[Download] Tải State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks – Tải về File Word, PDF

State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks

State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks
Nội dung Text: State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks

Download


The paper aims to verify the impact of state-ownership on banks’ risks at Vietnamese commercial banks. Based on the survey data of 31 commercial banks in Vietnam from 2007 to 2018, the empirical result shows that the state-ownership in the Vietnamese commercial banks has a decrease in the banks’ risks.

Bạn đang xem: [Download] Tải State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks File Word, PDF về máy

State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks

Download tài liệu State-ownership and bank risk: A case of Vietnamese commercial banks File Word, PDF về máy