[Download] Tải Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1 – Tải về File Word, PDF

Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1

Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1
Nội dung Text: Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1

Download


Cuốn sách Bài tập Quản lý tài chính công được biên soạn cung cấp cho sinh viên những bài tập tình huống thường xảy ra trong quá trình quản lý tài chính công, các bài tập có tính chất mở, phản ánh thực tiễn sinh động giúp sinh viên làm quen và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1 File Word, PDF về máy

Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1

 1. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  Chủ b iê n : T S . P h ạ m V ă n K h o a n

  T S . B ù i T iế n H a n h

  BÀI TẬP
  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

  NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
  HÀ NỘI – 2009

 2. LỜ! NÓI Dầu
  Năm 2000, Học viện Tài chính đã xuất bản giáo
  trình “Quản lý tài chính nhà nước” do GS,TS. Hồ
  Xuân Phương và PGS, TS. Lê Văn Ái đồng chủ biên.
  Năm 2005, đế kế thừa, phát triển và hoàn thiện lý
  luận về tài chính công, đồng thời phù hợp vối tình
  hình mới trong lĩnh vực tài chính, Học viện Tài chính
  đã cho xuất hản giáo trình “Quản lý tài chính công”
  do PGS.TS. Dương Đăng Chinh và TS. Phạm Văn
  Khoan đồng chủ biên. Giáo trình này đã tiếp tục được
  tái bản năm 2007.
  Trong quá trình đào tạo, ngoài những vấn đề lý
  luận được đề cập đến trong giáo trình, đã xuất hiện
  một nhu cầu rất bức xúc của sinh viên, giáo viên, các
  nhà nghiên cứu và quản lý tài chính công… là việc
  tìm hiểu, phân tích những tình hu ông quản lý tài
  chính công đã và đang diễn ra trong thực tế ở Việt
  Nam cũng như ở nước ngoài. Vì vậy cuốn sách “B à i
  táp q u ả n lý tài c h ín h c ô n g ” đã được biên soạn một
  cách công phu và xuất bản.
  Bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nhiều
  năm trong lĩnh vực này, những người biên soạn – Các
  3
 3. giảng viên thuộc Bộ môn Quản lý tài chính nhà nước,
  khoa Tài chính cồng, Học viện Tài chính – đã tích lũy
  và sử dụng một khôi lượng phong phú các tài liệu, dữ
  liệu thực tiễn về quản lý tài chính công để xây dựng
  nên những bài tập tình huống. Những bài tập tình
  huống về quản lý tài chính công đều dựa trên những
  sự kiện có thật và đã được hoàn thiện thêm để đảm
  bảo tính khái quát mà vẫn chân thực.
  “B à i táp q u ả n lý tài c h ín h c ô n g ” do TS.
  Phạm Văn Khoan và TS. Bùi Tiến Hanh đồng chủ
  biên. Tham gia biên soạn gồm có: PGS,TS. Lê Văn Ái,
  TS. Đặng Văn Du, TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Ths.
  Đào Thị Bích Hạnh, Ths. Ngô Thanh Hoàng, NCS. Võ
  Thị Phương Lan và Ths. Phạm Thị Hoàng Phương.
  Việc nghiên cứu các tình huống về quản lý tài
  chính công sẽ giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp
  học tập chủ động, sáng tạo thông qua việc trình bày,
  bảo vệ các quan điểm, ý kiến cá nhân và làm việc theo
  nhóm một cách tích cực. Các tình huống đều có tính
  chất mở, phản ánh thực tiễn sinh động, muôn màu,
  muôn vẻ về quản lý tài chính công.

  Học viện Tài chính xin chân thành cám ơn các cơ
  quan, tổ chức, trong đó có các tờ báo (báo điện tử, báo
  viết) và cá nhân đã nhiệt tình cung cấp thông tin,
  4

 4. chia sẻ kinh nghiệm; các nhà quản lý, các nhà khoa
  học đã giúp đỡ các tác giả trong quá trình biên soạn
  cuốn sách này.
  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách và rất mong
  nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý bạn đọc./.

  H à N ội, th á n g 03 n ăm 2 0 0 9
  BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
  HỌC V IỆN TÀI CHÍNH

  5

 5. KÝ HIỆU CÁC ( HỬVIKTTẨT

  11DND: Hội d o n g n h ã n d á n

  KBNN: K h o học n h à nước

  T ilC S: T r u n g h ọ c c ơ sớ

  T H IT : T ru n g học pho thõ n g

  ODA: N g u ó n v ó n h ồ trự p h á t t r i e n c h í n h thức

  (O íĩicial D e v e lo p m e n t A ss ista n ce )

  UBND: U y h a n n h â n (lán

  NSNN: N gán sách nha nước

  X D (‘B : X â y d ự n g cơ h a n

  (5

 6. BĂN KHOĂN TRƯỚC CÁC Y Ê U CẦư

  ĐỐI VỚI CÔNG TÁC LẬP D ự TOÁN NSNN

  CỦA ÔNG CHỦ TỊCH XẢ CAM THANH

  TS. Đ ă n g Văn Du

  Bôi cản h ch u n g

  Đã bước sang năm thứ năm, kể từ khi Luật
  Ngân sách nhà nước số 01/20027QH11 được triển khai
  thực hiện; thê nhưng ông Mừng – Chủ tịch uỷ ban
  nhân dân xã Cam Thanh, vẫn cảm thấy chưa yên
  lòng về kết quả của công tác lập dự toán ngân sách xã
  tại địa bàn do ông giữ cương vị chủ tài khoản. Thật
  vậy, yên lòng sao được đối với quá trình lập dự toán
  ngân sách của xã nhà khi đối chiếu vối những yêu cầu
  của Luật Ngân sách nhà nưốc hiện đang có hiệu lực
  thi hành, bản thân ông vẫn còn thấy những “lỗ hổng”
  thực sự, như:

  (i) Tính chắc chắn, khoa học, hợp lý của các chỉ
  tiêu được xác lập trong dự toán hầu như chưa được
  đảm bảo;
  7

 7. (ii) Tính dân chủ trong khi thương lương giữa
  ngân sách cấp xã vối ngân sách cấp huyện về mức độ
  của các chỉ tiêu – đặc biệt là các chỉ tiêu thu ngân
  sách xã kỳ kê hoạch vẫn còn những điểm mà xã chưa
  thật thoả mãn sau mỗi lần thương lượng đó;
  (iii) Phạm vi và hiệu lực công khai dự toán ngân
  sách kỳ kê hoạch vẫn còn hạn chế.
  Bên cạnh đó, sự bàng quan của người dân đôi với
  hoạt động của ngân sách xã trong điều kiện qui chê
  dân chủ ở cơ sỏ đã được Ưỷ ban nhân dân tỉnh ban
  hành và đã có hiệu lực thực thi kể từ năm 2004; tiến
  trình đổi mới không ngừng về lập và phân bổ ngân
  sách theo xu hướng hiện đại.v.v… cũng tạo nên sức ép
  và nỗi băn khoăn lo lắng tăng thêm cho vị Chủ tịch
  Uỷ ban nhân dân xã đầy trách nhiệm này.

  K h ái q u á t về x ã C am T h a n h

  Cam Thanh là một trong số 9 xã, thị trấn của
  huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện Cam Lộ
  đều thuộc diện được hưởng chương trình 135 của
  Chính phủ để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Chính
  vì vậy, tiềm nàng kinh tế của huyện Cam Lộ rất hạn
  chế. Hiện nay Cam Lộ vẫn bị xếp vào một trong số
  huyện nghèo của tỉnh Quảng Trị. Trong bối cảnh đó,
  8

 8. xã Cam Thanh cũng không có được tiềm năng gì sáng
  sủa hơn.
  Cam Thanh nằm trên vùng bán sơn địa, nhưng
  độ dốc khá lớn; đồng thời lại chịu ảnh hưởng trực tiếp
  của khí hậu nhiệt đới gió mùa khá khắc nghiệt. Mùa
  nắng Cam Thanh phải hứng chịu cái nóng như nung
  kèm theo những trận gió khô từ phía nước bạn Lào
  thổi tới (thường gọi là gió Lào), nên thường gây hạn
  hán kéo dài. Còn mùa mưa thì phần lớn địa hình
  canh tác của xã lại bị ngập chìm rất nhanh sau những
  cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. Tuy thuộc vùng bán
  sơn địa, nhưng gần 80% diện tích đất của xã lại thuộc
  diện đất nông nghiệp và nghề chính của đa số cư dân
  trong xã là nghề trồng lúa. Có thể nói để làm ra được
  hạt thóc ở nơi đây, người dân đã phải đầu tư rất
  nhiều công sức để mà toan tính và giành giật với trời.
  Và thông thường nông dân xã Cam Thanh cũng chủ
  yếu trông đợi vào kết quả thu hoạch từ vụ lúa chiêm
  xuân mà thôi; còn vụ lúa hè thu coi như đánh bạc với
  trời. Bên cạnh đó, chính quyền xã hàng năm cũng
  luôn phải bố trí ngân sách để đáp ứng cho các nhu
  cầu chi chống hạn, nạo vét hồ, đập, cầu cống để giữ
  nước; cần tăng chi để sửa chữa những công trình bị
  hư hỏng như: cầu, cống, trạm bơm, đường giao
  9
 9. thông.v.v… để trợ giúp cho hoạt động sản xuất nông
  nghiệp này. Đó là chưa kế đến hàng loạt các nhu cầu
  chi thường xuyên và chi khác mà ngân sách xã tất
  yếu phải trang trải hàng tháng trong mỗi năm ngân
  sách.
  Hàng loạt các nhu cầu bức xúc đó hầu như đều
  trông chờ vào túi tiền của ngân sách xã. Song làm thê
  nào để có được các khoản tiên tập trung vào ngân
  sách xã; rồi lại cân đong, phân chia cho các nhu cầu
  sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã
  hội mà Đảng bộ và Hội đồng nhân dân xã đã đề ra?
  Đây là một câu hỏi lớn mà Uỷ ban nhân dân xã buộc
  phải giải quyết một cách rõ ràng, có cơ sở khoa học và
  thực tiễn ngay từ khâu lập dự toán- khâư mở đầu của
  chu trình quản lý ngân sách xã.
  T ìn h h ìn h tr iể n k h ai lâp dư to á n n g â n s á c h
  ở x ã C am T h a n h

  Kể từ năm ngân sách 1997 cho đến nay; khi mà
  Luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành đã làm
  cho vị thế của ngân sách cấp xã được cải thiện một
  cách đáng kể trong chu trình quản lý Ngân sách nhà
  nước. Điều đó càng được khẳng định chắc chắn hơn
  khi Quôc hội khoá XI đã có nghị quyết thông qua
  Luật số 01/2002/QH ll ngày 16/12/2002 về Luật Ngân
  10

 10. sách nhà nước. Từ năm ngân sách 2004 Luật Ngân
  sách nhà nước số 01/2002/QHll đã chính thức có hiệu
  lực thực thi trong cả nước và cho toàn hệ thông Ngân
  sách nhà nước.
  Xét riêng về tình hình triển khai thực hiện Luật
  Ngân sách nhà nước ở khâu lập dự toán tại xã Cam
  Thanh, cho thấy:
  T h ứ n hất, về việc hướng dẫn và giao sổ kiểm tra
  của cấp huyện cho xã.
  uỷ ban nhân dân huyện Cam Lộ đã có sự chỉ đạo
  và hướng dẫn kịp thòi việc triển khai cồng tác xây
  dựng kê hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán
  ngân sách tới cấp xã. Tuy nhiên, hình thức chỉ đạo và
  hướng dẫn lập dự toán ngân sách xã mà uỷ ban nhân
  dân huyện Cam Lộ sử dụng vẫn chủ yếu là tổ chức
  hội nghị cho các xã vào khoảng tháng 9 hàng năm.

  Hội nghị này thường được tố chức ngay sau hội
  nghị vê triển khai công tác xây dựng kê hoạch phát
  triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm kế
  hoạch do uỷ ban nhân dân tỉnh tô chức (diễn ra trong
  tháng 8). Thành phần được triệu tập tham dự hội
  nghị thường là: Trưởng các ban ngành thuộc huyện;
  Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân và kê toán các xã, thị trấn.
  11

 11. Trong hội nghị các phòng chức năng thừa uỷ
  quyền của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện cũng đã
  đề cập đến hàng loạt các chỉ tiêu vê phát triển kinh
  tế, xã hội; kèm theo đó là các chỉ tiêu về thu, chi ngân
  sách mà toàn huyện phải phấn đấu trong năm kế
  hoạch; các quy định cụ thể vê phán cấp nguồn thu và
  nhiệm vụ chi và ấn định chỉ tiêu thu, chi cho ngân
  sách mỗi xã kỳ kê hoạch…

  Tuy vậy, h à n g n ă m s a u k h i rời h ộ i n g h ị củ a
  hu y ện r a về ông M ừng vẫn b ă n k h o ă n :

  Không biết các thông tin mà mình đã ghi lại
  được trong hội nghị vào sổ tay này đã đầy đủ chưa?
  Bởi vì trong hội trường quá ồn ào, đôi lúc vài vị Chủ
  tịch xã lân cận đã không ghi chép lại còn quay sang
  gợi chuyện với ông.

  Trong số các thông tin đã ghi nhận được, thì liệu
  rằng tính chính xác của các thông tin đó có thể tin cậy
  ở mức độ nào? Kinh nghiệm nhiều năm về bảo vệ dự
  toán ngân sách xã đã cho ông thấy nếu chỉ dựa vào
  các thông tin mà ông đã ghi được từ các hội nghị như
  thê này thường chưa đủ căn cứ vững chắc đế thuyết
  trình bảo vệ dự toán ngân sách xã trước cơ quan hành
  chính nhà nước cấp trên.
  12

 12. Hàng năm những hội nghị này sao uỷ ban nhân
  dân huyện không tập trung thảo luận vào những vấn
  đê mới phát sinh có liên quan đến nhiệm vụ ngân
  sách năm kê hoạch; còn các vấn đê khác đã nhất trí từ
  những năm trước rồi không cần phải nhắc lại nũa, thì
  hiệu quả sẽ tốt hơn không?
  T h ứ hai, về tổ chức lập dự toán tại xã và bảo vệ
  dự toán tại cấp huyện.
  Theo quy trình chung, sau khi được uỷ ban nhân
  dân huyện giao sô kiểm tra, uỷ ban nhân dân xã phải
  chỉ đạo cán bộ tài chính kê toán xã và các ban ngành,
  đoàn thể tại xã tiến hành lập dự toán kinh phí và dự
  toán ngân sách xã, trình thường trực Hội đồng nhân
  dân xã thông qua trước khi gửi uỷ ban nhân dân
  huyện để tổng hợp vào dự toán ngân sách huyện. Khi
  nhận được thông báo của uỷ ban nhân dân huyện về
  lịch trình bảo vệ dự toán ngân sách xã (nếu xã có đê
  nghị), thì Uỷ ban nhân dân xã phải thực hiện bảo vệ
  dự toán của xã mình trước Uỷ ban nhân dân huyện.
  T ự đ á n h g iá về q u á trin h thự c h iện ở bước côn g
  việc n ày; ông M ừng củ n g th ẳ n g th ắ n ch o rằ n g :

  uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo lập dự toán ngân
  sách gắn với kê hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng
  13

 13. năm cũng như tình hình thực hiện hiện các kê hoạch
  này trong những năm trước.
  uỷ ban nhân dân xã có nhận thức đúng đắn
  rằng, dự toán ngân sách không chỉ đơn thuần là “chia
  cái bánh ngân sách”, mà mục tiêu quan trọng hơn là
  nó tạo điều kiện đế xã hoàn thành nhiệm vụ quản lý
  kinh tế, xã hội trên địa bàn. Do đó, đây thực sự là một
  yếu tô quan trọng để đưa công tác lập dự toán ngân
  sách xã đi vào nê nếp theo một quy trình hợp lý, đảm
  bảo công bằng, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực.
  Thực hiện công khai các dự án, định mức chi tiêu
  để các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành của xã trên
  cơ sở đó tổ chức lập kế hoạch hoạt động. Đặc biệt đối
  với các công trình đầu tư cần huy động các nguồn
  đóng góp của nhân dân như: đường giao thông nông
  thôn đã bước đầu thực hiện Quy chê dân chủ trong
  việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của dân, thành lập
  Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát công trình có
  sự tham gia của người dân.

  Sự thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn của huyện
  cũng là một nhân tố giúp cho công tác lập dự toán
  ngân sách xã đi vào nề nếp. Các căn cứ để tiến hành
  lập dự toán ngân sách xã cũng đã được phòng Tài
  chính huyện hướng dẫn.
  14

 14. Đặc biệt, quá trình lập dự toán đều có sự chỉ đạo
  của Đang uỷ xã, tham vấn ý kiến của lãnh đạo Hội
  đồng nhân dân cũng như sự tham gia thảo luận của
  các tố chức như: Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, hội
  Cựu chiến binh…
  Tuy n hiên, tron g q u á trìn h lậ p d ự toán n gân
  sá c h tạ i x ã ở bước này ôn g vẫn d a y dứ t về m ộ t s ố đ iểm
  sa u :
  Xã sẵn sàng chấp nhận tăng tổng mức thu trên
  địa bàn năm kế hoạch so vối ưốc thực hiện năm báo
  cáo theo chỉ tiêu mà huyện đã giao sô kiểm tra.
  Nhưng còn cơ cấu thu của một sô khoản thu như thê
  nào thì tại sao lại không để cho xã tự xây dựng?
  Quy trình xây dựng dự toán cũng như cách tính
  toán và dự đoán các chỉ tiêu trong dự toán chưa thực
  sự có căn cứ khoa học, “gọt chân theo giầy” và “bình
  quân đồng đều” là cách lập dự toán ngân sách mà
  huyện và xã hiện vẫn đang làm.
  Sự phối kết hợp giữa xã với các cơ quan: Tài
  chính, Thuế, Thống kê ỏ cấp huyện còn chưa thực sự
  đồng bộ trong khi xác định các chỉ tiêu thu cho xã.
  Mặc dù, phòng Tài chính huyện có tổ chức cho
  các xã bảo vệ dự toán ngân sách mỗi xã hàng năm;
  song về cơ bản tiếng nói từ cấp xã còn chưa thực sự
  15
 15. được tôn trọng trơng khi thảo luận ngân sách. Số bổ
  sung hàng năm cho các xã, uỷ ban nhân dân huyện
  cũng khó có thể kế hoạch hoá chắc chắn bỏi hai lý do:
  (i) về yếu tô khách quan do huyện Cam Lộ chủ yếu
  phải nhận trợ cấp cân đôi từ nguồn ngân sách tỉnh
  Quảng Trị; (ii) lý do chủ quan là do đường mòn nếp cũ
  trong cách lập dự toán ngân sách theo kiểu “xin – cho”
  vẫn còn đâu đó trong quá trình lập dự toán ngân sách
  này. Kết quả là việc bô sung dự toán trở thành căn
  bệnh mãn tính ở tất cả các cấp chính quyển. Rõ ràng,
  cơ chê mới theo tinh thần của Luật Ngân sách nhà
  nước 2002 là ổn định thu, chi cho các cấp chính quyền
  vẫn còn mang nặng tính hình thức.
  Như vậy, nên chăng Tỉnh, Huyện cần có cơ chê
  khuyến khích, khen thưởng hoặc ưu đãi cho những xã
  xung phong nhận mức ổn định thu, chi ngân sách
  trong 3 năm, làm động lực cho quá trình triển khai
  thực hiện luật ngân sách một cách hiệu lực. Đồng
  thòi, quy trình xây dựng dự toán ngân sách xã phải
  luôn quán triệt nguyên tắc kết hợp cả áp lực trần
  ngân sách từ trên xuống với việc mở rộng dân chủ từ
  dưới lên.
  Quy trình xây dựng dự toán và giao dự toán tại
  xã còn đơn giản, chủ yêu theo yêu cầu của các văn
  bản hướng dẫn của cấp trên và căn cứ vào nguồn thu
  16
 16. tại xã để tính toán chỉ tiêu có tính chất bình quân cho
  các hoạt động này. Thông thường mấy năm qua
  khoản chi từ ngân sách xã cho các ban, ngành đoàn
  thể củng chỉ mới dao động được ỏ mức từ 2,5 – 2,7
  triệu đồng/1 tổ chức năm. Mức chi trên được áp dụng
  chung cho mỗi tổ chức ban, ngành đoàn thể. Bất cập
  của mức chi này cũng đã bộc lộ rõ nét trong quá trình
  tổ chức hoạt động cựa các ban, ngành đoan thể đó.
  Việc khoán theo định mức bình quân đồng đều, rất ít
  tính đến những khác biệt về hoạt động của các tổ chức
  trong năm ngân sách. Nên.kủuũổ-chửcrtriển khai hoạt
  động, các đoàn thể thường phải xin uỷ ban nhân dân
  xã bổ sung kinh phí. Trường hợp xã không có nguồn
  để có thế bổ sung, thì Trưởng các ban, ngành đoàn thể
  lại phải huy động từ các thành viên của tổ chức mình
  ứng trước; thậm chí nếu quá khó khăn thì đành phải
  huỷ bỏ một số hoạt động nào đó. Điều đó dẫn đến khả
  năng do kinh phí hạn hẹp mà nhiều hoạt động ưu tiên
  sẽ không được tổ chức. Rơi vào những lúc như vậy,
  ông Chủ tịch xã cảm thấy như mình có lỗi lớn với các
  ban, ngành đoàn thể; mặc dù Trưởng các ban, ngành
  đoàn thê này luôn cảm thông và chia sẻ với ông. Khi
  có dịp được gặp và trao đổi với các vị Chủ tịch của các
  xã lân cận như: Cam Tuyền, Cam Hiếu,… về tâm sự
  này, nhiều người trong số họ lại trả lòi nhẹ tênh:

  17

 17. “Chiu theo các tó chức han, ngành đoàn thé là cóng
  bằng roi; con sử dụng kinh phi dó de tỏ chức cúc hoạt
  dộng ra sao la việc cua các tó chức dỏ, bận tám làm
  gif’. Va rói đá có lúc óng cũng định belong xuôi như
  vậy. Nhưng tư tương buông xuôi dó chang kéo dãi
  dưực mấy ngày trong suy nghĩ của óng. Vi vậy, óng dã
  luôn tám niệm rang: trong quá trình lập dự toán ngán
  sách xá những năm tới nhất thiết phải khắc phục
  nhược diểm của khoán cào hang phan kinh phí hoạt
  dộng cho các han, ngành doàn thế.
  Vói dặc thù là một xã nghèo, nón phan lỏn các
  khoan chi dầu tư xây dựng cơ sở hạ tẩng trôn địa hàn
  xã là do các dự án tài trợ của nước ngoài, như: Dự án
  PAM, ODA…; nhưng chính quyến xã hau như không
  cỏ vai trò gi trong xâv dựng ké hoạch cũng như giám
  sát tó chức thực hiện mà thường do tỉnh và huyện
  trực tiếp chỉ đạo, xã giữ vai trò người hương lợi.
  Nhưng bằng trực quan, ông và những người dán nơi
  đây đểu dánh giá rằng: những công trình đọu tư nàv
  thường đắt đỏ và kém chất lượng. Nếu có hộc bạch
  tám sự này với những người khác, thì óng thường
  nhận được lời giải thích tương tự nhau: “Ôi dào! tiền
  của nước ngoài cho, bận tám mà làm gì? Dược dấu tư
  thì cứ vui vẻ mà hưởng đi”. Song ông vẫn cứ mãi luán
  quẩn trong đầu một câu hỏi: “Sao nước ngoài lai tốt
  18
 18. thế?”. Và cho đến nay câu hỏi này ông vẫn chưa giải
  được.
  Một điểm cũng đã làm cho ông chưa yên lòng; đó
  là sự đồng thuận giữa các thành viên thuộc mỗi một
  ban, ngành đoàn thể về nhận thức và trách nhiệm
  của mỗi người đối với dự toán kinh phí của mỗi tổ
  chức đó. Thậm chí một sô thành viên của các tổ chức
  này chẳng biết kinh phí cả năm của tổ chức mình có
  được bao nhiêu; nên khi được giao tổ chức các hoạt
  động họ cứ luôn mồm kêu ca cấp cho họ quá ít tiền.
  Mặc dù Ưỷ ban nhân dân xã đã có phân cấp rõ ràng
  cho trưởng các ban, ngành đoàn thể về quản lý kinh
  phí của tổ chức mình. Nhưng trước những lời kêu ca
  hoặc chỉ trích bóng gió theo kiểu đó lại gỢn lên trong
  ông những điều bất ổn trong quá trình lập dự toán
  kinh phí ở mỗi tô chức này chưa thực sự dân chủ,
  công khai chăng?
  T h ứ ba, thảo luận và quyết định dự toán ngân
  sách xã.

  Sau khi được uỷ ban nhân dân huyện giao dự
  toán chính thức, ông Mừng đã chỉ đạo cán bộ tài
  chính, kế toán xã kịp thời hoàn chỉnh lại dự toán
  ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã để
  trình Hội đồng nhân dân xã thảo luận và quyết định.
  19

 19. Cách thức mà ông Mừng thường sử dụng để
  trình trước hội nghị toàn thể của Hội đồng nhân dân
  về dự toán ngân sách xã là: uỷ quyền cho cán bộ tài
  chính, kế toán xã thay mặt ông đọc trước Hội đồng
  nhân dân các chỉ tiêu của bản dự toán ngân sách xã
  do ông đã ký duyệt. Thời gian mà cán bộ tài chính, kế
  toán trình các chỉ tiêu của dự toán ngân sách xã trước
  Hội đồng nhân dân thông thường vào khoảng từ
  10h30 đến l l h o o . Theo ông Mừng, bô” trí thời gian
  như vậy là rất hợp lý vì: tiếp theo đó là giờ nghỉ trưa
  và tranh thủ trong khoảng thòi gian này các đại biểu
  Hội đồng nhân dân có thể suy ngẫm về các chỉ tiêu
  thuộc dự toán ngân sách xã họ đã được nghe, để đến
  đầu giờ chiều có thế phát biểu ý kiến thảo luận về dự
  toán ngân sách xã.

  Phiên họp của Hội đồng nhân dân có liên quan
  đến thảo luận và quyết định dự toán ngân sách xã
  thông thường được tổ chức vào nửa đầu tháng 2 hàng
  năm. Trong phiên họp này, Hội đồng nhân dân ngoài
  việc thảo luận và quyết định dự toán ngân sách xã
  còn phải thảo luận rất nhiều đến các biện pháp về
  phát triển kinh tế, xã hội. Thế nhưng Hội đồng nhân
  dân cũng chỉ có được 01 ngày để thảo luận các công
  việc trên. Vì vậy, các đại biểu Hội đồng nhân dân
  20

 20. thường có sự nhất trí cao vê dự toán ngân sách và
  phương án phân bổ ngân sách do Uỷ ban nhân dân xã
  đã trình bày. Kể từ ngày ông đảm nhận chức Chủ tịch
  xã đến nay (và cả ở những nhiệm kỳ trước nữa), tình
  trạng không có ý kiến nào tham gia vào dự toán ngân
  sách xã đã trỏ thành thói quen trong các phiên họp
  của Hội đồng nhân dân xã. Theo ông Mừng thì đảy là
  tình trạng vừa dễ và vừa khó cho ông khi thực hiện
  trách nhiệm của mình. Dễ vì không phải điều chỉnh
  lại dự toán ngân sách xã do ông đã chỉ đạo xây dựng
  lên. Khó vì có những băn khoăn về chỉ tiêu của dự
  toán ngân sách xã nhưng ông lại chẳng biết chia sẻ
  vối ai.
  Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân
  sách xã mởi chỉ được công khai qua đại biểu Hội đồng
  nhân dân và về nguyên tắc các vị đại biểu này phải
  công khai tới người dân nơi họ là đại diện. Còn theo
  đúng qui chế công khai, thì dự toán này phải niêm yết
  tại uỷ ban nhân dân xã. Thực tế ở Cam Thanh cũng
  đã dán niêm yết công khai dự toán ngân sách xã tại
  Văn phòng uỷ ban nhân dân xã. Nhưng sau một vài
  năm đã thực hiện công khai theo hình thức này vẫn
  không có bất kỳ ý kiến phản hồi nào từ phía người
  dân, nên Ưỷ ban nhân dân xã lại tự động bỏ.
  21

Download tài liệu Quản lý tài chính (Bài tập): Phần 1 File Word, PDF về máy