[Download] Tải Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia – Tải về File Word, PDF

Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia

Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia
Nội dung Text: Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia

Download


Bài viết phân tích các hạn chế của DIV về năng lực tài chính, hạn mức chi trả và chức năng giám sát hệ thống ngân hàng, qua đó đưa ra một số đề xuất khắc phục các hạn chế này nhằm tăng cường vai trò của DIV trong bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia File Word, PDF về máy

Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia

 1. TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI NHẰM
  BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN
  HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA

  TS. Trương Thị Hoài Linh1
  Viện Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Tóm tắt

  Được coi là một định chế tài chính rất quan trọng trong mạng lưới tài chính
  quốc gia, song, tại Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Công ty Bảo hiểm tiền gửi
  Việt Nam (DIV) lại ít được để ý đến và tổ chức này cũng chưa tham gia vào qu trình
  t i cơ cấu hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua. Bài viết phân tích các hạn
  chế của DIV về năng lực tài chính, hạn mức chi trả và chức năng gi m s t hệ thống
  ngân hàng, qua đó đưa ra một số đề xuất khắc phục các hạn chế này nhằm tăng
  cường vai trò của DIV trong bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hệ
  thống tài chính quốc gia.

  Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi, an toàn hệ thống tài chính.

  1. Một số vấn đề về bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở
  Việt Nam
  Theo FDIC, bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một thành phần trong mạng
  lưới an toàn hệ thống tài chính quốc gia, bao gồm các quy định và giám sát
  thận trọng, đóng vai trò là người cho vay cuối cùng (FDIC, 2013). Mạng lưới
  này bao gồm Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, các thực thể chịu trách
  nhiệm ban hành và giám sát các quy định thận trọng và cơ quan bảo hiểm tiền
  gửi. Theo Khan (2009), Niinimäki (2000), bảo hiểm tiền gửi là sự đảm bảo
  cho các khoản tiền gửi ngân hàng huy động từ khách hàng, theo đó, một phần
  hoặc toàn bộ gốc và/hoặc lãi tiền gửi sẽ được thanh toán cho khách hàng bởi
  tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp ngân hàng phá sản. Sự đảm bảo
  này được thể hiện bằng thỏa thuận giữa ngân hàng và tổ chức bảo hiểm tiền
  gửi, theo đó, ngân hàng sẽ mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi mà nó huy
  động và tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ trả các khoản bồi thường cho người gửi
  1
  Email của tác giả: trhoailinh3005@gmail.com

