[Download] Tải Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết nghiên cứu tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả (vòng quay tổng tài sản và năng suất nhân viên) của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong kỷ nguyên số. Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, với phương pháp Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  48.

  1Trần Thị Thuỳ Linh*
  Nguyễn Hoàng Thuỵ Bích Trâm*
  Nguyễn Vũ Trình*

  Tóm tắt
  Mục tiêu của bài báo nghiên cứu tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả
  (vòng quay tổng tài sản (ATO) và năng suất nhân viên (EP)) của các ngân hàng thương
  mại (NHTM) Việt Nam trong kỷ nguyên số. Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, với phương
  pháp Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS). Mẫu nghiên cứu bao
  gồm 27 NHTM trong giai đoạn 2009-2019. Kết quả cho rằng, các NHTM Việt Nam đã
  và đang tập trung đầu tư vào vốn trí tuệ nhưng vẫn chưa chú trọng vào thiết lập cấu trúc
  vốn tối ưu để nâng cao năng suất hoạt động và giá trị ngân hàng. Ngoài ra, hoạt động
  đầu tư vào vốn trí tuệ đã ảnh hưởng tích cực đến năng suất nhân viên của các NHTM
  qua hai yếu tố: hiệu quả nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng vốn. Trong nghiên cứu này,
  nhóm tác giả kỳ vọng các NHTM Việt Nam cần xem xét chính sách đầu tư vốn trí tuệ hiệu
  quả hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong ngành.
  Từ khóa: Vốn trí tuệ, năng suất hoạt động, hiệu quả nguồn nhân lực, hiệu quả sử dụng
  vốn, hiệu quả cấu trúc vốn.

  1. Giới thiệu
  Bước vào thế kỷ XXI, thế giới đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN, The
  fourth Industrial Revolution) góp phần phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính- ngân
  hàng. Cuộc CMCN 4.0 (Industry 4.0 Revolution) góp phần tự động hóa và con người sẽ
  cùng nhau làm việc theo một cách hoàn toàn mới. Các hệ thống này sử dụng thuật toán
  “Machine learning” để học hỏi và điều khiển máy móc, cần rất ít hoặc thậm chí là không
  cần sự can thiệp nào từ con người. Những thành tựu của cuộc cách mạng này đã tạo nhiều

  *
  Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Email liên hệ: linhtcdn@ueh.edu.vn
  689

 2. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  thay đổi về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng
  cao, có khả năng giải quyết nhanh các vấn đề thực tiễn và tư duy sáng tạo.
  Trong xu hướng toàn cầu, cơn sốt đầu tư vào giới startup trí tuệ nhân tạo đang ngày
  càng gia tăng trên các lĩnh vực, các ngành nghề. Giám đốc công nghệ của Microsoft –
  Kevin Acott khẳng định: “Trí tuệ nhân tạo sẽ là xu hướng thay đổi thế giới trong vòng
  10 năm tới”. Do đó, việc tối ưu hóa nguồn lực trí tuệ hay đầu tư vào vốn trí tuệ vẫn là
  vấn đề để ngỏ đối với các nước đang phát triển, Việt Nam không ngoại lệ.
  Trong những năm gần đây, ngân hàng toàn cầu đã được biến đổi bởi kiến thức như
  một nguồn của cải, so với các tài sản hữu hình và vật chất khác (Bontis, 1998). Kiến thức
  đã trở thành sự giàu có của các tổ chức tài chính. World Bank (1999) tuyên bố: “Kiến
  thức là một công cụ sản xuất mạnh nhất của chúng tôi”. Các NHTM là các công ty dịch
  vụ đã được phân loại như một lĩnh vực chuyên sâu về tri thức (Branco và cộng sự, 2011).
  Nhiều nghiên cứu tìm hiểu sự liên quan của tri thức đối với hoạt động của các NHTM
  (Edvinsson và Malone, 1997; Firer và Mitchell Williams, 2003; Kamath, 2015), cho rằng
  sự thừa nhận và phát triển quản trị tri thức (tài sản vô hình) là một khía cạnh quan trọng
  của hoạt động quản trị ngân hàng. Chen và cộng sự (2005) tuyên bố rằng các NHTM là
  nguồn có giá trị kinh tế và năng suất cao hơn đến từ vốn trí tuệ (Intellectual capital- IC).
  Hiện tượng này đã làm cho khái niệm về vốn trí tuệ trở nên phổ biến trong kỷ nguyên
  kinh tế tri thức hiện nay, theo lý thuyết cơ sở tri thức (knowledge-based theory – KBV).
  Barney (1991) đã xem xét các tài nguyên tài sản trí tuệ này có thể là vốn vật chất, vốn tổ
  chức và nguồn nhân lực.
  Ngoài ra, việc thúc đẩy khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence- AI)
  đang trở thành chiến lược quốc gia của chính phủ nhiều nước như Singapore, Trung Quốc,
  Mỹ… với hàng tỷ USD đổ vào nghiên cứu, phát triển lĩnh vực AI. Điển hình như Trung
  Quốc, với tham vọng trở thành cường quốc đứng đầu về AI năm 2030, đã đưa AI trở
  thành môn học được đào tạo tại các chương trình đại học. Trong năm 2019, Bộ Kế hoạch
  & Đầu tư công bố Dự thảo Chiến lược quốc gia về cuộc CMCN 4.0 đến năm 2030. Theo
  dự thảo, mục tiêu của Việt Nam là có ít nhất 5 công ty công nghệ đạt giá trị từ 1 tỷ USD
  vào năm 2025, và tăng gấp đôi trong 5 năm tiếp theo. Tổng đầu tư xã hội cho R&D
  (nghiên cứu và phát triển) dự kiến đạt ít nhất 1.5% GDP đến năm 2025. Đến 2030, Việt
  Nam nằm trong nhóm 30 nước dẫn đầu về số sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ ưu
  tiên. Vì vậy, việc nghiên cứu tác động của các yếu tố thành phần trong đầu tư vào AI lên
  năng suất hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các NHTM rất cần thiết
  trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.

  690

 3. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Do đó, mục tiêu của bài báo nhằm nghiên cứu hai vấn đề: (i) Kiểm tra tác động của
  đầu tư vốn trí tuệ đến năng suất hoạt động của các ngân hàng thương mại; (ii) Kiểm định
  ảnh hưởng của ba thành phần trong mô hình VAIC được phát triển bởi Pulic (1998, 2000)
  bao gồm: hiệu quả nguồn nhân lực, hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả cấu trúc vốn lên
  năng suất hoạt động của các NHTM Việt Nam.

  2. Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm
  2.1 Khung lý thuyết liên quan đến vốn trí tuệ và các yếu tố quyết định đến năng suất
  hoạt động của ngân hàng
  2.1.1 Khung lý thuyết liên quan đến vốn trí tuệ
  Theo lý thuyết nguồn lực (Resource-Based Theory), tài nguyên của một công ty là con
  người, vật chất hoặc tổ chức và có thể vô hình hoặc hữu hình (Barney, 1991). Các nhà
  nghiên cứu cho rằng trong thời đại tri thức hiện nay, tài sản vô hình, còn được gọi là vốn
  trí tuệ (IC), là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong hoạt động của công ty (Edvinsson và
  Malone, 1997). Tương tự, Pulic (1998, 2000) đưa ra một mô hình gọi là giá trị gia tăng
  vốn trí tuệ (VAIC), nhằm đo lường hiệu quả vốn trí tuệ của một công ty trong nền kinh
  tế tri thức hiện nay. Theo Pulic (2000), mô hình này liên quan đến vốn vật chất, cơ cấu
  và nguồn vốn nhân lực để tạo ra giá trị cho các công ty.
  IC được sử dụng như một thuật ngữ chung để chỉ tất cả các tài nguyên tri thức (cơ sở
  dữ liệu thông tin và tri thức), tài sản tri thức (các phương pháp sản xuất) và quyền sở hữu
  tri thức như bằng sáng chế phát minh và thương hiệu mà được nắm giữ bởi một công ty
  hoặc một tổ chức đã đăng ký với chính quyền để được quyền sở hữu hoặc kiểm soát.
  Ngoài ra, IC còn được xem là những tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm của người lao động
  cũng như nguồn tri thức được lưu giữ trong các cơ sở dữ liệu thông tin, hệ thống, phương
  thức, văn hóa và triết lí kinh doanh của bất kỳ tổ chức nào.
  IC của một tổ chức cũng bao gồm những tài nguyên và tài sản vô hình được sử dụng
  để tạo ra giá trị quan trọng như: những phương thức, sản phẩm và dịch vụ mới để phục
  vụ cho mục đích hoạt động của tổ chức đó.
  Tóm lại, IC là tất cả các nguồn tài sản vô hình mà một tổ chức đang sở hữu và qua đó
  họ có được lợi thế so sánh; và bằng cách kết hợp với các nguồn tài sản hữu hình, là tiền
  đề các tổ chức tạo ra được các giá trị trong tương lai.
  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện: “Chiến lược
  sở hữu trí tuệ (SHTT) đến hết năm 2030 với quan điểm hoạt động về chủ đề SHTT có sự
  tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó bao gồm các viện nghiên cứu,

  691

 4. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp giữ vai trò chủ
  đạo trong việc tạo ra và khai thác giá trị tài sản trí tuệ (TSTT). Đồng thời, thúc đẩy các hoạt
  động tạo ra giá trị TSTT và khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác TSTT”.
  Ngoài ra, nhiều chủ trương, chính sách khác liên quan đến các hoạt động thúc đẩy
  việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển TSTT cũng đã được Đảng, Chính phủ quan tâm và
  ban hành, tiêu biểu như:
  ▪ Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
  chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu
  “Hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các TSTT
  do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền SHTT,
  đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam”.
  ▪ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công
  nghệ số Việt Nam, yêu cầu “Hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả
  năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác TSTT, công nghệ số, mô hình kinh
  doanh mới”.
  2.1.2 Thành phần mô hình VAIC ảnh hưởng đến năng suất hoạt động của ngân hàng
  IC là nguồn tài nguyên quan trọng để gia tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp.
  Theo Pulic (1998, 2000), thước đo hiệu quả của hoạt động đầu tư IC là giá trị gia tăng
  vốn trí tuệ (VAIC). Chỉ tiêu này để đo lường IC tác động đến năng suất hoạt động và đã
  thu hút sự chú ý từ nhà nghiên cứu tính toán hiệu quả của vốn trí tuệ. Lý do là những lợi
  thế và sự vượt trội của việc sử dụng dữ liệu tài chính làm biến đầu vào (Clarke và cộng
  sự, 2011), và độ tin cậy, đơn giản của VAIC. Phương pháp đo lường VAIC là tổng hợp
  của ba thành phần: hiệu quả nguồn nhân lực (HCE), hiệu quả sử dụng vốn (CEE) và hiệu
  quả cấu trúc vốn (SCE), cụ thể:
  ▪ Hiệu quả nguồn nhân lực (HCE) là một thành phần của mô hình VAIC cấu thành
  kiến thức của nhân viên và năng lực của họ (Bontis, 1998) không tồn tại ở tổ chức
  sau khi nhân viên liên quan rời đi. Goh (2005) đã cung cấp bằng chứng cho thấy
  HCE là thành phần IC chiếm ưu thế nhất, cho rằng kiến thức của nhân viên trong
  việc tạo ra giá trị là yếu tố không thể thay thế đối với các NHTM. Kamath (2015)
  đã đánh giá IC và năng suất của 30 công ty sản xuất và dịch vụ Ấn Độ. Kết quả
  cho rằng, HCE là thành phần chính của IC có ảnh hưởng đến năng suất. Mondal
  và Ghosh (2012) cũng xác nhận mối quan hệ có ý nghĩa tích cực giữa HCE và
  năng suất NHTM. Tripathy và cộng sự (2015) đã đánh giá mối quan hệ giữa 164
  công ty trong 7 ngành công nghiệp (bao gồm cả ngân hàng) và tìm thấy tác động

  692

 5. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  tích cực của HCE ảnh hưởng đến năng suất của công ty phi tài chính và các NHTM
  (Nimtrakoon, 2015; Wang và cộng sự, 2011; Maji và Goswami, 2016).
  ▪ Thành phần thứ hai là hiệu quả sử dụng vốn (CEE), được Pulic (1998) định nghĩa
  là bao gồm tất cả các quỹ tài chính và vốn vật chất cần thiết. Do đó, CEE là một
  yếu tố quan trọng trong mô hình VAIC. Theo Chen và cộng sự (2005) nhận thấy
  CEE có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê với các giá trị của công ty như
  EP và ROA. Chan (2009b), cho thấy CEE có tác động tích cực với năng suất hoạt
  động của các doanh nghiệp (Venugopal và Subha, 2012; Tripathy và cộng sự,
  2015; Deep và Narwal, 2015 và Maji và Goswami, 2016). Ozkan và cộng sự
  (2017), nghiên cứu về các NHTM Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng có mối liên hệ tích cực
  giữa CEE và năng suất NHTM trong khoảng thời gian 10 năm (2005-2014).
  ▪ Thành phần thứ ba là vốn cấu trúc (SCE), bao gồm các hướng dẫn quy trình, chiến
  lược và cơ sở dữ liệu của một công ty là các tài sản thuộc sở hữu của tổ chức
  (Riahi-Belkaoui, 2003) và tiếp tục cung cấp một môi trường hỗ trợ cho nhân viên,
  từ đó giúp tăng năng suất hoạt động (Bozbura, 2004). Nhiều nghiên cứu phát hiện
  có tác động tích cực của SCE đến năng suất của các công ty (Rehman và cộng sự,
  2011; Nimtrakoon, 2015; Bontis và cộng sự, 2015; Maji và Goswami, 2016;
  Tripathy và cộng sự, 2015) hay SCE có tác động đáng kể đến năng suất của nhân
  viên (Soriya và Narwal (2015)).
  2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm
  Trên thế giới và tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này nhưng một số nghiên
  cứu chỉ sử dụng 1 trong 3 thành phần của VAIC (Pulic (1998, 2000).
  Các nghiên cứu đã phân tích mẫu cho các công ty trong các ngành, lĩnh vực và quốc
  gia khác nhau, cho rằng có sự tác động tích cực của IC trong việc tăng năng suất của công
  ty, có mối liên hệ giữa VAIC và năng suất của công ty (Chen và cộng sự, 2005; Mondal
  và Ghosh (2012); Nimtrakoon (2015); Bontis và cộng sự, 2015; Maji và Goswami, 2016)
  và lợi nhuận của công ty (Tripathy và cộng sự, 2015). Mondal và Ghosh (2012) đã kiểm
  tra ảnh hưởng của IC đến năng suất tại các ngân hàng Ấn Độ và kết quả của họ cho thấy
  mối tương quan đáng kể giữa VAIC và năng suất. Những nghiên cứu này đã thiết lập một
  mối quan hệ tích cực giữa tất cả các thành phần và xác nhận rằng VAIC ảnh hưởng đến
  năng suất của công ty.
  Oppong và Pattanayak (2019), kết quả cho rằng khi các ngân hàng ở Ấn Độ đầu tư
  vào IC sẽ ảnh hưởng tích cực đến năng suất hoạt động. Nghiên cứu phát hiện có mối liên
  hệ tích cực giữa ba thành phần IC và vòng quay tài sản (ATO) ở các ngân hàng. Đồng
  thời, khi phân tích ảnh hưởng riêng lẻ của ba thành phần IC, chỉ có biến CEE có ảnh

  693

 6. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  hưởng tích cực và có ý nghĩa đến năng suất nhân viên tại ngân hàng. Kết quả này cho
  thấy tầm quan trọng của IC trong việc cải thiện năng suất ngân hàng (cũng phù hợp với
  Kamath, 2015; Mondal & Ghosh, 2012; Bontis và cộng sự, 2015).

  3. Phương pháp nghiên cứu
  3.1 Dữ liệu nghiên cứu
  Mẫu nghiên cứu gồm 27 NHTM với dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2009 – 2019, với 297
  mẫu quan sát. Dữ liệu được tập hợp từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên. Tác giả
  tập hợp dữ liệu từ các ngân hàng có đủ điều kiện:
  ▪ Hoạt động kinh doanh liên tục trong suốt giai đoạn quan sát.
  ▪ Các ngân hàng không có số liệu đầy đủ trong giai đoạn quan sát hoặc số liệu
  không có giá trị trong việc chạy mô hình sẽ bị loại bỏ.
  Bảng 1: Tổng hợp mẫu nghiên cứu
  Loại ngân hàng Số lượng Tỷ lệ
  Ngân hàng Thương mại Nhà nước 1 3.70%
  Ngân hàng Thương mại cổ phần tư nhân 24 88.89%
  Ngân hàng Thương mại 100% vốn nước ngoài 2 7.41%
  Tổng cộng 27 100%

  Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

  3.2 Giả thuyết nghiên cứu
  Từ các kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở mục 2.2 và theo Oppong và Pattanayak (2019)
  đã chỉ ra mối quan hệ của đầu tư IC và các thành phần của IC có tác động đến năng suất
  hoạt động của các ngân hàng. Tác giả kỳ vọng phát triển các giả thuyết nghiên cứu gồm:
  H1: HCE có tác động tích cực đến năng suất hoạt động ngân hàng
  Vì hiệu quả nguồn nhân lực (HCE) không tồn tại ở công ty sau khi nhân viên nghỉ việc.
  Theo Tripathy và cộng sự (2015), đã tìm thấy tác động tích cực của HCE đối với năng
  suất hoạt động của công ty. Mondal và Ghosh (2012) cũng xác nhận mối quan hệ có ý
  nghĩa tích cực giữa HCE và năng suất NHTM.
  H2: CEE có ảnh hưởng tích cực đến năng suất của các ngân hàng
  CEE là một yếu tố quan trọng trong mô hình VAIC. Theo Chen và cộng sự (2005) cho
  thấy CEE có tác động tích cực và có ý nghĩa với năng suất nhân viên và ROA. Theo Chan
  (2009b); Venugopal và Subha (2012), Tripathy và cộng sự (2015), và Maji và Goswami

  694

 7. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  (2016), Oppong và Pattanayak (2019) đánh giá tác động của IC đến năng suất của công
  ty, cho thấy CEE có tác động tích cực và có ý nghĩa với năng suất hoạt động.
  H3: SCE có tác động tích cực đến năng suất ngân hàng
  Kết quả của Rehman và cộng sự (2011), Nimtrakoon (2015) cho rằng SCE và năng suất
  có mối tương quan tích cực. Ngoài ra, Bontis và cộng sự (2015), cho rằng SCE có tác
  động tích cực đáng kể với năng suất hoạt động.
  H4: VAIC có tác động tích cực đến năng suất ngân hàng
  Kết quả nghiên cứu trước đây (Chen và cộng sự, 2005; Clarke và cộng sự, 2011;
  Mohiuddin và cộng sự, 2006; Mondal và Ghosh, 2012) đã ghi nhận mối liên hệ tích cực
  giữa VAIC và năng suất hoạt động của công ty. Mondal và Ghosh (2012) cho thấy mối
  tương quan đáng kể giữa VAIC và năng suất hoạt động. Oppong và Pattanayak (2019),
  kết quả cho rằng khi các ngân hàng ở Ấn Độ đầu tư vào IC sẽ ảnh hưởng tích cực đến
  năng suất hoạt động.
  3.3. Mô tả các biến của mô hình nghiên cứu
  3.3.1. Biến phụ thuộc
  Hầu hết các nghiên cứu trước phân tích ảnh hưởng của vốn trí tuệ với năng suất được đo
  bằng EP hoặc ATO (Gan và Saleh, 2008; Clarke và cộng sự, 2011; Maji và Goswami,
  2016; Phusavat và cộng sự, 2011; Tripathy và cộng sự, 2015). Patton (2007) cho rằng
  năng suất của một công ty dựa vào vốn trí tuệ (IC) nhiều hơn là vào tài sản cố định hữu
  hình. Điều này có nghĩa là đầu tư vào IC sau đó cho phép giảm chi phí sản xuất trung
  bình và có thể làm tăng lợi nhuận kinh doanh của công ty (Nakamura, 2001). Do đó,
  nhóm tác giả đo lường năng suất hoạt động của ngân hàng bằng hai biến ATO và EP:
  ▪ Vòng quay tổng tài sản (ATO) được tính bằng doanh thu chia tổng tài sản. Một
  thước đo năng suất ngân hàng từ việc sử dụng tổng tài sản để tạo ra doanh thu, ATO
  đã được sử dụng trong các tài liệu về các nghiên cứu được thực hiện ở Ấn Độ và các
  nền kinh tế khác (Firer và Mitchell Williams, 2003; Mondal và Ghosh, 2012).
  ▪ Năng suất nhân viên (EP) được tính bằng lợi nhuận trước thuế chia cho số lượng
  nhân viên. Chỉ số này đo lường giá trị gia tăng ròng của mỗi nhân viên trong ngân
  hàng, phản ánh năng suất hoạt động của nhân viên. EP đã được sử dụng trong các
  tài liệu về các nghiên cứu được thực hiện ở Ấn Độ như một thước đo năng suất
  ngân hàng (Soriya và Narwal, 2015).

