[Download] Tải The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam – Tải về File Word, PDF

The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam

The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam
Nội dung Text: The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam

Download


The study aims to examine direct and indirect impacts of managers’ emotional intelligence on performance of firms through determinants of job satisfaction, trust and opportunistic behavior. Data are collected from 617 respondents as managers of firms in Vietnam.

Bạn đang xem: [Download] Tải The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam File Word, PDF về máy

The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam

Download tài liệu The impact of manager’s emotional intelligence on performance: The case of Vietnam File Word, PDF về máy