[Download] Tải Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tải về File Word, PDF

Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nội dung Text: Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Download


Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên dưới sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn thảo, trình bày 1 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất File Word, PDF về máy

Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Hôm nay, ngày…….tháng …….năm…….
  T ại căn nhà
  số………….đường………………………………………………
  Ấp……………… Phường (xã)………………..Quận (Huyện)
  ……………… Thành phố (tỉnh)
  ………………………………………………………………
  Chúng tôi gồm có những người sau đây:
  Ông (Bà), (gọi tắt là bên A):

  Tên:……………………………………………………………………………
  Năm sinh:……………………………………………………………………..
  Quê quán:…………………………..…………………………………………………
  Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..
  ……………

  Tên:……… …………………………………………………………………………………
  Năm sinh:…….. …………………………………………………………………………..
  Quê quán:…………………………..…………………. ………………………..
  Số CMND:……………..cấp ngày……………nơi
  cấp………………………
  Có chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  Số thửa…………….Bản đồ vị trí đất…………..số hiệu…………tài sản
  gắn liền (nhà cấp 4,vách gạch, mái tôn).
  Cho Ông (Bà), (gọi tắt là bên B):

  Tên:……………………………………………………………………………
  Năm sinh:……………………………………………………………………..
  Quê quán:…………………………..…………………………………………………
  Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..
  ……………

  Tên:……………………………………………………………………………
  Năm sinh:……………………………………………………………………..
  Quê quán:…………………………..…………………………………………………

 2. Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..
  ……………

  Để thực hiện quyền sử dụng đất này cho bên B theo thỏa thuận như sau:
  Bên A thực hiện giao đủ tiền đúng theo hợp đồng trên và chịu trách nhiệm
  công chứng tại UBND phường (xã).
  Bên B người mua phải chịu trách nhiệm thuế quyền sử dụng đất theo
  đúng pháp luật và sử dụng đúng mục đích theo pháp luật cùa Nhà nước
  Việt Nam.
  Chúng tôi cùng nhất trí theo hợp đồng trên, nếu có gì sai trái chúng tôi chịu
  hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  Nếu bên A không thực hiện đúng hợp đồng thì bên A bồi thường gấp đôi
  cho bên B theo số tiền đã đặt cọc.
  Nếu bên B không thực hiện đúng hợp đồng thì chịu mất tiền đặt cọc theo
  thỏa thuận.

  Đại diện bên A Đại diện bên B
  Ký tên Ký tên

  Người làm chứng thứ nhất.
  Ký tên

  Xác nhận UBND phường (xã)
  Ký tên,đóng dấu

Download tài liệu Tài liệu Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất File Word, PDF về máy