  695

 8. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  3.3.2. Biến độc lập
  Mô hình VAIC, được phát triển bởi Pulic (1998, 2000) là một thước đo hiệu quả của IC.
  Mô hình VAIC là tổng hợp của ba thành phần: hiệu quả nguồn nhân lực, hiệu quả sử dụng
  vốn và hiệu quả cấu trúc vốn, theo Pulic (1998, 2000) như sau trong đó:
  VAIC = HCE + CEE + SCE
  VA Lợi nhuận gộp−Chi phí hoạt động
  Trong đó: HCE = HC = Chi phí nhân viên

  VA Lợi nhuận gộp−Chi phí hoạt động
  CEE = CE = Tài sản cố định hữu hình

  SC VA−HC
  SCE = VA = Lợi nhuận gộp−Chi phí hoạt động

  VA = Output – Input (Output = Lợi nhuận gộp và Input = Chi phí hoạt động);
  HC = Chi phí nhân viên; CE = Tài sản cố định hữu hình; SC = VA – HC
  3.3.3. Biến kiểm soát
  Để giảm thiểu ảnh hưởng của các biến khác có thể ảnh hưởng đến năng suất hoạt động
  của ngân hàng và dẫn đến sai sót trong mô hình, nghiên cứu đã thêm đòn bẩy tài chính
  (bằng tổng nợ phải trả chia cho tổng tài sản) và quy mô ngân hàng làm biến kiểm soát.
  Theo Riahi-Belkaoui (2003), tỷ lệ đòn bẩy là một trong những nguyên tắc cơ bản trong
  hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị của một công ty, đã được sử dụng để kiểm soát ảnh
  hưởng của nợ phải trả đến năng suất hoạt động của ngân hàng (Clarke và cộng sự, 2011;
  Kamath, 2015; Mondal và Ghosh, 2012). Ngoài ra, lôgarit tự nhiên của tổng tài sản cũng
  để kiểm soát ảnh hưởng của quy mô ngân hàng đối với việc tạo ra giá trị (Deep và Narwal,
  2015; Firer và Mitchell Williams, 2003; Kamath, 2015).

  696

 9. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Bảng 2. Mô tả tóm tắt các biến trong mô hình nghiên cứu
  Loại Ký Dấu kỳ
  Tên biến Công thức tính Nguồn
  biến hiệu vọng
  Firer và Mitchell Williams
  Vòng quay Doanh thu
  Biến ATO (2003); Mondal và Ghosh
  tổng tài sản Tổng tài sản
  phụ (2012)
  thuộc Năng suất Lợi nhuận trước thuế
  EP Soriya và Narwal (2015)
  nhân viên Số lượng nhân viên
  Giá trị gia
  Pulic
  tăng vốn VAIC + HCE + CEE + SCE
  (1998, 2000)
  trí tuệ
  Hiệu quả
  Lợi nhuận gộp − Chi phí hoạt động Pulic
  Biến nguồn nhân HCE +
  Chi phí nhân viên (1998, 2000)
  độc lực
  lập Hiệu quả sử Lợi nhuận gộp − Chi phí hoạt động Pulic
  CEE +
  dụng vốn Tài sản cố định hữu hình (1998, 2000)
  VA − Chi phí nhân viên
  Hiệu quả Pulic
  SCE + Lợi nhuận gộp − Chi phí hoạt động
  cấu trúc vồn (1998, 2000)
  VA = Lợi nhuận gộp – Chi phí hoạt động
  Deep và Narwal (2015); Firer
  Quy mô
  SIZE +/- Log (Tổng tài sản) và Mitchell Williams (2003);
  Biến công ty
  Kamath (2015)
  kiểm
  Clarke và cộng sự (2011);
  soát Đòn bẩy tài Tổng nợ phải trả
  LEV +/- Kamath (2015); Mondal và
  chính Giá trị sổ sách của tổng tài sản
  Ghosh (2012)

  Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả

  3.4. Mô hình nghiên cứu
  Mô hình nghiên cứu cơ sở
  Mô hình nghiên cứu phân tích tác động của đầu tư IC đến năng suất hoạt động của các
  NHTM, nhóm tác giả sử dụng mô hình cơ sở kế thừa nghiên cứu của Oppong &
  Pattanayak (2019):
  ATOi,t = α0 + β1VAICi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + εi,t (1)
  EPi,t = α0 + β1VAICi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + εi,t (2)
  Trong đó:
  ATOi,t và EPi,t là năng suất hoạt động của ngân hàng.
  VAIC là biến giá trị gia tăng vốn trí tuệ.
  SIZE, LEV là biến kiểm soát.

  697

 10. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Mô hình nghiên cứu mở rộng
  Để kiểm tra mức độ tác động của ba thành phần mô hình VAIC lên năng suất hoạt động
  của NHTM, nhóm tác giả nghiên cứu mô hình hồi quy thứ hai bằng cách thay thế biến
  VAIC bằng ba biến thành thần: HCE, CEE và SCE, kế thừa nghiên cứu của Oppong &
  Pattanayak (2019):
  ATOi,t = α0 + β1HCEi,t + β2CEEi,t + β3SCEi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + εi,t (3)
  EPi,t = α0 + β1HCEi,t + β2CEEi,t + β3SCEi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + εi,t (4)
  Trong đó,
  HCE, CEE và SCE là các biến thành phần của VAIC.
  Vì dữ liệu là dạng bảng (Panel Data) nên nhóm tác giả thực hiện phân tích hồi quy với
  dữ liệu bảng được áp dụng trong nghiên cứu này trên phần mềm Stata 15.0 theo trình tự sau:
  Thứ nhất, kiểm định thống kê mô tả các biến.
  Thứ hai, phân tích tương quan giữa các biến.
  Thứ ba, thực hiện các kiểm định F- test và Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp
  nhất trong ba mô hình Pooled OLS, FEM, REM. Ngoài ra, các kiểm định về tự tương
  quan, phương sai sai số thay đổi và đa cộng tuyến cũng được thực hiện.
  Kỹ thuật hồi quy FGLS (Feasible Generalized Least Squares) sẽ được sử dụng để khắc
  phục hiện tượng phương sai thay đổi hoặc đồng thời phương sai thay đổi và tự tương quan
  mà không có hiện tượng nội sinh.

