[Download] Tải Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số – Tải về File Word, PDF

Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số

Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số
Nội dung Text: Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số

Download


Trong kỷ nguyên số, đặc biệt là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), công nghệ không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành nhân tố tác động mạnh mẽ đến quản trị ngân hàng thương mại. Các sản phẩm của cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi toàn diện, từ bản chất đến hình thức của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, thách thức mới cho công tác quản trị.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số File Word, PDF về máy

Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số

 1. Diễn đàn khoa học và công nghệ

  Quản trị ngân hàng thương mại
  trong kỷ nguyên số
  Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thị Lan Hương
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Trong kỷ nguyên số, đặc biệt là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN
  4.0), công nghệ không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành nhân tố tác động mạnh mẽ
  đến quản trị ngân hàng thương mại. Các sản phẩm của cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi toàn diện, từ
  bản chất đến hình thức của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, thách thức
  mới cho công tác quản trị.

  Xu thế tất yếu tiền trên điện thoại di động, trở thành hoạt động tín dụng… cũng sẽ thực
  một tiện ích trong thế giới công nghệ. hiện bằng phương thức điện tử trên
  Trong cuộc CMCN 4.0, các ngân Bằng các kênh bán hàng qua Internet, điện thoại di động. Thậm chí, trí
  hàng thương mại chịu sự tác động Mobile Banking, Mobile Apps tuệ nhân tạo và giọng nói cảm xúc
  trực tiếp của các công nghệ nền tảng (ứng dụng di động), Social sẽ trở thành người tư vấn dịch vụ
  lên hoạt động kinh doanh và quản trị, Media (mạng xã hội), ngân ngân hàng thông minh kết nối với
  đòi hỏi phải thay đổi mô hình, phương hàng số và giao dịch không giấy tờ tài khoản thông minh. Do vậy, sự tồn
  thức hoạt động và sản phẩm để phát sẽ là xu thế phát triển mạnh. Tuy tại của các chi nhánh, phòng giao
  triển bền vững. Với các nền tảng công nhiên, với các kênh bán hàng này, dịch truyền thống của ngân hàng bị
  nghệ thông minh, tự động hoá, có tính ngân hàng sẽ không kiểm soát, hiển đe dọa, có thể không biến mất nhưng
  tích hợp cao, kết nối mở, linh hoạt của thị được luồng tiền của khách hàng giảm sút mạnh về số lượng là xu thế
  cuộc CMCN 4.0 và sự ra đời của điện đi vào các mạng xã hội hay các giao tất yếu.
  thoại thông minh đã, đang và sẽ làm dịch qua ví điện tử… Điều này ngăn
  thay đổi hoàn toàn cách con người Thứ ba, về nghiên cứu và xây
  cản các ngân hàng thương mại trong
  giao tiếp và tương tác, thay đổi hành dựng mối quan hệ với khách hàng:
  việc thu thập dữ liệu, phân tích khách
  vi và nhu cầu khách hàng, do vậy, hành vi của khách hàng chuyển
  hàng để quyết định chiến lược phát
  thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và dần sang thanh toán di động và kỹ
  triển, kế hoạch kinh doanh.
  các sản phẩm dịch vụ ngân hàng – tài thuật số trên toàn cầu. Việc kết nối,
  chính truyền thống. Các biến đổi rõ Thứ hai, CMCN 4.0 làm thay xây dựng mối quan hệ với khách
  rệt nhất bao gồm: đổi cấu trúc tổ chức bộ máy của hàng hay việc tìm hiểu, phân tích
  ngân hàng thương mại: với sự khách hàng theo phương pháp
  Thứ nhất, CMCN 4.0 sẽ làm thay phát triển mạnh mẽ của công truyền thống trở nên khó khăn. Vì
  đổi hoàn toàn về kênh phân phối và nghệ số trên các thiết bị di động, vậy, các ngân hàng thương mại
  các sản phẩm dịch vụ ngân hàng máy tính cá nhân, khách hàng sẽ sẽ phải xây dựng các tiện ích ngân
  tài chính truyền thống: trong thương có nhu cầu ngày càng cao về giao hàng nhân tạo thông minh, ngân
  mại và thanh toán điện tử, các giao dịch điện tử, tức thời ngay trên điện hàng cảm xúc, trong đó, các thiết bị
  dịch thông qua ví điện tử, thẻ ghi thoại di động, máy tính cá nhân để thông minh sẽ giúp thu thập thông tin,
  nợ của doanh nghiệp, qua điện đảm bảo tính hiệu quả về thời gian, dữ liệu và nghiên cứu về hành vi, tâm
  thoại di động sẽ làm giảm sút mạnh độ chính xác; số lượng giao dịch trực lý để tìm hiểu nhu cầu tài chính của
  việc giao dịch trực tiếp qua tài khoản tiếp với cán bộ ngân hàng tại các chi người tiêu dùng. Để thực hiện được
  ngân hàng, qua thẻ thanh toán, séc. nhánh, phòng giao dịch sẽ giảm điều này, các ngân hàng cần có sự
  Dần dần, các tài khoản ngân hàng chỉ mạnh, không chỉ các giao dịch thanh “bắt tay” chặt chẽ với các công ty
  còn sử dụng để chuyển tiền, nạp tiền, toán mà cả các sản phẩm truyền Fintech, các mạng xã hội để có nguồn
  rút tiền mặt và đóng vai trò lưu trữ giá trị thống khác như tiền gửi tiết kiệm, dữ liệu toàn diện về khách hàng.

  19
  Số 9 năm 2020

 2. Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

  Thách thức đối với các nhà quản trị ngân đánh giá của các chuyên gia nước lớn đối với việc đổi mới công nghệ.
  hàng thương mại ngoài, Việt Nam là quốc gia có nhiều Có những hệ thống ngân hàng lõi có
  điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho cấu trúc không linh hoạt, hoạt động
  Những công nghệ đột phá từ cuộc
  sự phát triển của lĩnh vực Fintech dựa nguyên khối sẽ đòi hỏi đầu tư nhiều
  CMCN 4.0 sẽ tạo điều kiện thuận lợi
  trên lợi thế so sánh về quy mô dân về tài chính, nhân lực, thời gian trong
  cho các ngân hàng thương mại phát
  số; tỷ lệ người dân tiếp cận điện thoại việc chỉnh sửa hoặc tích hợp với các
  triển các sản phẩm, dịch vụ mới,
  di động ở mức cao; số lượng người nền tảng công nghệ số; (iii) Yêu cầu
  sáng tạo, mở ra nguồn doanh thu
  sử dụng Internet phát triển nhanh và về nguồn nhân lực công nghệ trình độ
  mới. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các
  sự am hiểu lĩnh vực công nghệ thông cao để phát triển, triển khai, vận hành
  công nghệ mới trong công tác quản trị
  cũng giúp các ngân hàng có thể thu tin… Tuy nhiên, tất cả những điều này và kiểm soát hệ thống.
  thập, xử lý, phân tích các nguồn dữ cũng đặt ra những thách thức không
  Thách thức trong tái cấu trúc
  liệu lớn phục vụ công tác điều hành, nhỏ đối với các nhà quản trị ngân
  tổ chức bộ máy ngân hàng: các
  nhằm tiết giảm chi phí vận hành, hàng thương mại. Cụ thể:
  ngân hàng phải thực hiện cấu trúc
  nâng cao lợi nhuận và hiệu quả kinh Thách thức trong phát triển các lại mạng lưới các chi nhánh và hệ
  doanh. Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0 kênh phân phối mới, các sản phẩm thống phòng/ban tại trụ sở chính,
  cũng đánh dấu sự ra đời và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang các đơn vị trực thuộc. Các chi nhánh
  lớn mạnh của các công ty Fintech, tính tích hợp cao: người tiêu dùng hiện có xu hướng giảm số lượng tại các
  bao gồm (i) Các nhà phát triển công đang sống trong một thế giới siêu kết khu vực thành thị nơi các thiết bị công
  nghệ cung cấp nền tảng số (mạng xã nối toàn cầu với mạng xã hội, ứng nghệ (điện thoại, máy tính, Internet…)
  hội, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, dụng di động, Internet và các công được phủ sóng rộng khắp; chỉ duy trì
  trí tuệ nhân tạo, điện thoại thông minh nghệ số hoá khác. Họ có nhiều lựa tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng
  và dịch vụ di động) và (ii) Các công chọn và tiếp cận dễ dàng hơn với các xa. Bên cạnh việc cấu trúc lại mạng
  ty khởi nghiệp dịch vụ tài chính cung kênh phân phối dịch vụ, vì vậy, các lưới về mặt số lượng chi nhánh, phòng
  cấp các sản phẩm, dịch vụ trong các ngân hàng cần phải nghiên cứu, nắm giao dịch; các ngân hàng còn phải
  mảng thanh toán, quản lý tài sản, cho bắt xu hướng và hợp tác với các công đổi mới cơ chế hoạt động của các chi
  vay, huy động vốn từ cộng đồng, thị ty Fintech để lựa chọn các kênh phân nhánh này. Đối với các phòng/ban
  trường vốn và các công ty bảo hiểm. phối phù hợp nhằm tối đa hoá trải chuyên môn, đơn vị trực thuộc tại trụ
  Tại Việt Nam, số lượng các công ty nghiệm khách hàng, lấy khách hàng sở chính có xu hướng cấu trúc lại theo
  Fintech đã tăng gần gấp bốn lần, từ làm trung tâm. Xu hướng hiện nay của lĩnh vực chuyên môn, trong đó, thu hẹp
  khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016 ngân hàng là triển khai mô hình hợp nhóm chuyên môn theo phương pháp
  lên đến gần 150 công ty ở thời điểm kênh (Omni-Channel) để đồng nhất truyền thống như: tư vấn khách hàng,
  hiện tại và tập trung chủ yếu trong lĩnh trải nghiệm của khách hàng trên tất giao dịch thanh toán, lưu trữ hồ sơ…;
  vực ngân hàng (bao gồm hoạt động cả các kênh phân phối, ứng dụng các phát triển mở rộng các nhóm chuyên
  thanh toán, các ứng dụng công nghệ kênh phân phối mới như trợ lý ảo/ môn sâu về: công nghệ thông tin,
  vào lĩnh vực ngân hàng, chấm điểm Chatbox, ATM đa năng thế hệ mới, phân tích dữ liệu khách hàng, kiểm
  tín dụng…). Hiện nay, các công ty chi nhánh ảo trên mạng xã hội… soát hệ thống…
  Fintech tại Việt Nam hoạt động trong
  lĩnh vực thanh toán chiếm tỷ trọng lớn, Thách thức trong việc đầu tư vào Thách thức về nguồn nhân lực:
  với 31 tổ chức trung gian thanh toán các nền tảng công nghệ: về cơ bản, việc chuyển đổi hoạt động trên cơ
  đã được cấp giấy phép và đang hoạt các ngân hàng đã có trình độ công sở nền tảng công nghệ 4.0 sẽ làm
  động; lĩnh vực P2P Lending với số nghệ tiên tiến, tuy nhiên, để triển khai thay đổi hoàn toàn về số lượng và
  lượng khoảng 40 công ty; những công được các sản phẩm, dịch vụ và công chất lượng nguồn nhân lực của các
  ty Fintech khác phát triển các giải nghệ trong cuộc CMCN 4.0, các ngân ngân hàng thương mại. Trong đó, nhu
  pháp để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng thương mại phải đầu tư, phát cầu về cán bộ nghiệp vụ ngân hàng
  hàng mà không trực tiếp cung ứng triển các nền tảng công nghệ mới, truyền thống sẽ giảm xuống, đặc
  dịch vụ tới khách hàng sử dụng cuối đặc biệt là giải pháp tích hợp với hệ biệt là nhân lực thực hiện các thao
  cùng. Giá trị giao dịch của Fintech tại thống corebanking hiện tại. Việc đầu tác thủ công, có tính lặp đi lặp lại;
  Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng ấn tư vào các công nghệ mới sẽ gặp các nhân lực có trình độ sơ cấp như giao
  tượng lên 4,4 tỷ USD trong năm 2017 thách thức như: (i) Chi phí đầu tư ban dịch viên, kế toán viên, cán bộ làm
  và dự kiến sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm đầu rất cao, đòi hỏi phải có nguồn hồ sơ tín dụng, chuyên viên tư vấn…
  2020 (theo báo cáo của Công ty tư lực tài chính đủ mạnh; (ii) Hệ thống Thay vào đó, nhu cầu về nguồn nhân
  vấn Solidiance). Theo nhận định và ngân hàng lõi hiện tại đang là rào cản lực công nghệ chất lượng cao như:

  20
  Số 9 năm 2020

 3. Diễn đàn khoa học và công nghệ

  lập trình viên, phân tích dữ liệu, quản Thách thức từ phía hành lang pháp nhu cầu khách hàng trong kỷ nguyên
  trị hệ thống, quản trị rủi ro, chuyên lý của nhà nước: các công nghệ trong số; nâng cao hiệu quả hoạt động và
  viên pháp lý… sẽ ngày càng cao. Việc CMCN 4.0 phát triển quá nhanh, khiến năng lực cạnh tranh của các ngân
  thay đổi cấu trúc nguồn nhân lực sẽ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam hàng thương mại; đảm bảo sự phát
  kéo theo nhiều yêu cầu mới về chính thực sự lúng túng trong việc thiết kế triển bền vững trong xu thế hội nhập
  sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng, khung khổ pháp lý, đặt ra yêu cầu mới quốc tế. Để thực hiện được các mục
  đào tạo và đào tạo lại… của ngân cho chính phủ trong việc thiết kế các tiêu này, các nhà quản trị ngân hàng
  hàng. khuôn khổ chính sách mới để quản lý, thương mại cần nghiên cứu, triển khai
  giám sát những yếu tố mới của khu một số giải pháp sau đây:
  Thách thức trong vấn đề bảo vực tài chính ngân hàng, như: tiền
  mật thông tin, đảm bảo an toàn thuật toán (crypto currency), tiền điện Một là, cần xây dựng chiến lược
  giao dịch của khách hàng trong môi tử (e-money), các công ty Fintech… phát triển ngân hàng số tại đơn vị theo
  trường mạng: việc thực hiện giao Việc chậm đổi mới hoặc thiếu hành hướng: công nghệ đi trước nghiệp vụ
  dịch ngân hàng thông qua hệ thống lang pháp lý đồng bộ về ngân hàng ngân hàng, trong đó xác định rõ mô
  mạng xã hội, các thiết bị thông minh số từ phía các cơ quan quản lý nhà hình ngân hàng số hướng đến, lộ trình
  và sự phát triển của các sản phẩm nước có thể ngăn cản, làm chậm quá và các điều kiện, nguồn lực để đầu tư
  tài chính xuyên biên giới, tương tác trình đổi mới của ngân hàng thương công nghệ và thay đổi loại hình kinh
  theo thời gian thực đã tạo ra những mại trong việc ứng dụng công nghệ
  rủi ro lớn cho ngân hàng. Công nghệ doanh; phương thức quản trị thay đổi
  4.0 để tạo ra các sản phẩm mới. khi chuyển mình từ mô hình ngân
  số làm gia tăng những lỗ hổng bảo
  mật, tạo điều kiện cho tội phạm công Thách thức từ các công ty Fintech: hàng truyền thống thành mô hình
  nghệ cao, tin tặc hoạt động mạnh sự phát triển mạnh mẽ của các công ngân hàng thông minh.
  và xuyên biên giới. Các tội phạm ty Fintech là mối đe dọa và thách
  Hai là, lựa chọn nền tảng công
  công nghệ cao có thể tấn công làm tê thức lớn đối với hoạt động của mô
  nghệ cần phát triển phù hợp với chiến
  liệt hoạt động của ngân hàng, đánh hình ngân hàng thương mại truyền
  thống. Fintech hiện nay đã cung cấp lược phát triển của từng ngân hàng.
  cắp tiền từ tài khoản khách hàng. Do Do giới hạn về điều kiện tài chính,
  vậy, việc nhận diện các nguy cơ và có nhiều dịch vụ ngân hàng và tài chính
  cho người tiêu dùng, bao gồm: dịch nhân lực, thời gian, các ngân hàng
  cơ chế bảo mật để phòng ngừa, ngăn thương mại không thể triển khai áp
  chặn các vụ tấn công của tội phạm vụ thanh toán, quản lý tài sản, gọi
  vốn từ cộng đồng, cho vay, thị trường dụng đồng thời tất cả các công nghệ
  công nghệ, đảm bảo an toàn hoạt
  tài chính và dịch vụ bảo hiểm. Đối mới. Căn cứ vào chiến lược phát triển
  động ngân hàng là một thách thức rất
  với dịch vụ thanh toán, cùng với sự và mô hình ngân hàng số dự kiến xây
  lớn cho các nhà quản trị hiện nay.
  phát triển các mạng xã hội, các công dựng, nhà quản trị ngân hàng cần lựa
  Thách thức về quản trị thay đổi ty Fintech đã phát triển các dịch vụ chọn một số nền tảng công nghệ cần
  và rủi ro trong quá trình chuyển đổi thanh toán mới như: ví di động, thanh thiết và phù hợp trong từng giai đoạn
  công nghệ và hoạt động ngân hàng: toán không tiếp xúc, thanh toán phát triển.
  việc theo đuổi xu hướng phát triển ngang hàng P2P, thanh toán ngay lập
  chung trong cuộc CMCN 4.0 sẽ kéo tức và giải pháp tiền số. Các dịch vụ Ba là, thông qua tuyển dụng, chế
  theo sự thay đổi gần như toàn diện này cải thiện trải nghiệm của khách độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn
  trong hoạt động ngân hàng. Quá hàng với thanh toán xuyên suốt về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt
  trình thay đổi có thể tạo ra những cú tốc độ, tính tiện lợi và khả năng truy là nguồn nhân lực có trình độ công
  sốc và tác động bất lợi đến hoạt động cập đa kênh. Tại Việt Nam, số lượng nghệ thông tin và kiểm soát hệ thống.
  kinh doanh ngân hàng. Bên cạnh đó, giao dịch tài chính từ kênh Internet Đối với nguồn nhân lực truyền thống,
  khi triển khai ngân hàng số sẽ phát và điện thoại di động ngày càng tăng cần có sự sàng lọc, sắp xếp lại,
  sinh nhiều rủi ro về chiến lược, pháp mạnh. Có thể thấy các dịch vụ của đào tạo, đào tạo lại, để đáp ứng yêu
  lý, công nghệ, tài chính và gian lận; Fintech đang dần chiếm lĩnh thị phần cầu triển khai, vận hành và kiểm soát
  trong số đó, rủi ro về công nghệ (sự cố của các ngân hàng truyền thống. hoạt động của ngân hàng số ?
  hoạt động và lỗ hổng công nghệ) là lớn
  nhất. Do vậy, việc kiểm soát và quản Giải pháp để phát triển bền vững
  trị quá trình thay đổi và rủi ro từ chiến Việc ứng dụng các thành tựu của
  lược và hoạt động kinh doanh đến tổ CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng
  chức, con người… là một bài toán khó là một xu thế và yêu cầu tất yếu nhằm
  dành cho các nhà quản trị ngân hàng. tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng

  21
  Số 9 năm 2020

Download tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số File Word, PDF về máy