[Download] Tải Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất – Tải về File Word, PDF

Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất

Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất
Nội dung Text: Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất

Download


“Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất” bao gồm các mẫu phụ lục hợp đồng như: mẫu phụ lục hợp đồng chung; phụ lục hợp đồng xây dựng; phụ lục hợp đồng dịch vụ; phụ lục hợp đồng mua bán; phụ lục các bên tham gia hợp đồng… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết tài liệu hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất File Word, PDF về máy

Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất

 Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất”,  mẫu văn bản này được trình bày với nội và hình thức rõ ràng, các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG …………/2013/HĐDV/…………
(V/v: ……………………………………………….)
 
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2013, tại địa chỉ ……………………………….., chúng tôi gồm:
1. BÊN A:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
2. BÊN B:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/2013/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.
1. Nội dung bổ sung:
2. Lý do bổ sung:
3. Cam kết của các bên:
– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.
4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:
5. Các nội dung khác
Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.
                                                  ĐẠI DIỆN BÊN A                 ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Các bạn có thể tải tài liệu “Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất” về máy để thuận tiện hơn trong việc tham khảo bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn. Còn có một số tài liệu về Phụ lục hợp đồng có thể các bạn sẽ cần đến. Mời các bạn cùng tham khảo.
 
 
 
 
 

Download tài liệu Tập hợp các mẫu phụ lục hợp đồng hay nhất File Word, PDF về máy