  4. Kết quả nghiên cứu
  4.1. Phân tích thống kê mô tả các biến
  Bảng 3, cho thấy thống kê mô tả các biến của 297 quan sát theo từng năm của các NHTM
  trên thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019.
  Theo bảng 3, cho thấy giá trị gia tăng vốn trí tuệ VAIC của các ngân hàng qua nhiều
  thời kỳ nghiên cứu từ -11.8279 cho đến 28.4903 và giá trị trung bình là 4.4542. Giá trị
  VAIC âm cho thấy chi phí phát sinh trong đầu tư vào IC vượt quá những gì nó đóng góp
  cho ngân hàng. CEE có giá trị trung bình là 3.0184 và giá trị lớn nhất là 25.6061 và cũng
  là nhân tố đóng góp cao nhất trong ba thành phần VAIC. Giá trị trung bình của SCE là
  .0657 thấp hơn nhiều so với HCE là 1.3702. Giá trị của SCE âm thể hiện rằng hầu như
  các NHTM Việt Nam đang tăng giá trị từ cấu trúc vốn. EP có giá trị trung bình là
  317.5429, thể hiện rằng năng suất làm việc của nhân viên ngân hàng là hiệu quả. Giá trị
  698

 11. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  trung bình của vòng quay tổng tài sản ATO là .0770; hiệu quả trong việc sử dụng tài sản
  để tạo ra lợi nhuận của các NHTM Việt Nam còn thấp.
  Bảng 3. Bảng thống kê mô tả các biến
  Quan Trung Độ lệch Giá trị Giá trị lớn
  Biến Trung vị
  sát bình chuẩn nhỏ nhất nhất
  ATO 297 .0770 .0725 .0270 .0078 .1722

  EP 297 317.5429 213.3523 342.2925 2.1606 2153.5390

  VAIC 297 4.4542 3.8967 4.5367 -11.8279 28.4903

  HCE 297 1.3702 1.2959 .9391 -2.2860 4.4234

  CEE 297 3.0184 1.9520 3.5710 -2.1894 25.6061

  SCE 297 .0657 0.2583 1.7525 -11.9827 10.8849

  SIZE 297 7.9947 7.9865 .5420 6.5225 9.1732

  LEV 297 0.8981 0.9143 0.0666 .2047 0.9707

  Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm stata 15.0

  4.2. Phân tích ma trận hệ số tương quan
  Bảng 4, mô tả ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu, kết quả
  cho thấy mối tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy khá thấp (hệ
  số tương quan đều < 0,8).
  Bảng 4. Ma trận hệ số tương quan
  ATO EP VAIC HCE CEE SCE SIZE LEV
  ATO 1.0000
  EP -0.0885 1.0000
  VAIC 0.1098* 0.5486*** 1.0000
  HCE 0.1311** 0.2795*** 0.5646*** 1.0000
  CEE 0.1040* 0.5764*** 0.8894*** 0.3704*** 1.0000
  SCE 0.0021 0.0959* 0.4738*** 0.1708*** 0.0662 1.0000
  SIZE -0.2003*** 0.1050* 0.0661 -0.1247** 0.1102* 0.0134 1.0000
  LEV -0.2144*** -0.1295** -0.0914 -0.2529*** -0.0282 -0.0437 0.5932*** 1.0000
  Trong đó: (***), (**), (*) lần lượt tương đương với các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%.
  Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm stata 15.0

  699

 12. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  4.3. Kiểm định các khuyết tật của mô hình
  4.3.1. Kiểm định F- Test và Hausman Test
  Để lựa chọn phương pháp phù hợp hơn giữa các phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM
  và REM, tác giả tiến hành thực hiện kiểm định F- Test và Hausman Test. Kết quả cụ thể:
  Bảng 5. Kết quả kiểm định F- Test và Hausman Test
  Mô hình (1) Mô hình (2) Mô hình (3) Mô hình (4)

  Kiểm định lựa Kết Kết Kết Kết
  chọn mô hình Kết quả Kết quả kiểm Kết quả Kết quả kiểm
  quả quả quả quả
  kiểm định định kiểm định định
  chọn chọn chọn chọn

  F- Test – Lựa F (26, 267) = F (26, 267) = F (26, 265) = F (26, 265) =
  chọn giữa 6.53 19.88 6.79 19.85
  FEM FEM FEM FEM
  Pooled OLS và Prob > F = Prob > F = Prob > F = Prob > F =
  FEM 0.00 < 0.05 0.00 < 0.05 0.00 < 0.05 0.00 < 0.05

  Hausman Test chi2(3) = chi2(3) = chi2(5) = chi2(5) =
  – Lựa chọn 8.18 32.87 9.91 47.65
  FEM FEM REM FEM
  giữa FEM và Prob > chi2 Prob > chi2 = Prob > chi2 Prob > chi2 =
  REM = 0.04 < 0.05 0.00 < 0.05 = 0.08 > 0.05 0.00 < 0.05

  Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả từ phần mềm stata 15.0

  4.3.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
  Để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến có khả năng xảy ra trong mô hình hay không,
  nhóm tác giả thực hiện kiểm định hệ số VIF. Giả thuyết kiểm định:
  H0: Không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
  H1: Có sự tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
  Nếu VIF của một biến độc lập bất kỳ lớn hơn 10, giả thuyết H0 sẽ được bác bỏ.
  Bảng 6. Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
  Mô hình (1) và (2) Mô hình (3) và (4)
  Biến VIF 1/VIF Biến VIF 1/VIF
  VAIC 1.03 0.9693 HCE 1.27 0.7843
  SIZE 1.58 0.6335 CEE 1.19 0.8370
  LEV 1.58 0.6310 SCE 1.03 0.9689
  SIZE 1.59 0.6302
  LEV 1.63 0.6145
  Giá trị trung bình 1.40 Giá trị trung bình 1.43
  Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả từ phần mềm stata 15.0

  700

 13. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Theo bảng 6, VIF của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 nên giả thuyết H0 được chấp
  nhận, đồng nghĩa không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong cả hai mô hình.
  4.3.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi và tự tương quan
  Nhóm tác giả thực hiện kiểm định Wald test để phát hiện phương sai sai số thay đổi cho
  mô hình FEM và thực hiện kiểm định Wooldrige test để kiểm định hiện tượng tự tương
  quan cho từng mô hình, kết quả cụ thể:
  Bảng 7. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi và tự tương quan
  Kiểm định mô Kết quả kiểm định
  hình Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4
  Kiểm định Chi2(27) = Chi2(27) = Chi2(27) = Chi2(27) =
  phương sai sai số 281.32 2990.15 388.80 4057.71
  thay đổi (Kiểm Prob>Chi2 = Prob>Chi2 = Prob>Chi2 = Prob>Chi2 =
  định Wald test) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  Kiểm định tự
  F(1,26) = 3.506 F(1,26) = 37.278 F(1,26) = 3.086 F(1,26) = 28.668
  tương quan (Kiểm
  Prob>Chi2 = Prob>Chi2 = Prob>Chi2 = Prob>Chi2 =
  định Wooldrige
  0.0724 0.0000 0.0908 0.0000
  test)
  Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả từ phần mềm stata 15.0

  Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi 04 mô hình có giá trị p-value = 0.00 <
  0.05 => 04 mô hình đều có phương sai sai số thay đổi. Kết quả kiểm định hiện tượng tự
  tương quan giữa các biến thì mô hình (1) và mô hình (3) có giá trị p-value lần lượt là
  0.0724 và 0.0908. Các giá trị p-value này > 0.05 => các mô hình này không có hiện tượng
  tự tương quan giữa các biến. Ngược lại, mô hình (2) và mô hình (4) có giá trị p-value =
  0 < 0.05 => các mô hình này có hiện tượng tự tương quan giữa các biến.
  Như vậy, mô hình (1) và mô hình (3) chỉ có phương sai sai số thay đổi nhưng không
  có hiện tượng tự tương quan giữa các biến. Mô hình (2) và mô hình (4) có phương sai sai
  số thay đổi và có hiện trượng tự tương quan giữa các biến. Do vậy, nhóm tác giả sử dụng
  phương pháp hồi quy FGLS để khắc phục.

  4.4. Phân tích kết quả hồi quy
  4.4.1. Kết quả kiểm định của mô hình cơ sở
  Theo bảng 8, kết quả hồi quy mô hình (1) theo 4 phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, kết
  quả kiểm định theo phương pháp FGLS cho thấy các biến VAIC, SIZE, LEV đều có ý
  nghĩa thống kê cao hơn so với các phương pháp Pooled OLS, FEM, REM.
  Biến VAIC có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% đến biến vòng
  quay tổng tài sản (ATO) của NHTM Việt Nam và phù hợp giả thuyết H4, cho rằng khi
  701

 14. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  gia tăng đầu tư vào vốn trí tuệ thì hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng càng cao. Kết
  quả của VAIC có ảnh hưởng tích cực và quan trọng đến ATO ở mức ý nghĩa 5% cho toàn
  bộ mẫu. Những kết quả này đã chứng minh rằng đầu tư vào vốn trí tuệ giúp cải thiện vòng
  quay tài sản tại các ngân hàng. Tương tự, Mondal và Ghosh (2012) phát hiện ra rằng
  VAIC tác động tích cực đến các ngân hàng ở Ấn Độ. Kết quả này cũng giống với nghiên
  cứu của Clarke & cộng sự (2011) đã chỉ ra VAIC có tác động tích cực với năng suất hoạt
  động của các ngân hàng.
  Bảng 8. Kết quả hồi quy mô hình (1)
  ATO
  Biến
  OLS FEM REM FGLS
  0.0006* 0,0010*** 0.0009*** 0.0007**
  VAIC
  (0.063) (0.007) (0.007) (0.033)
  -0.0066* 0.0081 0.0019 -0.0054**
  SIZE
  (0.063) (0.170) (0.689) (0.047)
  -0.0511* -0.1192*** -0.1020*** -0.0831***
  LEV
  (0,078) (0.000) (0.000) (0.000)
  R2 0.0653 0.0993 0.0955
  Trong đó: Biến phụ thuộc – ATO: vòng quay tổng tài sản. Biến độc lập – VAIC: giá trị gia tăng vốn trí
  tuệ.Chú ý: (***), (**), (*) lần lượt tương đương với các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; giá trị p-value được
  trình bày trong dấu ngoặc đơn.
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm stata 15.0

  Biến SIZE có tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% đến biến vòng quay
  tổng tài sản (ATO). Điều này có nghĩa là khi ngân hàng mở rộng quy mô bằng tài sản sẽ dẫn
  đến làm giảm đi hiệu quả sử dụng tài sản và ảnh hưởng đến lợi nhuận mang lại cho ngân
  hàng. Biến LEV có tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đến biên vòng quay
  tổng tài sản (ATO). Đồng nghĩa với việc khi ngân hàng gia tăng sử dụng nợ sẽ không mang
  lại nhiều lợi ích cho ngân hàng và làm giảm thiểu lợi nhuận trên tổng tài sản.
  Bảng 9. Kết quả hồi quy mô hình (2)
  EP
  Biến
  OLS FEM REM FGLS
  39.1552*** 22.0798*** 23.8181*** 14.5342***
  VAIC
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
  116.2529*** 95.7681** 93.0378** 109.5296***
  SIZE (0.002) (0.042) (0.031) (0.000)
  -982.4544*** -267.5666 -323.4280 -438.6269***
  LEV
  (0.002) (0.233) (0.149) (0.007)
  R2 0.3288 0.2039 0.2036
  Trong đó: Biến phụ thuộc – EP: năng suất nhân viên. Chú ý: (***), (**), (*) lần lượt tương đương với các
  mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; giá trị p-value được trình bày trong dấu ngoặc đơn.
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm stata 15.0
  702

 15. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Bảng 9, kết quả cho thấy biến giá trị gia tăng vốn trí tuệ (VAIC) có tác động tích cực
  và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đến biến năng suất nhân viên (EP) của NHTM Việt
  Nam, phù hợp giả thuyết H4. Mối tương quan dương giữa VAIC và EP cho thấy gia tăng
  đầu tư vào IC sẽ ảnh hưởng tích cực đến năng suất nhân viên, giúp mang lại giá trị cho
  ngân hàng. Các kết quả đã chứng thực những phát hiện của Clarke và cộng sự (2011),
  cũng đã xác nhận tác động tích cực của VAIC đối với biến năng suất của nhân viên, phù
  hợp Oppong và Pattanayak (2019).
  Kết quả hồi quy cũng cho thấy biến SIZE có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê ở
  mức 1% đến biến năng suất nhân viên. Điều này có nghĩa là khi ngân hàng mở rộng quy mô
  bằng tài sản có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất nhân viên và mang lại giá trị cho ngân hàng.
  Biến LEV có tác động tiêu cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đến biến EP.
  4.4.2. Kết quả hồi quy mô hình mở rộng
  Để kiểm tra mức độ tác động của ba thành phần mô hình VAIC lên năng suất hoạt động
  của NHTM, nhóm tác giả hình thành mô hình hồi quy thứ hai bằng cách thay thế biến
  VAIC bằng ba biến thành phần: HCE, CEE và SCE.
  Bảng 10. Kết quả hồi quy mô hình (3)

  ATO
  Biến
  OLS FEM REM FGLS
  0.0015 0.0054*** 0.0036* 0.0031**
  HCE
  (0.429) (0.009) (0.051) (0.037)
  0.0007 0.0005 0.0008 0.0006
  CEE
  (0.115) (0.472) (0.138) (0.224)
  -0.0003 -0.0000 -0.0001 -0.0005
  SCE
  (0.774) (0.979) (0.871) (0.409)
  -0.0066* 0.0135* 0.0037 -0.0055**
  SIZE
  (0.063) (0.051) (0.471) (0.044)
  -0.0490* -0.1175*** -0.0998*** -0.0816***
  LEV
  (0.095) (0.000) (0.000) (0.000)
  R2 0.0693 0.1197 0.1130
  Trong đó:HCE: hiệu quả nguồn nhân lực, CEE: hiệu quả sử dụng vốn, SCE: hiệu quả cấu trúc vốn. Chú
  ý: (***), (**), (*) lần lượt tương đương với các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; giá trị p-value được trình bày
  trong dấu ngoặc đơn.
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm stata 15.0

  Bảng 10, kết quả kiểm định theo phương pháp FGLS cho thấy trong 3 thành phần của
  VAIC thì chỉ có biến HCE có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% lên
  vòng quay tổng tài sản (ATO), phù hợp với H1, Tripathy và cộng sự (2015), Oppong và
  Pattanayak (2019). Kết quả chứng minh rằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  703