  143

 2. tiền nếu ngân hàng bị phá sản. Thêm nữa, là một thành phần trong mạng lưới
  đảm bảo an toàn của hệ thống tài chính quốc gia, tùy quy định của mỗi quốc
  gia, các tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ có tác động ở mức độ khác nhau để hạn
  chế sự phá sản của các ngân hàng thông qua cơ chế quản lý nhằm tăng cường
  sự ổn định và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.
  Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực năm 1997 đã ảnh hưởng
  đáng kể đối với hệ thống tài chính của Việt Nam, dẫn đến sự cần thiết phải xây
  dựng niềm tin của dân chúng vào hệ thống ngân hàng. Thêm nữa, sự thất bại
  của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam vào đầu năm 1990 ở nông thôn
  cũng như ở các vùng sâu vùng xa cũng góp phần thúc đẩy thành lập một tổ chức
  tài chính nhằm bảo vệ và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.
  Trên cơ sở hoàn cảnh như vậy, Công ty bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã
  chính thức thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 2000 để bảo vệ các quyền lợi hợp
  pháp của người gửi tiền; cung cấp hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tài chính
  trong thời gian khó khăn; giám sát nhằm ngăn ngừa rủi ro trong lĩnh vực ngân
  hàng. Theo báo cáo của DIV (được dẫn bởi Chu Thanh Vân, 2016), tính đến
  cuối năm 2016, định chế tài chính này theo dõi hơn 3 triệu tỷ đồng tiền gửi của
  người gửi tiền tại 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 92 ngân hàng
  thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân và ba tổ chức
  tài chính vi mô. DIV thực hiện kịp thời, đầy đủ hoạt động cấp và thu hồi
  Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi cho các tổ chức tham gia. Tổng nguồn vốn của
  DIV đến cuối năm 2016 đạt 30.680 tỷ đồng (trong đó, vốn điều lệ là 5.000 tỷ
  đồng). Hơn 99% vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
  Phí bảo hiểm tiền gửi là nguồn thu chủ yếu của DIV, phục vụ Quỹ dự phòng
  nghiệp vụ chi trả cho người gửi tiền khi phát sinh nghĩa vụ chi trả. Đến cuối
  năm 2016, Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt mức trên 23.900 tỷ đồng. Đến nay,
  DIV đã chi trả cho 1.793 người gửi tiền tại 39 quỹ tín dụng nhân dân bị giải
  thể bắt buộc. Sau khi chi trả, DIV tham gia Hội đồng thanh lý tài sản của các
  tổ chức bị phá sản để tiếp tục theo dõi thu hồi tài sản.
  Hệ thống tài chính của Việt Nam mà cụ thể là hệ thống ngân hàng trong
  những năm gần đây đang đối mặt với nhiều bất ổn: mức độ đủ vốn chưa đạt
  được mức bình quân của khu vực, đang có xu hướng đi xuống nếu tính toán
  theo chuẩn mực quốc tế; khả năng sinh lời không ổn định, tình hình thanh
  khoản kém bền vững, danh mục tài sản tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao,… Hệ quả
  144
 3. là nhiều ngân hàng đã đủ điều kiện để bị chấm dứt hoạt động hoặc buộc phải
  sáp nhập vào các ngân hàng khác. Song, trong toàn bộ thời gian căng thẳng
  của hệ thống tài chính, sự tham gia của DIV với chức năng bảo vệ người gửi
  tiền và giám sát, ngăn ngừa rủi ro hầu như không có. Việc chưa ngân hàng nào
  được phép phá sản không có nghĩa là BHTG chưa phải bảo vệ người gửi tiền.
  Trái lại, việc vẫn duy trì hoạt động của các ngân hàng có năng lực kém kết hợp
  với không minh bạch thông tin sẽ làm cho người gửi tiền vẫn tiếp tục gửi tiền
  vào những ngân hàng này, hậu quả là rủi ro đạo đức càng trở nên căng thẳng.
  Phần tiếp theo của bài viết sẽ phân tích cụ thể những hạn chế trong tổ chức và
  hoạt động của DIV.
  2. Các hạn chế trong tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm
  tiền gửi ở Việt Nam
   DIV không đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ các tổ chức tham gia bảo
  hiểm và hoàn trả cho người gửi tiền khi tổ chức được bảo hiểm bị phá sản.
  Lấy ví dụ đơn giản về trường hợp Oceanbank – ngân hàng 0 (không)
  đồng thứ 2 của Việt Nam trong năm 2015. Trong thời kì 2013-2014, khi các
  lãnh đạo cấp cao nhất của ngân hàng này bị bắt vì đã chỉ đạo cho vay doanh
  nghiệp không đúng quy định và nhiều khoản vay không có khả năng thu hồi
  dẫn đến vốn chủ sở hữu âm, tổng quy mô tiền gửi của ngân hàng này là 51.924
  tỷ đồng (theo Việt Dũng, 2015). Trong đó, tính đến cuối năm 2014, quy mô
  tổng tài sản của BHTG là 21.062 tỷ đồng và quỹ nghiệp vụ chi trả tiền bảo
  hiểm 15.331 tỷ đồng (theo Yến Lam, 2016) thì có thể thấy rõ là con số này
  không thể đáp ứng được nhu cầu chi trả tiền gửi của một ngân hàng. Do sự
  hạn chế về nguồn lực nên mặc dù trước sức ép rất lớn từ các nhà thực tiễn,
  nghiên cứu và các tổ chức tài chính quốc tế về việc để các ngân hàng hoạt
  động kém phá sản thì NHNN đã mua bắt buộc ba ngân hàng có vốn chủ sở
  hữu âm với giá 0 đồng. Đây là biện pháp mà NHNN coi là hợp lý nhất trong
  thời điểm hiện nay khi mà năng lực của DIV còn quá hạn chế và cả ba ngân
  hàng đều đã lâm vào tình trạng vốn chủ sở hữu âm nên giải pháp tự tái cấu
  trúc hoặc sáp nhập, hợp nhất tự nguyện không khả thi (theo Yến Lam, 2016).
  Thêm nữa, theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ giữa vốn dự trữ và quy mô tiền gửi bảo
  hiểm thường được duy trì trong khoảng từ 3% đến 20% (theo DIV, 2016).
  Tính đến cuối năm 2016, DIV đang quản lý hơn 3 triệu tỷ đồng tiền gửi tại các

  145

 4. TCTD (theo Chu Thanh Vân, 2016) thì tỷ lệ vốn dự trữ so với quy mô tiền gửi
  của tổ chức này chỉ đạt lần lượt 1,7% và 0,7% nếu coi lần lượt tổng vốn (bao
  gồm cả quỹ dự phòng nghiệp vụ với nguồn thu chính từ thu phí BHTG do các
  TCTD nộp) và quỹ dự phòng nghiệp vụ của DIV là vốn dự trữ. Nguyên nhân
  của tình trạng trên là do nguồn thu của DIV chủ yếu đến từ phí thu bảo hiểm
  hàng năm và một phần từ các khoản lãi ít ỏi do đầu tư nguồn vốn tạm thời
  nhàn rỗi (mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN). Quy mô vốn của DIV
  hạn chế chủ yếu là do cách tính phí BHTG theo tỷ lệ phí bảo hiểm cố
  định/đồng hạng (0,15%/năm trên số dư bình quân của các loại tiền gửi được
  bảo hiểm). Cách tính phí đồng hạng chỉ phù hợp trong thời gian đầu tổ chức
  BHTG mới được thành lập. Cách tính phí này tương đối dễ dàng nhưng không
  đảm bảo sự công bằng do là các tổ chức huy động tiền gửi có mức độ rủi ro
  thấp lại phải chịu mức tỷ lệ tính phí như các tổ chức có mức độ rủi ro cao.
  Điều này dẫn đến các tổ chức có mức rủi ro cao thì được hưởng lợi hơn trong
  khi các tổ chức có mức rủi ro thấp phải trợ cấp cho các tổ chức có rủi ro cao
  và không phản ánh được mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG. Ngoài
  vấn đề mức phí thu được thấp, phí BHTG đồng hạng còn nhược điểm là không
  khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) phấn đấu giảm thiểu rủi ro. Đây là
  một quy định thiếu tính thị trường, giảm sự cạnh tranh công bằng trong hệ
  thống TCTD cũng như cản trở sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia.
  Nguyên nhân sâu xa của tình trạng DIV chưa thể nghiên cứu áp dụng tính phí
  theo mức độ rủi ro là theo quy định hiện tại thì NHNN là cơ quan duy nhất
  đánh giá mức độ rủi ro của các TCTD và xếp loại các tổ chức này. Còn DIV là
  cơ quan chịu trách nhiệm tính phí bảo hiểm và chịu trách nhiệm xử lý hậu quả
  của các TCTD có vấn đề. Thực tế này cho thấy DIV không có đủ thông tin và
  tài nguyên khác để có thể hoàn thành công việc của mình.
   C c quy định hiện tại phản ánh chức năng bảo vệ quyền lợi của
  người gửi tiền của BHTG khi TCTD bị phá sản đã bị lạc hậu rất nhiều so với
  tình hình hiện tại của Việt Nam và khuyến nghị từ các tổ chức quốc tế.
  Quy mô chi trả hiện nay của Bảo hiểm tiền gửi mới chỉ đáp ứng chi trả
  cho các quỹ tín dụng nhân dân hoặc chỉ đủ sức chi trả cho các tổ chức tín dụng
  nhỏ bị phá sản (theo Nguyễn Chí Đức (2015), Chu Thanh Vân, (2016)). Quy
  định về hạn mức chi trả bồi thường không còn phù hợp với thực trạng phát
  triển kinh tế và thu nhập hiện nay. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3, Điều 1,
  146
 5. Nghị định 109/2005/NĐ-CP và sau này Nghị định 68/2013/NĐ-CP đã kế thừa
  thì “Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và
  lãi của một người gửi tiền (một cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp luật) tại
  một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc đối tượng quy định tại Điều 3
  của nghị định này, tối đa là 50 (năm mươi) triệu đồng”. Hạn mức này hiển
  nhiên không đem lại sự an tâm cho người gửi tiền và nó vi phạm tất cả các
  nguyên tắc được khuyến nghị bởi IADI (Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế).
  Cụ thể, theo IADI (2014), việc tính toán hạn mức trả tiền bảo hiểm phải tuân
  thủ hai mục tiêu cơ bản là bảo vệ những người gửi tiền nhỏ, thiếu thông tin về
  hoạt động ngân hàng và góp phần đảm bảo ổn định tài chính. Hạn mức chi trả
  phù hợp là hạn mức chi trả không quá thấp để khuyến khích người gửi tiền yên
  tâm gửi tiền vào ngân hàng và không quá cao để kiểm soát rủi ro đạo đức
  (người gửi tiền dễ dàng gửi tiền vào những TCTD dùng tiền gửi để đầu tư vào
  những khách hàng, lĩnh vực có rủi ro cao và chi trả lãi suất cao cho người gửi
  tiền). Các căn cứ để tính toán hạn mức bao gồm: (1) GDP bình quân đầu người
  và các yếu tố liên quan như lạm phát, tỷ giá, lòng tin của người dân vào hệ
  thống tài chính; (2) tỷ lệ phần trăm người gửi tiền được bảo vệ toàn bộ tính
  trên tổng số người gửi tiền; (3) tỷ lệ phần trăm giá trị tiền gửi được bảo vệ
  toàn bộ trên tổng giá trị tiền gửi được bảo hiểm; (4) mức độ rủi ro của hệ
  thống ngân hàng và tổng thể nền kinh tế. Chẳng hạn, nếu căn cứ vào GDP
  bình quân đầu người thì IADI khuyến nghị tỷ lệ “Hạn mức/GDP bình quân
  đầu người” nên tối thiểu bằng 2 và tương đương với mức trung bình của các
  quốc gia có cùng trình độ phát triển dịch vụ ngân hàng. Hạn mức chi trả trên
  thế giới vào khoảng 3-12 lần GDP bình quân đầu người (theo Lê Việt Nga,
  2012; DIV, 2016). GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng liên tục
  qua nhiều năm. Tính từ năm 2006 đến nay, GDP bình quân đầu người của Việt
  Nam tăng 4 lần từ 11,69 triệu đồng/người lên 45,72 triệu đồng/người vào cuối
  năm 2015 (theo Duy Cường, 2016) và ước đạt khoảng 50 triệu đồng trong năm
  2016, nghĩa là tỷ lệ “Hạn mức/GDP bình quân đầu người” chỉ đạt 1 lần. Khi so
  sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, hạn mức chi trả BHTG của
  Việt Nam đang thấp nhất về số tiền tuyệt đối và tỷ lệ tính trên GDP bình quân
  đầu người.

  147

 6. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi của một số nƣớc trong khu vực Đông Nam Á

  Hạn mức chi Hạn mức/GDP bình
  Hạn mức chi trả
  Tên nƣớc trả BHTG quân đầu ngƣời
  BHTG (nguyên tệ)
  (USD) năm 2016

  Thái Lan 25.000.000 (THB) 709.220 125,3

  Indonesia 2.000.000.000 (IDR) 153.257 42,2

  Malaysia 250.000 (MYR) 59.666 6,3

  Singapore 50.000 (SGD) 35.971 10,7

  Philippines 500.000 (PHP) 10.346 3,5

  Việt Nam 50.000.000 (VND) 2.242 1

  Nguồn: Phong Hiếu (2016)
  Chính vì vậy, nếu TCTD phá sản, thiệt hại cho người gửi tiền sẽ rất lớn
  vì chỉ có một tỷ trọng rất nhỏ tiền gửi được bồi thường, kéo theo niềm tin của
  người gửi tiền đối với hệ thống tài chính, đối với Nhà nước bị sụt giảm.
   Chức năng gi m s t của DIV là chưa được thực hiện nên về bản chất
  mô hình tổ chức của BHTG Việt Nam chưa thực sự theo mô hình giảm thiểu
  rủi ro, vẫn chỉ là mô hình chi trả.
  Tổ chức BHTG giảm thiểu rủi ro có thể can thiệp vào mọi thời điểm, mọi
  giai đoạn trong cả vòng đời của tổ chức tham gia BHTG kể từ lúc được hình
  thành, cấp phép và đi vào hoạt động đến từng giai đoạn phát triển của tổ chức
  này đều có vai trò đo lường, kiểm soát và ngăn chặn rủi ro của tổ chức BHTG.
  Thậm chí, nếu tổ chức tham gia BHTG suy yếu đến mức buộc phải giải thể
  hoặc phá sản thì vai trò của BHTG lúc này không chỉ là thay mặt Chính phủ
  đứng ra chi trả mà còn bằng các biện pháp xử lý khác giúp tổ chức tín dụng rút
  khỏi thị trường một cách có trật tự, tránh lây lan, ảnh hưởng xấu tới sự an toàn
  của thị trường tài chính và nền kinh tế. Mô hình giảm thiểu rủi ro cho phép tổ
  chức BHTG quản lý rủi ro một cách toàn diện nhất, đảm bảo hoạt động an toàn,
  lành mạnh của tổ chức tham gia BHTG. Nghiên cứu kinh nghiệm và số liệu của
  1.700 ngân hàng tại 57 quốc gia cho thấy, ở những nước mà tổ chức BHTG có
  quyền can thiệp và chấm dứt BHTG thì các ngân hàng hoạt động ổn định hơn
  và nguy cơ mất khả năng thanh toán thấp hơn (theo Mai Minh Đệ, 2008).

