[Download] Tải Phụ lục hợp đồng xây dựng – Tải về File Word, PDF

Phụ lục hợp đồng xây dựng

Phụ lục hợp đồng xây dựng
Nội dung Text: Phụ lục hợp đồng xây dựng

Download


Các bạn đang băn khoăn về cách soạn thảo phụ lục hợp đồng xây dựng, không biết nên trình bày về nội dung và hình thức như thế nào?… thì các bạn có thể tham khảo “Phụ lục hợp đồng xây dựng” mà TaiLieu.VN sưu tầm được sẽ gợi ý phần nào các điều khoản cần thiết của phụ lục hợp đồng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phụ lục hợp đồng xây dựng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phụ lục hợp đồng xây dựng File Word, PDF về máy

Phụ lục hợp đồng xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phụ lục hợp đồng xây dựng

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được cách trình bày và soạn thảo hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo nội dùng đoạn trích “Phụ lục hợp đồng xây dựng” chi tiết hơn. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số……………../PLHĐ
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………..
 Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại ………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………………………………………………
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….
Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………
Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………………………………………
Đại diên: Nguyễn Văn B
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….
Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………
Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:
1.  …………………..…………………..…………………..…………………..…………
2. …………………..…………………..…………………..…………………..……………
3. …………………..…………………..…………………..…………………..……………
4. …………………..…………………..…………………..…………………..……………
5. Điều khoản chung :
5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……………………
5.2 PLHĐ được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của  Hợp đồng…………. số……………..
và có giá trị kể từ ngày ký……..
 
                        ĐẠI DIỆN BÊN A
                           GIÁM ĐỐC
                                      ĐẠI DIỆN BÊN B
                                         GIÁM ĐỐC

  

Các bạn có thể tải tài liệu “Phụ lục hợp đồng xây dựng” về máy để thuận tiện hơn trong việc tham khảo bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.

 

Download tài liệu Phụ lục hợp đồng xây dựng File Word, PDF về máy