 16. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  giúp mang lại giá trị cho ngân hàng nhiều hơn. Tuy nhiên CEE đều có tác động tích cực
  nhưng lại không có ý nghĩa thống kê, phù hợp với Oppong và Pattanayak (2019) và biến
  SCE có tác động tiêu cực và không có ý nghĩa thống kê, ngược với H3, Oppong và
  Pattanayak (2019).
  Đối với các biến kiểm soát, SIZE và LEV đều có tác động tiêu cực đáng kể trong việc
  xác định năng suất hoạt động của các ngân hàng và có ý nghĩa thống kê lần lượt là 5%;
  1%. Điều này cho thấy các NHTM Việt Nam sử dụng đòn bẩy tài chính và tăng quy mô
  sẽ làm giảm vòng quay tổng tài sản (ATO).
  Bảng 11. Kết quả hồi quy mô hình (4)
  EP
  Biến
  OLS FEM REM FGLS
  16.5352 73.0131*** 62.6413*** 51.6382***
  HCE
  (0.389) (0.000) (0.000) (0.000)
  51.0081*** 17.6270*** 23.0707*** 15.0578***
  CEE
  (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)
  8.1406 5.6420 5.6485 0.7341
  SCE
  (0.379) (0.338) (0.346) (0.786)
  108.5866*** 148.9198*** 114.1689** 96.3913***
  SIZE
  (0.004) (0.006) (0.016) (0.000)
  -1043.8410*** -235.6871 -277.4966 -190.5118
  LEV
  (0.001) (0.281) (0.207) (0.148)
  R2 0.3678 0.2532 0.2500
  Trong đó: Biến phụ thuộc – EP: Năng suất nhân viên. Ghi chú: (***), (**), (*) lần lượt tương đương với
  các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; giá trị p-value được trình bày trong dấu ngoặc đơn.
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm stata 15.0

  Bảng 11, kết quả kiểm định theo phương pháp FGLS cho thấy trong 3 thành phần của
  VAIC, cho thấy HCE và CEE có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đến
  biến năng suất nhân viên (EP), phù hợp H1, H2, tương đồng với nghiên cứu của Mondal
  và Ghosh (2012), Kamath (2015) Bontis và cộng sự (2015), Oppong và Pattanayak
  (2019), cũng đã tìm thấy mối liên quan đáng kể giữa CEE và năng suất của nhân viên.
  Kết quả trên cũng có một sự khác biệt đáng kể so với nghiên cứu Bontis và cộng sự
  (2015), Oppong và Pattanayak (2019) là có thêm sự tác động tích cực của biến HCE đến
  năng suất nhân viên, điều này cũng chỉ ra rằng các ngân hàng ở Việt Nam đã nhận ra tầm
  quan trọng nổi bật của nhân viên hoặc những chiến lược để phát triển con người có thể
  cũng là một nguyên nhân góp phần gia tăng năng suất hoạt động của nhân viên. Ngoài ra,
  SCE cũng có tác động tích cực đáng kể và không có ý nghĩa thống kê, phù hợp H3, có
  nghĩa là cấu trúc hoạt động, thói quen và hướng dẫn quy trình của các ngân hàng cũng có
  tác động đáng kể đến việc cải thiện năng suất nhân viên.

  704

 17. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Đối với các biến kiểm soát, kết quả cho rằng biến SIZE có tác động tích cực và có ý nghĩa
  thống kê ở mức 1% đến biến năng suất nhân viên của các ngân hàng và biến LEV có tác động
  tiêu cực khá lớn đến năng suất nhân viên của ngân hàng và không có ý nghĩa thống kê.

  5. Kết luận và khuyến nghị
  5.1. Kết luận
  Nghiên cứu này thực hiện trên mẫu nghiên cứu của 27 NHTM tại Việt Nam trong giai
  đoạn 2009 – 2019 để nghiên cứu tác động của việc đầu tư vào vốn trí tuệ- IC lên năng
  suất hoạt động của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
  Thứ nhất, các NHTM Việt Nam đầu tư vào vốn trí tuệ càng nhiều có xu hướng cải
  thiện năng suất hoạt động. Kết quả nghiên cứu trên cho thấy sự khác biệt nhất định khi
  so sánh các nghiên cứu của các NHTM Việt Nam với nghiên cứu của Oppong &
  Pattanayak (2019) được thực hiện tại Ấn Độ.
  Thứ hai, các NHTM Việt Nam sử dụng vốn hiệu quả có xu hướng cải thiện năng suất
  hoạt động. Việc hoạch định nguồn vốn tối ưu của các ngân hàng sẽ giúp mang lại giá trị,
  phù hợp với các nghiên cứu trước (Chen và cộng sự, 2005; Clarke & cộng sự, 2011;
  Mohiuddin & cộng sự 2006; Mondal & Ghosh, 2012). Kết quả chứng minh có mối liên
  hệ giữa VAIC và năng suất hoạt động của các NHTM Việt Nam. Đa phần các ngân hàng
  chưa thiết lập rõ ràng các chính sách đầu tư vào ba thành phần của IC mà chỉ tập trung
  vào một hay hai thành phần trong đó làm cho mô hình giá trị gia tăng vốn trí tuệ không
  cân bằng, làm giảm đi hiệu quả đầu tư có thể mang lại giá trị tối ưu cho các ngân hàng.
  Thứ ba, nghiên cứu cho thấy rằng trong số ba thành phần IC, chỉ HCE và CEE có ảnh
  hưởng có ý nghĩa đối với năng suất nhân viên. Kết quả này cho thấy tầm quan trọng của
  IC trong việc cải thiện năng suất ngân hàng (cũng là sự đồng ý với Kamath, 2015; Mondal
  & Ghosh, 2012; Bontis và cộng sự, 2015). Kết quả đã chứng minh vận dụng lý thuyết
  nguồn lực cho công ty mà các nguồn lực vật chất hoặc tài chính có thể cung cấp mức lợi
  nhuận tốt hơn (Barney, 1991). Ngoài ra, nghiên cứu này tìm thấy có mối liên hệ tích cực
  VAIC của ba thành phần IC và vòng quay tổng tài sản (ATO). Do đó, việc đầu tư vào IC
  của các NHTM Việt Nam đã ảnh hưởng đáng kể đến năng suất nhân viên.
  Nhìn chung, kết quả nghiên cứu của tác giả đã trả lời câu hỏi nghiên cứu: Khi các
  ngân hàng đầu tư vào vốn trí tuệ, nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến năng suất của ngân hàng
  gắn liền sau đó. Đây là cơ sở cho các nhà quản trị của các ngân hàng cần chú trọng nhiều
  hơn đến vốn trí tuệ vì yếu tố này là cơ sở thúc đẩy năng suất của ngân hàng trong kỷ
  nguyên tri thức hiện đại.

