[Download] Tải Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1 – Tải về File Word, PDF

Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1

Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1
Nội dung Text: Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1

Download


Tham khảo tài liệu ‘phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời việt nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1 File Word, PDF về máy

Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1

 1. Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động
  hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời
  Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động
  hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay
  1. Trình tự thực hiện
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  – Trước khi đề nghị cấp phép bay theo quy định cho các chuyến bay thực
  hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong
  vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt
  động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay, người đề nghị cấp phép
  bay nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án khai thác đến Cục Hàng không
  Việt Nam (Cục HKVN) và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ
  sơ.
  b) Giải quyết thủ tục hành chính
  – Cục HKVN có trách nhiệ m tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đánh giá nội dung
  kê khai trong hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án khai thác. Trường hợp hồ
  sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày
  tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn thiện hồ
  sơ, thời hạn phê duyệt tính từ khi hồ sơ được hoàn thiện theo yêu cầu.
  – Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo
  quy định, Cục HKVN có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản trực tiếp, qua
  đường bưu điện hoặc Fax lấy ý kiến thống nhất của Cục Tác chiến Bộ Quốc
  phòng về phương án khai thác. Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng có trách
  nhiệm trả lời đồng ý hoặc không đồng ý và nêu rõ lý do trong thời hạn 10
  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
  – Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của
  Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm
  định, phê duyệt phương án khai thác. Trường hợp không chấp thuận, Cục
  HKVN thông báo bằng văn bản tới người đề nghị và nêu rõ lý do.
  2. Cách thức thực hiện:
  – Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc
  – Nộp qua hệ thống bưu chính.
  3. Thành phần, số lượng hồ sơ
  a) Thành phần hồ sơ:
  – Đơn đề nghị phê duyệt phương án khai thác theo mẫu quy định;
  – Bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người vận chuyển,
  người khai thác tàu bay;
  – Báo cáo về khu vực hoạt động, sân bay hoặc bãi đáp ngoài sân bay;
  – Sơ đồ bay;
  – Phương thức bay;
 2. – Báo cáo về việc hiệp đồng cung cấp dịch không lưu;
  – Báo cáo về tần suất bay;
  – Phương án bảo đảm an toàn, an ninh hàng không cho chuyến bay.
  b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
  4. Thời hạn giải quyết:
  – 33 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  – Tổ chức;
  – Cá nhân.
  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
  hiện (nếu có): không có;
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Vận tải hàng
  không, Cục Hàng không Việt Nam;
  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.
  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
  – Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động
  hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt
  nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không
  chung, ngoài vùng trời sân bay.
  8. Phí, lệ phí: không có.
  9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
  – Đơn đề nghị phê duyệt phương án khai thác.
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
  có.
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;
  – Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về
  quản lý hoạt động bay;
  – Thông tư 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định việc cấp phép
  bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.
 3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
  (Áp dụng đối với chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay
  vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không,
  ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay)

  Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

  Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………..
  Địa chỉ bưu điện: ……………………………………………………………………………………
  Điện thoại: ……… Fax: ….. Email: …………….. Website (nếu có): ………..
  đề nghị phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động
  hàng không chung.
  Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của
  nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

  Người đề nghị
  (ký tên, ghi rõ chức danh)

  Tài liệu gửi kèm bao gồm:
  1. Bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người vận chuyển, người
  khai thác tàu bay;
  2. Báo cáo về khu vực hoạt động, sân bay hoặc bãi đáp ngoài sân bay;
  3. Sơ đồ bay;
  4. Phương thức bay;
  5. Báo cáo về việc hiệp đồng cung cấp dịch không lưu;
  6. Báo cáo về tần suất bay;
  7. Phương án bảo đảm an ninh hàng không cho chuyến bay.

Download tài liệu Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1 File Word, PDF về máy