[Download] Tải Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết nhằm mục đích phân tích tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để đo lường chỉ số lợi nhuận, biến phụ thuộc ROA được xem xét trong khi biến giải thích chính là tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm cùng các biến trễ của nó. Nhiều phân tích thống kê đã được tiến hành trên dữ liệu ngân hàng từ năm 2008 đến năm 2017 trên mẫu nghiên cứu đã loại trừ những ngân hàng sáp nhập, hợp nhất hay hoạt động yếu kém, bị mua lại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam

    Download tài liệu Tác động của tăng trưởng tín dụng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy