[Download] Tải Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1) – Tải về File Word, PDF

Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)
Nội dung Text: Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Download


Tham khảo tài liệu ‘sửa đổi giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (mức 1)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1) File Word, PDF về máy

Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

 1. Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)
  1. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Người được cấp Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1) (Flight
  Training Organization-FTO) nộp đơn đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ
  chức huấn luyện hàng không trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục
  Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) ít nhất là 30 ngày trước ngày mà bản
  sửa đổi có hiệu lực và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.
  b) Giải quyết TTHC:
  – Trong thời hạn 7 ngày là m việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi
  Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện, Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ và
  đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong
  trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn phải bổ
  sung và thời gian sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện sẽ chỉ được
  tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.
  – Trong thời hạn 3 ngày là m việc, kể từ ngày thông báo về tính hợp lệ và đầy
  đủ của hồ sơ, Cục HKVN sẽ lập kế hoạch thực hiện các công việc kiểm tra
  tài liệu, kiểm tra thực tế và thông báo cho người làm đơn để thống nhất kế
  hoạch kiểm tra, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện.
  – Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi thống nhất kế hoạch thực hiện công việc
  kiểm tra, Cục HKVN sẽ hoàn tất các công việc kiểm tra đã thống nhất và sửa
  đổi Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nếu kết quả kiểm tra cho thấy
  người làm đơn hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu quy định. Trong trường hợp
  chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho
  người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa
  được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được
  đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức
  huấn luyện.
  2. Cách thực thực hiện
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  – Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng
  không theo mẫu;
  – Bản sao tài liệu huấn luyện và tài liệu hoạt động sửa đổi có liên quan (đội
  ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, cán bộ phụ trách về huấn luyện phải
  đáp ứng các yêu cầu theo quy định; chương trình huấn luyện; Cơ sở vật chất
  phục vụ cho giảng dạy lý thuyết và thực hành).
  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. 4. Thời hạn giải quyết:
  – 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện: không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an
  toàn bay – Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp: không có.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
  – Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay mức 1.
  8. Phí, lệ phí:
  – Lệ phí: 15.000.000đ.
  – Phí: Không có.
  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – Đơn đề nghị cấp/cấp lại/sửa đổi/gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ
  chức huấn luyện hàng không.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  – Tổ chức huấn luyện bay Mức 1 khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy chứng
  nhận phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu được quy định như cấp lần đầu.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;
  – Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế An
  toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay;
  – Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy
  định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
  hàng không.
 3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  năm 20
  Ngày tháng

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/SỬA ĐỔI/GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN
  PHÊ CHUẨN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HÀNG KHÔNG

  (Dùng bút mực xanh đen hoặc đen để hoàn chỉnh các nội dung theo mẫu)
  1. Chi tiết về đơn vị, tổ chức

  Tên đơn vị, tổ chức……………………………………………………………………………………………………
  Địa chỉ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………Mã số bưu điện……………………………………………….
  Số điện thoại……………………………Số Fax……………………………………………..
  Thư điện tử…………………………………Trang Web…………………………………….
  Thực trạng của tổ chức đề nghị cấp/cấp lại hoặc gia hạn (ví dụ: Công ty Tư nhân hay Công
  ty Trách nhiệm hữu hạn vốn nhà nước)………………………………………………………………….
  Chi t iết về trụ sở đơn vị………………………………………………………………………………………….

  2. Tổ chức các khoá huấn luyện

  Các khoá huấn luyện cấp phép và năng định:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………

  3. Mô hình tổ chức quản lý của tổ chức huấn luyện hàng không
  Chức danh Số giấy phép
  Tên
  (nếu áp dụng)
  Giám đốc huấn luyện (HT)
  Giáo viên hướng dẫn bay chính
  (CFI)
  Giáo viên mặt đất chính (CGI)
  Giám đốc chất lượng
  Các chức danh khác (nếu áp dụng):

  4. Dành cho Cục Hàng không Việt Nam
  Hóa đơn số: Ngày cấp:
  Ngày:

  Chuyên viên cấp Hồ sơ gồm Điều kiện hạn chế Ký duyệt
  phép
  5.Trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện
  Kích thước và chú thích của người lập kế hoạch có thể trình thay cho việc giải trình theo
  yêu cầu sau:

 4. Kiểu loại Vị trí, kích thước, số lượng các phòng
  học
  Phòng học lý thuyết/Phòng máy

  Phòng họp trước và sau chuyến bay

  Phòng của Giám đốc huấn luyện

  Phòng của Giáo viên hướng dẫn bay chính

  Phòng thực hành thiết bị huấn luyện bay mô
  phỏng

  Phòng Nhân viên

  Phòng huấn luyện FTD/FMGS

  Phòng nghỉ cho học viên

  Phòng vệ sinh

  Phòng nhân viên hành chính

  Các tiện nghi khác

  6. Hồ sơ, tài liệu đệ trình bao gồm:
  Đánh dấu vào ô thích hợp Đính kèm Bản sao
  Tài liệu hoạt động
  ………………………
  Tài liệu huấn luyện
  ………………………
  Mẫu hồ sơ huấn luyện N/A
  Thông tin về hệ thống chất lượng
  ………………………
  Bằng chứng về nguồn tài chính N/A
  Sơ yếu lí lịch của lãnh đạo N/A

  7. Cam kết

  Tôi xin cam đoan rằng các thông tin nêu trên là đúng sự thật.
  Tôi xin xác nhận những người có tên nêu trên tuân thủ theo qui định tại Bộ quy chế An to àn
  hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  Chữ ký…………………………………………Ngày tháng năm
  Họ tên………………………………………….Chức vụ:

 5. Nộp mẫu đơn đã hoàn thiện về:
  8. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN
  Cục Hàng không Việt Nam- 119 Phố Nguyễn Sơn- Quận Long Biên- TP Hà Nội

Download tài liệu Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1) File Word, PDF về máy