[Download] Tải Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Tải về File Word, PDF

Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân

Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân
Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân

Download


Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế cung cấp đến các bạn 9 bài học với những kiến thức tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái; các nghiệp vụ hối đoái và thị trường giao sau, tiền gửi ngoại tệ; hối phiếu; Cheque và thẻ thanh toán; phương thức chuyển tiền và ghi sổ; phương thức thanh toán nhờ thu; phương thức giao chứng từ nhận tiền; phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân File Word, PDF về máy

Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

  THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Biên soạn: PGS. TS. Trần Hoàng ngân
  ThS. Võ Thị Tuyết Anh
  ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc
  ThS. Trần Phương Thảo
  CN. Phan Chung Thuỷ
  CN. Nguyễn Tiến Dũng

  Chủ biên: PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009

  0

 2. MỤC LỤC

  BÀI GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………… 5

  Bài 1: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  I. Khái niệm …………………………………………………………………………… 10
  II. Phương pháp biểu thị tỷ giá (Yết giá – Quotation) …………………… 10
  III. Một số quy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế ……………………… 11
  IV. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo ……………………………. 13
  V. Cơ chế xác định tỷ giá hối đoái ……………………………………………… 18
  VI. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối
  đoái ……………………………………………………………………………………. 20
  VII. Các loại tỷ giá hối đoái …………………………………………………………. 23

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 24

  Bài 2: THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

  I. Khái niệm …………………………………………………………………………… 15
  II. Đặc điểm thị trường hối đoái …………………………………………………. 26
  III. Đối tượng tham gia thị trường hối đoái …………………………………… 26
  IV. Phương thức giao dịch ………………………………………………………….. 27

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 28

  1

 3. Bài 3: CÁC NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI & THỊ TRƯỜNG GIAO
  SAU, TIỀN GỞI NGOẠI TỆ

  I. Các nghiệp vụ hối đoái …………………………………………………………. 30
  II. Thị trường giao sau……………………………………………………………….. 38
  III. Thị trường tiền gởi ngoại tệ……………………………………………………. 40

  Bài đọc thêm: Cơ chế tỷ giá hối đoái của Việt Nam ………………………… 42

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 45

  Bài 4: HỐI PHIẾU

  I. Cơ sở pháp lý của Hối phiếu ……………………………………………….. 47
  II. Khái niệm …………………………………………………………………………. 48
  III. Đặc đểm của Hối phiếu ………………………………………………………. 50
  IV. Nội dung của Hối phiếu …………………………………………………….. 50
  V. Chấp nhận Hối phiếu …………………………………………………………. 51
  VI. Ký hậu Hối phiếu ………………………………………………………………. 51
  VII. Bảo lãnh Hối phiếu ……………………………………………………………. 52
  VIII. Kháng nghị ……………………………………………………………………….. 52
  IX. Chiết khấu Hối phiếu …………………………………………………………. 53

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 55

  Bài 5: CHEQUE & THẺ THANH TOÁN

  2

 4. I. Séc …………………………………………………………………………………….. 58
  II. Thẻ ngân hàng …………………………………………………………………….. 60

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 66

  Bài 6: PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN VÀ GHI SỔ

  I. Phương thức chuyển tiền ……………………………………………………… 68
  II. Phương thức ghi sổ ………………………………………………………………. 71

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 72

  Bài 7: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU

  I. Khái niệm chung về nhờ thu …………………………………………………. 74
  II. Các loại nhờ thu …………………………………………………………………… 74
  III. Những đặc điểm cần chú ý khi áp dụng phương thức nhờ thu ……. 83

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 84

  Bài 8: PHƯƠNG THỨC GIAO CHỨNG TỪ NHẬN TIỀN

  I. Khái niệm …………………………………………………………………………… 86
  II. Quy trình thanh toán …………………………………………………………….. 86

  Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………………………. 89

  3

 5. Bài 9: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG
  TỪ

  I. Sơ lược về ICC – UCP No.500 – 1993 …………………………………… 91
  II. Khái niệm …………………………………………………………………………… 92
  III. Quy trình tiến hành nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng
  từ ……………………………………………………………………………………….. 93
  IV. Những nội dung quan trọng khi kiểm tra chứng từ …………………. 121
  V. Các loại thư tín dụng ………………………………………………………….. 123

  Câu hỏi ôn tập ………………………………………………………………………….. 126

  4

 6. BÀI GIỚI THIỆU

  Môn học Thanh toán quốc tế là môn học nghiệp vụ của chuyên
  nghành Ngoại thương, Tài chính – Ngân hàng và là môn bổ trợ của
  các chuyên ngành khác. Môn học có nhiều nội dung phong phú, hữu
  ích và gắn với thực tế kinh doanh của các doanh nghiệp, mang tính
  thời sự cao. Học viên có thể tìm hiểu và giải thích các hiện tượng kinh
  tế trong xã hội, liên quan đến tỷ giá hối đoái trên thị trường tài chính
  quốc tế và Việt Nam. Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản
  về các phương tiện và hình thức thanh toán quốc tế, giúp học viên có
  điều kiện thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán giao
  dịch quốc tế.

  Môn học có tính ứng dụng cao trong kinh doanh xuất nhập
  khẩu, kinh doanh tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

  1. Mục tiêu môn học Thanh toán quốc tế:

  Học xong môn học này sinh viên có thể thực hiện các kỹ thuật
  nghiệp vụ của một nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của
  các doanh nghiệp, thanh toán viên của phòng thanh toán quốc tế ngân
  hàng thương mại, chuyên viên kinh doanh của phòng kinh doanh
  ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại…

  2. Nội dung môn học:

  5

 7. Môn học Thanh toán quốc tế sẽ được chia làm 9 bài.

  – Nội dung bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức
  cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái.
  – Bài 2 giới thiệu khái quát về sự hình thành, đặc điểm, quy
  mô và vai trò của thị trường hối đoái trong hoạt động
  kinh tế.
  – Bài 3 giới thiệu những lý thuyết và các bài tập thực hành
  về các nghiệp vụ hối đoái như Spot, Arbitrage, Forward,
  Swap, Future Contracts, Options. Nội dung, đặc điểm,
  quy mô và tổ chức hoạt động của thị trường giao sau và
  thị trường tiền gửi ngoại tệ cũng được giới thiệu trong bài
  3.
  – Bài 4 và bài 5 đề cập đến các phương tiện thanh toán
  quốc tế như Bill of Exchange, Cheque, International
  Card.
  – Nội dung và quy trình thực hiện các phương thức thanh
  toán quốc tế: phương thức chuyển tiền – T/T, phương
  thức nhờ thu trơn – Clean collection, phương thức nhờ
  thu kèm chứng từ – D/P – D/A được đề cập trong bài 6
  và bài 7.
  – Toàn bộ nội dung và qui trình thự hiện phương thức
  thanh toán tín dụng chứng từ – Documentary credit và
  phương thức giao chứng từ nhận tiền – CAD… được giới
  thiệu trong bài 8 và bài 9.

  Ngoài ra, người học còn được cung cấp một số tình huống và
  cách xử lý trong thanh toán quốc tế.

  6

 8. 3. Hướng dẫn học tập:

  Để học tốt môn học này, học viên phải đọc tài liệu trước, tham
  khảo sách thanh toán quốc tế, vào mạng internet theo các website
  trong tài liệu, thực hiện các bài tập, tập trung nghe giảng viên giới
  thiệu môn học, mạnh dạn trao đổi và đặt câu hỏi cho giảng viên.

  4. Tài liệu tham khảo:

  – Sách “Thanh toán quốc tế”, PGS.TS. Trần Hoàng Ngân.
  – Hướng dẫn áp dụng UCP 500, Nguyễn Trọng Thuỷ.
  – Incoterms 2000 – ICC.
  – Các website: www.exchangerete.com ; www.saxobank.com ;
  www.sbv.gov.vn ; www.forexdiriectory.net ;
  www.vcb.com.vn

  5. Địa chỉ liên lạc:

  PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

  Tel: (08) 38.551.776

  Email: ngankdtt@yahoo.com

  ngannh@ueh.edu.vn

  tranthao@ueh.edu.vn

  7

 9. 6. Kết cấu bài giảng:

  – Bài 1: Tỷ giá hối đoái (5 tiết).
  – Bài 2: Thị trường hối đoái (2 tiết).
  – Bài 3: Các nghiệp vụ hối đoái & thị trường giao sau, thị
  trường tiền gửi ngoại tệ (8 tiết).
  – Bài 4: Hối phiếu (5 tiết).
  – Bài 5: Cheque & Thẻ thanh toán quốc tế (5 tiết).
  – Bài 6: Phương thức chuyển tiền & phương thức ghi sổ (3
  tiết).
  – Bài 7: Phương thức nhờ thu (7 tiết).
  – Bài 8: Phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD-COD)
  (3 tiết).
  – Bài 9: Phương thức tín dụng chứng từ – thư tín dụng L/C
  (12 tiết).

  8

 10. BÀI 1:

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  A. GIỚI THIỆU:

  I. MỤC TIÊU:

  Học xong bài này, học viên phải:

  – Hiểu nguyên tắc niêm yết, xác định tỷ giá của các ngân
  hàng để dễ dàng lựa chọn tỷ giá thích hợp.
  – Xác định được tỷ giá chéo, tỷ giá mua và tỷ giá bán của
  hai đồng tiền bất kỳ.
  – Xác định và phân tích được những nhân tố ảnh hưởng
  đến tỷ giá hối đoái.

  II. NỘI DUNG TÓM TẮT:

  Nội dung bài 1 sẽ giới thiệu cho học viên cách đọc, hiểu và xác
  định tỷ giá hối đoái, đồng thời nắm bắt được cơ sở hình thành tỷ giá
  hối đoái trong các chế độ tiền tệ khác nhau. Ngoài ra, bài học còn giúp
  học viên dự báo xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái thông qua
  phân tích nội dung của từng nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.

  B. NỘI DUNG:

  9

 11. I. KHÁI NIỆM:
  – Tỷ giá hối đoái là sự so sánh mối tương quan giá trị giữa
  hai đồng tiền với nhau.
  – Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này
  thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác.

  Ví dụ: Ngày xx/xx/xxxx, trên thị trường hối đoái quốc tế ta có thông
  tin:

  1Đô la Mỹ (USD) =114.18 Yên Nhật (JPY)

  1 Bảng Anh (GBP) =1.7684 Đô la Mỹ (USD)

  1 Đô la Mỹ (USD) =1.2737 France Thuỵ Sĩ (CHF)

  II. PHƯƠNG PHÁP BIỂU THỊ TỶ GIÁ (YẾT GIÁ –
  QUOTATION):

  1. Đồng tiền yết giá – Đồng tiền định giá:

  – Đồng tiền yết giá (Commodity Terms): là đồng tiền được
  thể hiện giá trị của nó qua một đồng tiền khác.
  – Đồng tiền định giá (Currency Terms): là dồng tiền được
  sử dụng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá.

  2. Phương pháp biểu thị tỷ giá:

  a. Phương pháp biểu thị thứ nhất (Direct Quotation – Price
  Quotation):

  1 Ngoại tệ = x Nội tệ

  10

 12. Phương pháp yết giá này được áp dụng ở nhiều quốc gia: Nhật,
  Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam…

  b. Phương pháp biểu thị thứ hai (Indirect Quotation –
  Volume Quotation):

  1 Nội tệ = y Ngoại tệ

  Phương pháp yết giá này áp dụng ở một số nước như: Anh, Úc,
  Châu Âu, Mỹ…

  Tuy nhiên trong giao dịch quốc tế hiện nay, không có giới hạn
  vị trí địa lý và việc yết giá giao dịch không còn theo qui định địa
  phương mà theo tập quán quốc tế. Bạn có thể tham khảo trên website:
  www.forexdirectory.net thì bạn sẽ thấy GBP, AUD, EUR… luôn là
  đồng tiền yết giá so với USD và USD là đồng tiền yết giá hầu hết các
  đồng tiền khác (JPY, NCY, HKD, CHF, VND,..).

