[Download] Tải Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác – Tải về File Word, PDF

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác
Nội dung Text: Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác

Download


Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (Ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác File Word, PDF về máy

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác

 1. Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm
  nghe nhìn thuộc các thể loại khác (Ghi trên mọi chất liệu) không phải
  là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu.
  tự thực Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy
  Trình
  hiện định của pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng,
  phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  hiện hoặc qua đường bưu điện.
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng hồ sơ (1)Đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm.(Theo mẫu)
  (2) Văn bản chứng nhận quyền tác giả, nguồn gốc hợp
  pháp của sản phẩm.
  (3)Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu
  (Nếu sản phẩm chứa đựng nội dung bằng tiếng nước ngoài
  thì phải dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm
  quyền phê duyệt).
  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
  quyết

  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao

 2. hiện TTHC và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân
  cấp thực hiện (nếu có): Không
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp (Nếu có): Không.
  Đối tượng thực – Tổ chức.
  hiện TTHC – Cá nhân.
  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC
  Phí, lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, tờ Mẫu 8: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc,
  Sân khấu – Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-
  khai
  BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch.
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5/5/2006 c ủa Bộ
  của THC Văn hoá Thông tin.

  Mẫu 8: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………….., ngày…… tháng……. n ăm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG
  BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
  Kính gửi: – Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch …..
  (đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

 3. (Đơn vị)……… được thành lập ngày…. theo giấy phép số…. của Bộ Kế
  hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…..) cấp, có chức năng
  nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu. Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi
  đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…..) phê
  duyệt nội dung các chương trình dưới đây:
  1. Tên chương trình:…………………………………………………………………………..
  2. Thời lượng chương trình (số phút):…………………………………………………..
  3. Người chịu trách nhiệm chương trình:………………………………………………
  4. Cam kết:
  – Thực hiện đúng các quy định về phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi
  âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả
  và quyền liên quan.
  – Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị
  cấp giấy phép./.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
  CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác File Word, PDF về máy