[Download] Tải Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) – Tải về File Word, PDF

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)
Nội dung Text: Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) File Word, PDF về máy

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  Tên thủ tục hành chính: Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và
  tập sự)

  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-027495-TT
  Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp
  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

  Người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công
  chứng chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

  Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

  1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
  (số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

  2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày t ừ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ
  lễ, tết theo quy định).

  3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

  a) Đối với cá nhân, tổ chức:

  Trường hợp Người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành
  nghề công chứng không nộp bản sao công chứng mà nộp bản photo các giấy tờ chứng
  minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng
  thì phải mang theo bản chính của các loại giấy này để đối chiếu (sau khi kiểm tra xong trả
  lại ngay).

  b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức.

  Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

  – Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của
  pháp luật, Sở Tư pháp nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên trực tiếp tại bộ phận
  tiếp nhận hồ sơ cơ quan Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp.

  – Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên,
  Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên. Trường hợp từ

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  chố i phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp, người nộp hồ sơ.

  Bước 4. Trả kết quả:

  1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34
  Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

  2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày t ừ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày
  nghỉ lễ, tết theo quy định).
  2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.
  3. Hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (có mẫu): 01 bản chính;

  2. Bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật hoặc bằng tiến sỹ luật: 01 bản sao chứng
  thực;

  3. Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành
  nghề công chứng, tùy theo từng trường là một trong các giấy tờ sau đây:

  – Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên của cơ quan Nhà nước có
  thẩm quyền hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy
  chứng nhận điều tra viên: 01 bản photo hoặc bản sao chứng thực;

  – Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; bằng tiến sỹ luật: 01
  bản photo hoặc bản sao chứng thực;

  – Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành
  Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh
  vực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 01 bản photo hoặc bản sao chứng
  thực;

  – Đối với luật sư đã hành nghề từ ba năm trở lên thì phải có thẻ luật sư và Giấy xác nhận
  của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó xác
  nhận rõ về thời gian hành nghề luật sư: mỗ i loại 01 bản photo hoặc bản sao chứng thực;

  – Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự
  hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật: mỗ i loại 01 bản photo hoặc bản sao
  chứng thực.

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  4. Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật: 01 bản chính;

  5. Sơ yếu lý lịch (có mẫu): 01 bản chính;

  6. Giấy chứng nhận sức khỏe: 01 bản chính;

  7. Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ
  hưu hoặc thôi việc): 01 bản chính.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:

  Thời gian giải quyết là 25 ngày làm việc. Cụ thể như sau:

  – Sở Tư pháp: 05 ngày;

  – Bộ Tư pháp: 20 ngày.
  5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.

  b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
  Không.

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

  d) Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không.
  6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  – Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01);

  – Sơ yếu lý lịch dùng để bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01).
  8. Phí, lệ phí: Không
  9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm công chứng
  viên.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Luật Công chứng số 82/2006/QH11 của Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 10 ngày

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  29/11/2006;

  – Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

  – Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc
  ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng;

  – Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện
  một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước
  về công chứng.
  CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

  TP-CC-01

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ảnh ————-

  3×4

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

  Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Tên tôi là ………………………………………………… Nam, nữ: …………………………………………….

  Sinh ngày…………/…………./………………………… Nơi sinh: …………………………………………….

  Chứng minh nhân dân số:……………………………. Ngày cấp………./………./………………………

  Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: …….
  ngày ……../……………/……………….

  Nơi cấp:…………………………………………

  Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại ………………………………….. từ
  ngày………/……../……….. đến ngày ……../…………/……………………………………………..

  (Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý
  do được
  miễn)……………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng
  tại……………… Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện
  đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

  Tỉnh (thành phố)…., ngày…….tháng……năm……
  Người làm đơn
  (ký và ghi rõ họ tên)

  TP-CC-01

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ảnh —————

  4 cm x 6
  cm
  (1)

  SƠ YẾU LÝ LỊCH

  Họ và tên:……………………………………………………………………….Nam, nữ…………….

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  Tên thường gọi:………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày:……./……/………… Nơi sinh:……………………………………………………………

  Chứng minh nhân dân số:………………………………………Ngày cấp:………../……./..(2)

  Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………….

  Dân tộc:………………………………………………….Tôn giáo:……………………………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………(3)

  Địa chỉ liên hệ:………………………………………….Điện thoại:………………………………..

  Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:……/……./………………..

  Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:………/……./……..Ngày chính
  thức:…/……/………

  Bằng cử nhân luật/thạc sỹ luật/tiến sỹ luật số:………………………………………………..

  Ngày cấp…………/………………../……………………………………………………………………..

  Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………….

  Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số:……………………………….

  Ngày cấp:………./………/………………Nơi cấp: …………………………………………………..

  Được miễn đào tạo nghề công chứng:……………………………………………………….(4)

  Là người tập sự hành nghề công chứng của tổ chức hành nghề công chứng:………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Thời gian tập sự hành nghề công chứng từ…………./………/…….đến……./…../…..(5)

  Nơi tập sự hành nghề công chứng: ……………………………………………………………….

  Được miễn tập sự hành nghề công
  chứng: ………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………(6)

 7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

  1/ Họ tên bố:…………………………………………………………………..năm sinh:……………

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

  2/ Họ tên mẹ:……………………………………………………………………năm sinh:…………..

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

  3/ Họ tên vợ hoặc chồng:………………………………………………….năm sinh:……………

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

  4/ Họ tên con: ……………………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

  QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (7)

  Từ ngày, tháng, Ở đâu
  Làm gì Ghi chú
  năm đến ngày,
  tháng, năm

  KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (8)

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

 8. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin
  hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
  Xác nhận của cơ quan quản lý hoặc
  Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị Người khai
  (ký và ghi rõ họ tên)
  trấn (9)
  Ghi chú: Người khai Sơ yếu lý lịch có trách nhiệm khai đầy đủ vào nộ i dung các mục
  trong Sơ yếu lý lịch và chịu trách nhiệm về những lời khai của mình;

  (1): Dán ảnh (4cm x 6cm) và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận;

  (2): Khai chính xác số CMND; ngày cấp; nơi cấp và CMND đang còn giá trị sử dụng
  theo quy định của pháp luật;

  (3): Khai chính xác nơi đăng k ý hộ khẩu thường trú;

  (4): Ghi rõ lý do được miễn đào tạo nghề công chứng;

  (5): Ghi rõ thời gian tập sự hành nghề công chứng từ ngày…tháng…năm…. đến
  ngày…tháng…năm…..;

  (6): Ghi rõ lý do được miễn tập sự hành nghề công chứng;

 9. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ
  PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm
  theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
  Hóa)

  (7): Khai đầy đủ quá trình hoạt động của bản thân (từ ngày…tháng…năm… đến
  ngày…tháng…năm..: làm gì? ở đâu?);

  (8): Khai rõ các hình thức khen thưởng, kỷ luật;

  (9): Đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hành nghề tại Phòng công
  chứng có xác nhận của Sở Tư pháp; đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng
  viên hành nghề tại Văn phòng công chứng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường,
  thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Download tài liệu Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) File Word, PDF về máy