  III. MỘT SỐ QUY ƯỚC TRONG GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI
  QUỐC TẾ:

  1. Ký hiệu tiền tệ:

  Gồm 3 ký tự (XXX), trong đó:

  – Hai chữ đầu là tên quốc gia.
  – Chữ cuối là tên gọi của đồng tiền.

  11

 13. Ví dụ: Ký hiệu tiền tệ của Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD), Bảng
  Anh (GBP), Yên Nhật (JPY), Bạt Thái Lan (THB)…

  Xem ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền chính trên thế giới qua
  website: www.exchangerate.com ; www.yahoo.com/finance ;
  www.saxobank.com ; www.forexdiretory.net …

  2. Cách viết tỷ giá:

  A 1
  =
  B B
  A

  Tỷ giá 1USD =120JPY ta có thể viết USD/JPY = 120 hoặc là
  120JPY/USD.

  3. Phương pháp đọc tỷ giá (Ngôn ngữ trong giao dịch hối đoái
  quốc tế):

  Ví dụ: Người ta nói Dollars – Zurich “một, ba mươi, sáu mươi”, điều
  đó có nghĩa là 1USD = 103060CHF (đồng Franc của Thuỵ
  Sĩ).

  Vì những lý do nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm, các tỷ giá
  không bao giờ được đọc dầy đủ trên thị trường, mà người ta thường
  đọc những con số có ý nghĩa, thậm chí số đầu, tức là số một có khi
  người ta không đọc vì ai cũng biết khi tham gia thị trường. Qua cách
  đọc rút ra quy tắc sau:

  Các con số đằng sau dấu phẩy được đọc theo nhóm hai số. Hai
  số thập phân đầu tiên được gọi là “số” (Figure), hai số kế tiếp gọi là
  “điểm” (Point).

  12

 14. Trong ví dụ trên thì số là 30, điểm là 60.

  4. Tỷ giá mua – Tỷ giá bán:

  Trong giao dịch với khách hàng, các ngân hàng thương mại
  luôn niêm yết hai tỷ giá là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Đây là tỷ giá mua
  và tỷ giá bán của ngân hàng. Theo đó, khi khách hàng đến mua ngoại
  tệ, ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán, và ngược lại, khách hàng đến bán
  ngoại tệ thì thì ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua. Thông thường, tỷ giá
  mua và tỷ giá bán có khoảng chênh lệch (tiếng Anh gọi là: Spread)
  vào khoảng 5 đến 20 điểm.

  Trong đó:

  – Số nhỏ là giá mua đồng tiền ở yết giá (USD) và là giá bán
  đồng tiền định giá (CHF).
  – Số lớn là giá bán đồng tiền yết giá (USD) và là giá mua
  đồng tiền định giá (CHF).

  IV. XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH
  CHÉO:

  1. Nguyên tắc tính tỷ giá chéo:

  A A C
  = x
  B C B

  Muốn xác định tỷ giá của đồng tiền A so với đồng tiền B theo
  phương pháp tính chéo ta lấy tỷ giá giữa đồng A so với đồng C nhân
  với tỷ giá của đồng C so với đồng B.

  13

 15. GBP GBP USD
  = x
  VND USD VND

  CHF CHF USD USD / VND
  = x =
  VND USD VND USD / CHF

  GBP GBP CHF GBP / CHF
  = x =
  USD CHF USD USD / CHF

  2. Vận dụng nguyên tắc tính tỷ giá chéo:

  Ví dụ 1: Một công ty Singapore sau lô hàng xuất khẩu thu được
  100.000CHF cần bán cho ngân hàng để lấy đồng SGD (mua
  SGD). Như vậy, ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty bao
  nhiêu SGD?