  705

 18. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  5.2. Khuyến nghị
  Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các NHTM Việt Nam chưa tập trung đầu tư nhiều vào IC.
  Kết quả thực nghiệm hàm ý rằng các nhà quản trị nên quan tâm đến việc đầu tư vào IC
  bởi vì đầu tư vào vốn trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc gia tăng năng suất hoạt động
  và giá trị ngân hàng kể cả các công ty phi tài chính, đổi mới công nghệ, tiếp cận vốn tri
  thức mới trên toàn cầu, từ đó giúp tối ưu hóa được chi phí và giảm thiểu được nhiều rủi
  ro phát sinh. Vì vậy, việc đầu tư vào IC sẽ giúp gia tăng tốc độ phát triển của doanh
  nghiệp theo hướng bền vững phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0, đặc biệt là ngành ngân
  hàng trong thời đại kỷ nguyên số.
  Tại Việt Nam, thị trường Việt Nam hiện đang phát triển nên việc cập nhật công nghệ
  tiên tiến là thật sự thiết thực để các doanh nghiệp theo kịp xu hướng phát triển của thế
  giới. Chủ đề này là một trong những chủ đề mà nhiều nhà quản trị hiện nay đang quan
  tâm và tìm hướng giải quyết phù hợp cho công ty. Các nhà quản trị nên tập trung vào tiếp
  cận đầu tư tri thức và đổi mới công nghệ. Các ngân hàng Việt Nam hiện nay tập trung
  chủ yếu vào mục tiêu hiệu quả sử dụng vốn tối ưu nhưng chưa thiết lập được cấu trúc vốn
  tối ưu phù hợp cho từng loại hình ngân hàng, chỉ mới đề cập đến vấn đề đầu tư vào nguồn
  nhân lực trong những năm gần đây và cũng chưa tiếp cận nhiều về việc đầu tư vào IC
  trên nhiều phương diện. Các ngân hàng nên đổi mới hệ thống công nghệ, nắm bắt kịp thời
  xu thế cạnh tranh và tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để kiểm soát
  được tốt nhất năng suất hoạt động và cả về gia tăng giá trị tương lai.
  Tài liệu tham khảo
  Barney, J. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of
  Management, 17(1), p. 99-120.
  Bontis, N. (1998), “Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and
  models”, Management Decision, 3(1), p. 63-76.
  Bontis, N., Janosevic, S., & Dzenopoljac, V. (2015), “Intellectual capital in Serbia’s hotel industry”,
  International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), p. 1365-1384.
  Bozbura, F. (2004), “Measurement and application of intellectual capital in Turkey”, The
  Learning Organization, 11(4/5), p. 357-367.
  Branco, M. C., Delgado, C., Sousa, C., & Sa, M. (2011), “Intellectual capital disclosure media in
  Portugal Corporate Communications”, International Journal, 16(1), p. 38-52.
  Chan, K. H. (2009b), “Impact of intellectual capital on organisational performance: An empirical
  study of companies in the hang seng index (part 2)”, The Learning Organization, 16(1), p. 22-39.
  Chen, M., Cheng, S., & Hwang, Y. (2005), “An empirical investigation of the relationship
  between intellectual capital and firms’ market value and financial performance”, Journal of
  Intellectual Capital, 6(2), p. 159-176.
  706

 19. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Clarke, M., Seng, D., & Whiting, R. H. (2011), “Intellectual capital and firm performance in
  Australia”, Journal of Intellectual Capital, 12(4), p. 505-530.
  Deep, S. R., & Narwal, K. P. (2015), “Intellectual capital and its consequences on company
  performance: A study of Indian sectors”, International Journal of Learning and Intellectual
  Capital, 12(3), p. 300-322.
  Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997), “Intellectual capital: Realizing your company’s true value
  by findings its hidden brainpower”, New York: HarperCollins Publishers.
  Firer, S., & Mitchell Williams, S. (2003), “Intellectual capital and traditional measures of
  corporate performance”, Journal of Intellectual Capital, 4(3), p. 348-360.
  Gan, K., & Saleh, Z. (2008), “Intellectual capital and corporate performance of technology-intensive
  companies: Malaysia evidence”, Asian Journal of Business and Accounting, 1(1), p. 113-130.
  Goh, P. C. (2005), “Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia”, Journal
  of Intellectual Capital, 6(3), p. 385-396.
  Gujarati, D., & Porter, D. (2010), “Essentials of econometrics”, New York: McGraw e Hill International.
  Joshi, M., Singh Ubha, D., & Sidhu, J. (2012), “Intellectual capital disclosures by Indian and
  Australian information technology companies: A comparative analysis”, Journal of
  Intellectual Capital, 13(4), p. 582-598.
  Kamath, G. B. (2015), “Impact of intellectual capital on financial performance and market valuation
  of firms in India”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 48, p. 107-122.
  Maji, S. G., & Goswami, M. (2016), “Intellectual capital and firm performance in emerging
  economies: The case of India”, Review of International Business and Strategy, 26(3), p. 410-430.
  Mohiuddin, M., Najibullah, S., & Shahid, A. I. (2006), “An exploratory study on intellectual
  capital performance of the commercial banks in Bangladesh”, The Cost and Management,
  34(6), p. 40-54.
  Mondal, A., & Ghosh, S. K. (2012), “Intellectual capital and financial performance of Indian
  banks”, Journal of Intellectual Capital, 13(4), p. 515-530.
  Nakamura, L. I. (2001), “What is the US gross Investment in intangibles? (at least) one Trillion
  a year! Working paper”, Philadelphia: Economic Research Division.
  Nimtrakoon, S., & Chase, R. (2015), “The Relationship between intellectual capital, firms’
  Market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN”, Journal of
  Intellectual Capital, 16(3), p. 587-618.
  Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017), “Intellectual capital and financial performance: A
  study of the Turkish banking sector”, Borsa Istanbul Review, 17(3), p. 190-198.
  Patton, J. R. (2007), “Metrics for knowledge-based project organizations”, Academic
  Management Journal, 72(1), p. 33-43.
  Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A., & Ooi, K.-B. (2011), “Interrelationships between
  intellectual capital and performance: Empirical examination”, Industrial Management & Data
  Systems, 111(6), p. 810-829.

  707

 20. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  ĐỊNH HÌNH LẠI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM

  Pulic, A. (1998, January), “Measuring the performance of intellectual potential in knowledge
  economy”, In 2nd McMaster word congress on measuring and managing intellectual capital
  by the Austrian team for intellectual potential (p. 1-20).
  Pulic, A. (2000), “VAIC™-an accounting tool for IC management”, International Journal of
  Technology Management, 20(5-8), p. 702-714.
  Rehman, W. U., Chaudhary, A. R., Rehman, H. U., & Zahid, A. (2011), “Intellectual capital
  performance and its impact on corporate performance: An empirical evidence from
  MODARABA sector of Pakistan”, Australian Journal of Business and Management
  Research, 1(5), 8.
  Riahi-Belkaoui, A. (2003), “Intellectual capital and firm performance of US multinational firms:
  A study of the resource-based and stakeholder views”, Journal of Intellectual Capital, 4(1),
  p. 215-226.
  Soriya, S., & Narwal, K. P. (2015), “Intellectual capital performance in Indian banks: A panel
  data analysis”, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 12(2), p. 103-121.
  Tripathy, T., Gil-Alana, L. A., & Sahoo, D. (2015), “The effect of intellectual capital on firms’
  financial performance: An empirical investigation in India”, International Journal of Learning
  and Intellectual Capital, 12(4), p. 342-371.
  Venugopal, D., & Subha, M. V. (2012), “Intellectual capital and value creation efficiency-An
  empirical investigation into the intellectual capital and financial performance of Indian
  software industry”, European Journal of Social Sciences, 33(1), p. 119-132.
  Wang, M. (2011), “Measuring intellectual capital and its effect on financial performance:
  Evidence from the capital market in Taiwan”, Frontiers of Business Research in China, 5(2),
  p. 243-265.
  World Bank. (1999), “Knowledge for development”, New York: Oxford University Press.

  708

Download tài liệu Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy