……………………do…………………………..
  cấp
  ngày…….tháng……..năm……………………………………………………

  Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:…. ngày….tháng….năm….
  theo Quyết định số:…..….,
  ngày..….tháng……năm…….của…………………………
  Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:

  TỪ………….ĐẾN…….. CHỨC SỐ GHI
  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
  PTTNĐ
  … DANH CHÚ

  Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng,
  chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:
  + Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn:
  + Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

  Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…………………..cho tôi
  được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên
  môn……………….để hành nghề.

 4. Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
  toàn chịu trách nhiệm./.

  ………, ngày……..tháng…..năm….
  Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

Download tài liệu Thủ tục cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống File Word, PDF về máy