  Cho biết tỷ giá: USD/CHF là 1.3250 – 55

  USD/SGD là 1.7190 – 95

  Bài giải:

  Căn cứ vào phương pháp tính chéo ta có:

  CHF CHF USD USD / SGD
  = x =
  SGD USD SGD USD / CHF

  Vấn đề còn lại ở đây là dùng tỷ giá mua hay tỷ giá bán. Ta thấy
  đầu tiên công ty phải bán 100,000 CHF để mua USD, do đó ngân hàng
  sẽ áp dụng tỷ giá mua CHF tương ứng với tỷ giá bán USD của ngân
  hàng. Theo ví dụ trên thì đó là tỷ giá 1.3255. Sau đó, công ty lấy USD
  bán cho ngân hàng để mua SGD và ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua
  USD là 1.7190.

  14

 16. Thế vào công thức trên ta có tỷ giá bán CHF của công ty như
  sau:

  CHF 1.7190
  = = 1.2970
  SGD 1.3255

  Như vậy, tổng số tiền SGD ngân hàng thanh toán cho công ty
  là:

  100,000 x 1.2970 = 129,700 SGD

  Ví dụ 2: Cũng số liệu trên, tính tỷ giá bán CHF của ngân hàng khi
  khách cần mua CHF.

  Bài giải:

  CHF CHF USD USD / SGD
  = x =
  SGD USD SGD USD / CHF

  Vấn đề là dùng tỷ giá mua hay tỷ giá bán để thế vào công thức
  trên đây?

  Đầu tiên công ty phải dùng SGD để mua USD của ngân hàng,
  do đó ngân hàng sẽ sử dụng tỷ giá bán USD/SGD tức là 1.7195. Sau
  đó, công ty lấy USD vừa mua được bán cho ngân hàng để mua CHF,
  ngân hàng sẽ sử dụng tỷ giá mua USD là 1.3250. Thế vào công thức
  trên ta có:

  CHF 1 .7195
  = = 1 .2977
  SGD 1 .3250

  Như vậy, tổng số SGD công ty phải trả cho ngân hàng để mua
  100,000 CHF là:

  15

 17. 100,000 x 1.2977 = 129,770 SGD

  Nhận xét:

  – Khi ngân hàng bán thì ngân hàng sẽ dùng tỷ giá cao.
  – Khi ngân hàng mua thì ngân hàng sẽ dùng tỷ giá thấp.
  – Do đó, bất lợi sẽ thuộc về khách hàng khi cần mua hay
  bán.

  Ví dụ 3: Một công ty cần bán cho ngân hàng 100,000 GBP để lấy
  CHF (mua CHF). Như vậy, ngân hàng sẽ trả cho công ty bao
  nhiêu CHF?

  Cho biết tỷ giá: GBP/USD = 1.6810 – 20

  USD/CHF = 1.3250 – 55

  Bài giải:

  Căn cứ vào phương pháp tính tỷ giá chéo ta có:

  GBP GBP USD
  = x
  CHF USD CHF

  Vấn đề là sử dụng tỷ giá mua hay bán của từng ngoại tệ?

  Ta giả thiết rằng đầu tiên công ty sẽ bán GBP để mua USD. Do
  đó, ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP là 1.6810. Sau đó, công ty
  lấy USD vừa mua được bán cho ngân hàng để lấy CHF theo tỷ giá
  ngân hàng áp dụng là 1.3250. Thế vào công thức trên ta có:

  GBP
  = 1 . 6810 x1 . 3250 = 2 . 2273
  CHF

  16

 18. Như vậy, ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty tổng số tiền CHF
  là:

  100,000 x 2.2273 = 222,73 CHF

  Ví dụ 4: Một công ty cần mua 100.000 GBP và trả bằng CHF. Như
  vậy, ngân hàng sẽ bán GBP với tỷ giá là bao nhiêu?

  Cho biết tỷ giá: GBP/USD = 1.6810 – 20

  GBP/CHF = 1.3250 – 55

  Bài giải:

  Vận dụng phương pháp tính tỷ giá chéo ta có tỷ giá sau:

  GBP GBP USD
  = x
  CHF USD CHF

  Ta lập luận như sau: đầu tiên, khách hàng lấy CHF mua USD,
  do đó ngân hàng áp dụng tỷ giá bán USD tức là 1.3255. Sau đó, ngân
  hàng bán USD mua GBP, ngân hàng áp dụng tỷ giá 1.6820. Thế vào
  công thức trên ta có:

  GBP
  = 1.6820 x1.3255 = 2.2295
  CHF

  Như vậy khách hàng phải trả cho ngân hàng là:

  100,000 x 1.3255 = 222,950 CHF

  Nhận xét: khi khách hàng mua thì phải chịu hai giá bán cùng
  một lúc và ngược lại. Nhưng trong thực tế thì như thế nào còn căn cứ

  17

 19. vào nhiều yếu tố khác như cung cầu ngoại tệ, tính ổn định, xu hướng
  biến động, khách quen hay không quen, bán sỉ hay lẻ…

  V. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI:

  1. Trong chế độ bản vị vàng:

  Đầu thế kỷ 20:

  – 1 GBP có hàm lượng vàng là 7,32g vàng (năm 1821).
  – 1 USD có hàm lượng vàng là 1,50463g vàng (năm 1879).
  – 1 FRF có hàm lượng vàng là 0,32258g vàng (năm 1803).

  Dựa vào nguyên lý đồng giá vàng, ngang giá vàng thì tỷ giá
  giữa GBP và USD được xác định là:

  7.32 GBP
  1GBP = = 4.8650USD hay = 4 .8650
  1.50463 USD

  Ngoài ra còn có các thuật ngữ điểm vàng, điểm xuất vàng, điểm
  nhập vàng.

  2. Hệ thống tỷ giá Bretton Woods – The Gold Exchange
  Standard:

  Trong những năm 30, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế,
  nhiều nước đã từ bỏ chế độ bản vị vàng, đặc biệt là ảnh hưởng của
  chiến tranh thế giới lần thứ II (1939 – 1945), tình hình tài chính tiền tệ
  của các nước tư bản chủ nghĩa hỗn loạn. Vì vậy, để có thể tạo ra một
  trật tự kinh tế quốc tế mới phù hợp với điều kiện hiện tại, Mỹ, Anh và
  một số nước đồng minh của họ đã họp tại Bretton Woods – New

  18

 20. Hampshire (cách Boston 150 km). Hội nghị kéo dài từ 01/07/1944 đến
  ngày 20/07/1944 dưới sự lãnh đạo của J.M Keynes và H.D White, 44
  quốc gia tham dự hội nghị đã đi đến thoả thuận:

  – Thành lập quỹ tiền tệ quốc tế IMF – International
  Monetary Fund – (website: www.imf.org).
  – Ngân hàng thế giới WB – The World Bank Group –
  (website: www.worldbank.org)
  – Hình thành hệ thống tỷ giá hối đoái Bretton Woods (The
  Gold Exchange Standard) 1946 – 1973.

  Tỷ giá hối đoái chính thức của các nước được hình thành trên
  cơ sở so sánh với hàm lượng vàng chính thức của đôla Mỹ (0.888671g
  – 35USD/ounce) và không được phép biến động quá phạm vi ± x%
  (lúc ấy là 1%) của tỷ giá chính thức đã đăng ký tại IMF. Năm 1971
  (15/08/1971), tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố phá giá USD và biên độ
  x là ± 2.25%. Năm 1973, IMF chính thức huỷ bỏ cơ chế tỷ giá Bretton
  Woods.

  3. Trong chế độ tiền tệ hiện nay (từ năm 1973):

  a. Tỷ giá cố định (Fixed Exchange Rate): là tỷ giá không
  biến động thường xuyên, không phụ thuộc vào quy luật
  cung cầu, phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của chính phủ
  (103 nước), 1998 Malaixia thực hiện cơ chế tỷ giá cố
  định cho đồng Ringgit (MYR) và ngày 21/07/2005 trở về
  với thả nổi.
  b. Tỷ giá thả nổi tự do và tỷ giá thả nổi có quản lý – tỷ giá
  linh hoạt (Flexible Exchange Rate Regimes):

  19

Download tài liệu Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế – PGS.TS Trần Hoàng Ngân File Word, PDF về máy