[Download] Tải Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới – Tải về File Word, PDF

Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới
Nội dung Text: Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

Download


Bài viết này sẽ nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng QTTG của một số ngân hàng điển hình trên thế giới với phương pháp thu thập dữ liệu chủ yếu là tra cứu tài liệu về các ngân hàng đã áp dụng thành công QTTG nhằm mục đích nghiên cứu là tìm ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới File Word, PDF về máy

Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới

    Download tài liệu Quản trị tinh gọn trong ngân hàng: Kinh nghiệm của một số ngân hàng điển hình trên thế giới File Word, PDF về máy