  148

 7. Căn cứ theo mô hình này, chức năng giám sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
  được quy định tại Khoản 10, Điều 13, Luật Bảo hiểm tiền gửi là việc tổng hợp,
  phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát
  hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn
  hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng. Trong
  khi đó, nguyên tắc 13 trong Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển các hệ thống
  BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) khuyến nghị: “Tổ chức
  BHTG cần phải là một bộ phận của hệ thống an toàn tài chính để phát hiện
  sớm, can thiệp kịp thời các ngân hàng có vấn đề. Khuôn khổ này cần cho phép
  can thiệp trước thời điểm một ngân hàng phá sản. Việc đảm bảo nguyên tắc
  này nhằm bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định tài chính”. Như
  vậy, DIV không có đủ quyền như được khuyến nghị của IADI, mọi hoạt động
  giám sát đều phải tham chiếu và báo cáo với NHNN. Vậy nên, nhìn vào thực
  trạng hoạt động của DIV từ khi thành lập đến nay cho thấy chức năng mà tổ
  chức này làm tốt nhất chỉ là cấp và thu hồi các chứng nhận tham gia BHTG
  của các TCTD, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về
  BHTG của các TCTD. Trong khi đó chức năng giám sát các TCTD thông qua
  việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn hoạt động ngân hàng
  chưa được thực hiện. Minh chứng rõ ràng nhất là vai trò mờ nhạt (thực chất là
  không có vai trò gì) của DIV trong quá trình tái cơ cấu hệ thống NHTM theo
  Đề án cơ cấu lại các TCTD2. Khi chức năng giám sát chỉ được đảm nhiệm duy
  nhất bởi NHNN thì một mặt không phát huy được vai trò của các cơ quan
  giám sát khác nói chung trong mạng an toàn tài chính quốc gia và BHTG nói
  riêng, mặt khác sự gánh vác quá nhiều trọng trách của NHNN sẽ làm quá tải
  và giảm hiệu quả quản lý – điều hành chính sách tiền tệ.
  3. Các đề xuất cải thiện tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm ở
  Việt Nam nhằm bảo vệ ngƣời gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống
  tài chính quốc gia
  Theo IADI (2014) trong bản “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống
  bảo hiểm hiệu quả” đã khẳng định điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự hiệu quả
  của BHTG ở một quốc gia gồm: chính sách pháp lý đầy đủ, hoạt động độc lập,
  quản trị minh bạch, chức năng nhiệm vụ đầy đủ và có cơ chế phối hợp chặt

  2
  Ngày 01/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ
  cấu lại hệ thống các TCTD.

  149

 8. chẽ giữa các thành viên tham gia vào mạng an toàn tài chính quốc gia. Trên cơ
  sở phân tích các hạn chế trong tổ chức và hoạt động của DIV, phần cuối của
  bài viết đưa một số đề xuất nhằm cụ thể hóa một phần của các điều kiện trên.
  Cần nghiên cứu để tiến tới tính phí bảo hiểm tiền gửi theo mức độ rủi ro.
  Thực tế hoạt động và quản trị rủi ro của hệ thống TCTD ở Việt Nam cho thấy
  đã đến lúc cần đẩy nhanh tốc độ tích lũy quỹ BHTG nhằm đảm bảo nguồn lực
  ứng phó với sự gia tăng nguy cơ tổn thất của hệ thống ngân hàng; đồng thời
  hạn chế tình trạng TCTD có rủi ro thấp phải tài trợ phần phí cho các TCTD có
  rủi ro cao. Về bản chất thì BHTG là vòng thứ hai để bảo vệ người gửi tiền sau
  khi vòng bảo vệ thứ nhất là năng lực quản trị rủi ro của các TCTD trở nên
  không hiệu quả. Do vậy, các TCTD quản trị rủi ro tốt nhất trong hệ thống tài
  chính có thể được xem xét để giảm tới mức tối đa, thậm chí là bằng 0 tỷ lệ phí
  BHTG. Điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu này là cho phép DIV tiếp
  cận được tới các thông tin về rủi ro của hệ thống TCTD như đã đề cập ở trên.
  Sau đó DIV cần tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng cách tính phí
  BHTG theo mức độ rủi ro của từng TCTD là cần thiết. Theo cách này, các tổ
  chức BHTG sẽ tiến hành xếp hạng các tổ chức tham gia BHTG, tổ chức nào
  có mức độ rủi ro cao sẽ phải đóng phí BHTG cao hơn các tổ chức có mức độ
  rủi ro thấp hơn. Chẳng hạn tại Malaysia (theo DIV, 2012), tỷ lệ phí BHTG
  theo mức độ rủi ro từ thấp đến cao lần lượt là 0,03% – 0,06% – 0,12% – 0,24%.
  Cách thức này khắc phục được hạn chế của cách tính theo tỷ lệ phí cố định, nó
  công bằng hơn đối với các tổ chức tham gia BHTG và có tác dụng khuyến
  khích các tổ chức này tiến hành quản trị rủi ro chặt chẽ. Việc xác định mức độ
  rủi ro của từng tổ chức tham gia BHTG thường dựa vào các tiêu chuẩn như
  mức độ đủ vốn (thông qua chỉ tiêu CAR), tình hình thanh khoản (thông qua tỷ
  lệ Cho vay/tiền gửi, Tỷ lệ thanh khoản, Tỷ trọng vốn ngắn hạn dùng để cho
  vay trung và dài hạn,…), chất lượng tài sản (thông qua tỷ lệ Nợ xấu, tỷ trọng
  Dự phòng rủi ro mất vốn,…), khả năng sinh lời (NIM, ROA, ROE), năng lực
  của bộ máy quản trị rủi ro,… Nhìn chung là các nước thường dựa vào hệ
  thống chỉ tiêu lành mạnh tài chính FSI của IMF hoặc CAMEL, gắn cho mỗi
  chỉ tiêu một điểm số/trọng số nhất định nhờ sự hỗ trợ của các phần mềm, tính
  tổng các điểm số/trọng số để xác định mức độ rủi ro của các TCTD. Thêm
  nữa, các tỷ lệ phí BHTG phân loại theo rủi ro cũng được xem xét thường
  xuyên để có những điều chỉnh khi cần thiết, chẳng hạn khi xảy ra khủng hoảng

  150

 9. tài chính, khi quỹ dự trữ của tổ chức BHTG bị thâm hụt nặng nề,… Về lý
  thuyết tính toán là như vậy, song để có thể áp dụng được ở Việt Nam là điều
  không đơn giản do hạn chế về năng lực thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá.
  Thực tế cho thấy vào năm 2011, CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng) trực
  thuộc NHNN đã tiến hành đánh giá để xếp loại các ngân hàng. Tuy nhiên, sau
  khi các ngân hàng nhận được kết quả thì đã có sự phản đối kịch liệt vì không
  đồng tình với kết quả này nên cuối cùng thì chính bản thân NHNN cũng đã
  phủ định kết quả. Việc xếp hạng của NHNN là như vậy thì DIV với những hạn
  chế hơn nhiều về năng lực phân tích đánh giá thì kết quả đánh giá sẽ không
  đáng tin cậy và khó nhận được sự đồng tình của các ngân hàng. Biện pháp duy
  nhất để khắc phục tình trạng này là DIV nên thuê các tổ chức đánh giá chuyên
  nghiệp ở nước ngoài hướng dẫn thực hiện.
  Cần bổ sung cơ sở pháp lý quy định cụ thể chức năng gi m s t của DIV
  đối với c c TCTD để đảm bảo hoạt động của DIV theo đúng mô hình giảm
  thiểu rủi ro và tuân thủ theo nguyên tắc quốc tế về hoạt động của BHTG. Về
  bản chất hoạt động của BHTG thì sau khi TCTD gặp vấn đề thì BHTG phải
  tiến hành viện trợ hoặc bồi thường cho người gửi tiền, vì vậy BHTG phải có
  quyền giám sát các TCTD. Theo khuyến nghị của Ủy ban Basel về Giám sát
  ngân hàng và IADI (IADI, 2014), tổ chức BHTG và tổ chức giám sát an toàn
  tài chính khác muốn hoạt động hiệu quả thì nên được tạo điều kiện độc lập
  trong hoạt động. Theo đó, trước tiên DIV cần được nâng cao tính chủ động
  trong hoạt động giám sát thông qua quy định cụ thể về quyền của tổ chức này
  như phê chuẩn/từ chối đơn xin tham gia BHTG, định kì yêu cầu các TCTD
  cung cấp báo cáo tài chính và các báo cáo thống kê khác, có quyền kiểm tra
  định kì thường xuyên/không thường xuyên các TCTD,… Sau đó, DIV có thể
  chủ động chuẩn bị các kịch bản đối phó, bao gồm cả về khả năng tài chính và
  nguồn nhân lực khi phát hiện sớm các rủi ro; đồng thời, các cơ quan giám sát
  an toàn tài chính sẽ triển khai hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tối đa chi phí
  xử lý đổ vỡ như: hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ sáp nhập, mua lại hay tái cấp vốn
  cho một ngân hàng từ nguồn vốn của tổ chức BHTG, hoặc các cơ quan Chính
  phủ có thẩm quyền khác. Để làm được điều này, một mặt DIV cần nâng cao
  chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong phân tích và đánh giá
  tình hình các TCD, đầu tư công nghệ để thu thập và phân tích được hệ thống
  dữ liệu lớn, sau đó phân tích rủi ro và tham gia đánh giá tính ổn định của các

  151

 10. ngân hàng để phát hiện sớm được các rủi ro tiềm ẩn của mỗi ngân hàng và sự tác
  động của nguy cơ này tới toàn hệ thống tài chính. Mặt khác, để tăng cường vai trò
  của DIV trong phát hiện sớm các ngân hàng có vấn đề, cần có quy định cụ thể về
  việc DIV được tiếp cận với thông tin về tổ chức tham gia BHTG chính xác và kịp
  thời. Nói cách khác, các văn bản dưới luật cần quy định cụ thể về cách thức, biện
  pháp tiếp cận thông tin của DIV để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho việc phát hiện
  sớm các ngân hàng có vấn đề, hiệu quả nhất là cho phép DIV thu thập thông tin
  trực tiếp từ tổ chức tham gia BHTG. Thêm nữa, nếu hệ thống dữ liệu người gửi
  tiền được các ngân hàng cung cấp cho DIV phải phản ánh cụ thể theo tên từng
  người gửi tiền, phân biệt rõ khoản tiền gửi được bảo hiểm và không được bảo
  hiểm, và quản lý được dữ liệu biến động tiền gửi thì trong trường hợp xảy ra đổ
  vỡ ngân hàng, DIV sẽ chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền nhanh chóng, kịp
  thời, chính xác. Thực tế tiếp cận thông tin từ các nguồn khác hiện nay vô cùng
  hạn chế về cả số lượng và chất lượng thông tin thu thập được theo yêu cầu do tính
  minh bạch trong hệ thống tài chính của Việt Nam còn rất thấp.
  Đề xuất cuối cùng và không kém phần quan trọng, đảm bảo thực hiện
  được hai đề xuất trên là cần có quy định về cơ chế phối hợp giữa DIV và các
  cơ quan kh c trong mạng an toàn tài chính quốc gia. Theo khuyến nghị tại
  Điều 6 trong IADI (2014), “Cần phải xây dựng một khung phối hợp chặt chẽ
  và chia sẻ thông tin định kỳ hoặc thông tin liên quan đến các ngân hàng cụ thể
  giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và các thành viên khác trong mạng an toàn tài
  chính. Các thông tin này phải chính xác và kịp thời (cần bảo mật khi cần
  thiết). Cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin phải được chính thức hóa”. Việt
  Nam hiện có đầy đủ các thành viên trong mạng an toàn tài chính quốc gia như
  khuyến nghị, gồm 5 cơ quan chính là NHNN, Bộ Tài chính (với chức năng
  chủ yếu của Ủy ban chứng khoán và Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm), Ủy
  ban Giám sát tài chính Quốc gia và DIV. Theo phân tích của Tô Ngọc Hưng
  (2011), Nguyễn Chí Đức (2015), sự phối hợp tổ chức hoạt động giám sát của
  các tổ chức trong mạng an toàn tài chính hiện nay còn quá nhiều hạn chế và
  được đánh giá là gần như không có. Nguyên nhân là do khung pháp lý về vấn
  đề này chưa đầy đủ và rõ ràng nên các cơ quan trong mạng an toàn tài chính
  cũng không chủ động trong việc ký kết các văn bản phối hợp và trao đổi thông
  tin song phương với các cơ quan giám sát khác. Các thông tin kiểm tra giám
  sát thông thường luôn được giữ bí mật và sử dụng cho mục đích riêng của từng

  152

 11. cơ quan. Điều này làm hạn chế khả năng giám sát của toàn hệ thống. Do vậy, để
  đạt được mục tiêu là các thành viên trong mạng an toàn tài chính quốc gia góp
  phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sự ổn định của hệ thống TCTD trong thời kì
  thông thường cũng như thời kì khủng hoảng thì việc quy định và duy trì cơ chế
  phối hợp giữa các cơ quan này là cần thiết. Cần xác định rõ ràng trong các văn
  bản pháp luật trách nhiệm, quyền hạn, cách thức phối hợp của từng cơ quan trong
  mạng an toàn trong thời kì bình thường cũng như trong giai đoạn khủng hoảng.
  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia với chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ
  tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia
  (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung
  thị trường tài chính quốc gia có thể đứng ra làm đầu mối phối kết hợp giữa các
  thành viên trong mạng lưới cũng như xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin chung
  giữa các thành viên hoặc thành lập các ủy ban chuyên biệt có sự tham gia của các
  thành viên trong mạng lưới để giải quyết các vấn đề liên quan hoạt động và lợi
  ích của hai thành viên trở lên trong mạng lưới.
  Tóm lại, mô hình giảm thiểu rủi ro mà DIV lựa chọn trong quá trình tái
  cấu trúc hoàn toàn phù hợp và theo xu thế chung hiện nay trên thế giới. Tuy
  nhiên, để tổ chức có thể thực hiện chức năng và mục tiêu của mình thì rất cần
  khung pháp lý cho hoạt động của tổ chức BHTG, trong đó, quy định rõ chức
  năng, nhiệm vụ của tổ chức, thẩm quyền trong hoạt động của tổ chức như phí
  BHTG, hạn mức bồi thường cho người gửi tiền, giám sát và xử lý các tổ chức
  tham gia BHTG có vấn đề cũng như cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong
  mạng lưới an toàn quốc gia.
  Tài liệu tham khảo
  1. DIV (2012), Kinh nghiệm một số nước về xây dựng hệ thống thu phí BHTG,
  truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://div.gov.vn/Default.aspx?taBIDV=121&News=2862&CategoryID=2.
  2. DIV (2016), X c định tỷ lệ quỹ BHTG mục tiêu: Kinh nghiệm quốc tế và
  bài học đối với Việt Nam, truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://www.div.gov.vn/Default.aspx?taBIDV=296&CtrName=detail&Arti
  cleId=6275&CatID=3&PageIndex=1.
  3. Duy Cường và Thái Hà (2016), Kinh tế Việt Nam 10 năm dưới thời Thủ
  tướng Nguyễn Tấn Dũng, truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://vneconomy.vn/thoi-su/kinh-te-viet-nam-10-nam-duoi-thoi-thu-
  tuong-nguyen-tan-dung-20160329012359222.htm.

  153

 12. 4. IADI (2014), Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems,
  truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf.
  5. Chu Thanh Vân (2016), Bảo hiểm tiền gửi phải tham gia vào quá trình tái
  cơ cấu ngân hàng, truy cập ngày 5/1/2017 tại http://cafef.vn/bao-hiem-
  tien-gui-phai-tham-gia-vao-qua-trinh-tai-co-cau-ngan-hang.
  6. Federal Deposit Insurance Corporation (2013), Interrelationships among
  safety-net participants, truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://www.fdic.gov/deposit/deposits/international/guidance/guidance/inte
  rrelationships.pdf>.
  7. Khan (2009), Essays on banking crises, Research Reports of the
  Institution of Economics studies, Finland 2009:116.
  8. Lê Việt Nga (2012), Bàn về loại tiền gửi được bảo hiểm và hạn mức chi trả
  tiền bảo hiểm, truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://div.gov.vn/Default.aspx?taBIDV=120&News=2667&CategoryID=3.
  9. Nguyễn Chí Đức (2015), Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức trong bảo hiểm
  tiền gửi đến kỉ luật thị trường: Kinh nghiệm từ Mĩ và gợi ý cho Việt Nam,
  truy cập ngày 5/1/2017 tại http://www.uef.edu.vn/newsimg/tap-chi-
  uef/2015-09-10-24/11.pdf.
  10. Niinimäki (2000), Bank Panics, Deposit Insurance and Liquydity,
  Research Reports, Finland 2000:25, 2, 69.
  11. Mai Minh Đệ (2008), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến đến mô hình giảm
  thiểu rủi ro, truy cập ngày 5/1/2017 tại
  http://www.div.gov.vn/Default.aspx?taBIDV=63&News=443&CategoryID=3.
  12. Phong Hiếu (2016), Nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi là cần thiết,
  truy cập ngày 5/1/2017 tại http://www.thesaigontimes.vn/154908/Nang-
  han-muc-chi-tra-bao-hiem-tien-gui-la-can-thiet.html.
  13. Tô Ngọc Hưng (2011), Mối quan hệ phối hợp giữa các thành viên trong
  mạng an toàn tài chính quốc gia: Thực trạng và giải pháp, truy cập ngày
  5/1/2017 tại
  http://www.div.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=oFTQDydiFCE%3D&t
  aBIDV=200.
  14. Việt Dũng và Nguyệt Nguyễn (2015), Câu chuyện những ngân hàng 0
  đồng, truy cập ngày 5/1/2017 tại http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/tien-te-
  ngan-hang/cau-chuyen-nhung-ngan-hang-0-dong-3293664/.
  15. Yến Lam (2016), Bất cập khung pháp lý bảo hiểm tiền gửi: Nhà băng khó
  phá sản, truy cập ngày 5/1/2017 tại http://bizlive.vn/ngan-hang/bat-cap-
  khung-phap-ly-bao-hiem-tien-gui-nha-bang-kho-pha-san-1901467.html.

  154

Download tài liệu Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia File Word, PDF về máy