[Download] Tải Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình – Tải về File Word, PDF

Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình
Nội dung Text: Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

Download


Tài liệu hướng dẫn các bạn cách làm sổ đỏ cho cá nhân và hộ gia đình, nhằm giúp các bạn nắm vững quy trình, và qui định mới trong việc cấp sổ đỏ. Mời các bạn tham khảo để thực hiện đúng qui định và hoàn thành việc cấp sổ đỏ một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình File Word, PDF về máy

Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

 1. Quy trình cấp mới sổ đỏ cho

  cá nhân, hộ gia đình

 2. Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu của cá nhân, hộ gia đình..

  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế

  một cửa thuộc UBND cấp xã( phường).

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

  Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

  cấp xã ( phường) tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

  – Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

  Bước 4: Công chức cấp xã (phường) chuyển hồ sơ đến người có thẩm

  quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ

  chế một cửa thuộc UBND cấp huyện(quận).

  Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

  cấp huyện(quận) kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết

 3. và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã (phường) để trả cho cá

  nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

  Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ

  chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).

  2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ

  chế một cửa thuộc UBND cấp xã(phường).

  3. Thành phần số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  – Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);

  – Một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất;

  – Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (nếu có);

  – Danh sách công bố các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy

  chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường

  hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  – Biên bản kết thúc công khai;

  – Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực;

 4. – Trích lục bản đồ và kiểm tra hiện trạng;

  – Tờ trình của UBND xã (phường) có danh sách kèm theo;

  – Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết

  55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công

  khai danh sách các trường hợp xin cấp giáy chúng nhận QSD đất và thực hiện

  nghĩa vụ tài chính – đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

  5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân

  6. Cơ quan thực hiện:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện (quận)

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện

  (nếu có): không

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn

  phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 5. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã(phường).

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  – Giấy chứng nhận

  – Quyết định hành chính

  8. Lệ phí: 25.000 đồng/giấy chứng nhận; miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân

  ở nông thôn

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

  khác gắn liền với đất ẫu 01/ĐK- GCN)

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

  11. Cơ sở pháp lý

  – Luật của Quốc hội: Bộ luật Dân sự; Luật Thương mại; Luật Đất đai 2003; Luật

  xây dựng; Luật nhà ở; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Công chứng, Luật

  kinh doanh bất động sản; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi bổ sung một

  Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.

  – Nghị quyết của Quốc hội số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007;

 6. – Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Thủ đô; Pháp lênh phí và

  lệ phí;

  – Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 1081/NQ-UBTVQH11 ngày

  23/02/2007 về việc thành lập đoàn giám sát “việc chấp hành pháp luật về cấp giấy

  chứng nhận quyền sử dụng đất”.

  – Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; số 106/2003/NĐ-

  CP ngày 23/9/2003; số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006; số 95/2005/NĐ-CP ngày

  15/7/2005; số 24/2006/NĐ- CP ngày 06/3/2006; số 92/2005/NĐ-CP ngày

  12/7/2005; số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 92/2005/NĐ-CP ngày

  12/7/2005; số 17/2006/NĐ- CP ngày 27/01/2006; số 90/2006/NĐ- CP ngày

  06/9/2006; số 108/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006; 153/2007/NĐ- CP ngày

  15/10/2007; số 100/2008/NĐ-CP; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

  – Nghị quyết của Chính phủ số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008; số 01/2009/NQ-

  CP ngày 09/01/2009.

  – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007;

  – Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số: 05/2006/CT-TTg ngày 22/2/2006; số

  24/2007/CT-TTg ngày 01/2007.

  – Chỉ thị của Bộ trưởng số 02/2007/CT-BTNMT ngày 19/11/2007; Chỉ thị số

  02/2008/CT- BTNMT ngày 04/12/2008;

  – Thông tư của Bộ trưởng số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; 06/2004/TT- BTC

 7. ngày 04/02/2004; Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005; số

  45/2006/TT- BTC ngày 25/5/2006; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006; số

  09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 84/2008/TT-BTC; số 17/2009/TT-

  BTNMT ngày 21/10/2009; số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005; số

  03/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 13/6/2006; số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT;

  04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006; 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/

  01/2007; số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007; số

  36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/4/2008;

  – Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội số 23/2008/NĐ-HĐND ngày

  12/12/2008 của HĐND thành phố Hà Nội

  – Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số 10/2009/QĐ-UBND ngày

  09/01/2009; số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; số 110/2009/QĐ-UBND

  ngày 13/10/2009 số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009; số 04/2011/QĐ-

  UBND ngày 26/11/2011.

Download tài liệu Quy trình cấp mới sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình File Word, PDF về máy