[Download] Tải Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị
Nội dung Text: Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

Download


Bài viết nêu lên thực trạng ngày nay, quy mô ngành sợi ngày càng mở rộng và doanh nghiệp (DN) còn lúng túng trong việc vận dụng kế toán quản trị (KTQT). Đặc biệt là xây dựng mô hình KTQT trong DN kinh doanh sợi là hết sức cần thiết. Xây dựng mô hình KTQT là việc bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho những người làm công tác KTQT sao cho phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu quản trị của DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị File Word, PDF về máy

Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị

 1. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MÔ HÌNH
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Võ Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Kiều Trang, Vòng Mỹ Quyên,
  Nguyễn Thị Mai Chi, Lê Thị Đan Thuy

  Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
  GVHD: ThS. Tr n Nam Trung

  TÓM TẮT
  Ngành sợi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Ngày nay, quy mô
  ngành sợi ngày càng mở rộng và doanh nghiệp (DN) còn lúng túng trong việc vận dụng kế toán
  quản trị (KTQT). Đặc biệt là xây dựng mô hình KTQT trong DN kinh doanh sợi là hết sức cần thiết. Xây
  dựng mô hình KTQT là việc bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho những người làm công tác
  KTQT sao cho phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu quản trị của DN. Bên cạnh đó cần phải
  xem xét đến trình độ quản trị từ cấp cao đến cấp cơ sở để việc cung cấp thông tin đạt hiệu quả.

  Từ khóa: Kế toán quản trị, mô hình, doanh nghiệp sợi.

  1 ĐẶT VẤN ĐỀ
  Để áp dụng KTQT trong DN sản xuất sợi Việt Nam được phát huy hiệu quả tối đa, các nhà quản trị
  trong DN sợi phải lựa chọn được bộ máy tổ chức KTQT phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh
  doanh, quy mô đầu tư và địa bàn hoạt động. Đồng thời phù hợp với mức độ phân cấp quản lý tài
  chính của DN mình. Xây dựng bộ máy KTQT hiện đại, bộ máy gọn nhẹ, khoa học, hợp lý và phát
  huy hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị nội bộ để trợ giúp đưa
  ra được phương án kinh doanh mang lại lợi nhuận tối ưu. Liên quan đến mô hình KTQT.Tác giả đi
  sâu vào phân tích các mô hình KTQT và căn cứ điều kiện cụ thể trong DN sản xuất sợi Việt Nam để
  lựa chọn mô hình và xây dựng bộ máy KTQT cho phù hợp.

  2 MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
  Việc tổ chức bộ máy KTQT của DN phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và địa bàn
  tổ chức sản xuất, kinh doanh của DN, với mức độ phân cấp quản lý kinh tế – tài chính của DN. Bộ
  máy kế toán phải gọn nhẹ, khoa học, hợp lý và hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin cho bộ
  máy lãnh đạo của DN. Các DN có thể lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KTQT theo một trong các
  mô hình sau:

  2.1 Mô hình t chức bộ máy KTQT(KTQT) kết hợp với kế toán tài chính (KTTC)
  Theo mô hình này, hệ thống kế toán bao gồm KTTC và KTQT kết hợp trong cùng một bộ máy
  (phòng) kế toán của DN. Về mặt tổ chức, mô hình này không phân chia thành KTTC và KTQT riêng
  mà chia thành các bộ phận kế toán thực hiện các phần hành kế toán cụ thể theo sự phân công.

  1390

 2. Về tài khoản kế toán: KTTC và KTQT cùng sử dụng một hệ thống tài khoản, trong đó KTTC sử dụng
  các tài khoản tổng hợp, còn KTQT sử dụng các tài khoản chi tiết (cấp 2,3,4). Tùy theo yêu cầu
  quản trị của DN, có thể mở các tài khoản chi tiết để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin ở mức
  độ cần thiết.

  Về sổ kế toán: KTTC ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, còn KTQT căn cứ vào yêu cầu
  quản trị cụ thể đối với từng chỉ tiêu để mở sổ KTQT phục vụ cho nhà quản trị DN. Trên sổ thể hiện
  được thông tin cần thiết cho KTQT và có thể ghi chép những thông tin của KTTC.

  Về báo cáo: Mỗi bộ phận kế toán có nhiệm vụ thu thập, cung cấp thông tin kế toán vừa ở dạng
  tổng hợp vừa ở dạng chi tiết theo yêu cầu nhà quản trị. Căn cứ thông tin này phòng kế toán tập
  hợp lập báo cáo tài chính, báo cáo KTQT để cung cấp thông tin phục vụ cho bên trong và bên
  ngoài DN.

  Phòng kế toán

  Kế toán tài chính Kế toán quản trị

  Lập dự toán ngắn Bộ phận thu thập Bộ phận tổng Bộ phận tư vấn
  hạn, dài hạn định thông tin hợp, phân tích ra quyết định
  mức quản trị

  Hình 1: Mô hình bộ máy KTQT – KTTC kết hợp

  Mô hình hết hợp có ưu điểm là gọn nhẹ, dễ điều hành, phù hợp với các DN có quy mô vừa và
  nhỏ. Ở mô hình này, KTTC và KTQT ở bộ phận nào thì kết hợp với nhau ở bộ phận đó. Khi kết hợp
  với nhau đòi hỏi nhà quản trị trong quá trình phân công nhiệm vụ phải biết được năng lực chuyên
  môn của từng kế toán. Nhược điểm của mô hình này là đòi hỏi kế toán viên có trình độ cao, người
  tổ chức phân công công việc phải hiểu rõ nhiệm vụ của KTTC và KTQT và hiểu rõ năng lực từng
  người. Tiếp theo là không chuyên môn hóa trong lĩnh vực do vậy sẽ rất khó khăn cho việc lập báo
  cáo tài chính.

  2.2 Mô hình t chức bộ máy KTQT độc lập với KTTC
  Mô hình được tổ chức như vậy được gọi là mô hình tách rời, các chuyên gia KTQT độc lập với các
  chuyên gia KTTC. Mô hình này thường vận dụng ở các DN có quy mô lớn. KTQT đặt trọng tâm vào
  việc xác định và kiểm soát chi phí ở DN bằng cách chia chi phí theo các trung tâm trách nhiệm
  quản lý, phân tích đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân làm sai lệch chi phí và cuối cùng là điều hòa
  với KTTC.

  Về tài khoản kế toán: Đối với KTQT khi áp dụng mô hình này cần phải thiết kế riêng hệ thống tài
  khoản, mang ký hiệu riêng, nội dung ghi chép khác với KTTC (chủ yếu sử dụng thước đo hiện vật)
  còn KTQT không chỉ sử dụng thước đo giá trị mà còn sử dụng thước đo hiện vật.

  1391

 3. Về sổ kế toán: DN phải thiết lập riêng hệ thống sổ kế toán phục vụ cho KTQT.

  Về báo cáo: Bộ phận KTQT phải thiết lập riêng các báo cáo nội bộ: Dự toán về doanh thu, dự toán
  về chi phí, dự toán về lãi/lỗ trong thời gian ngắn hơn (tuần, tháng, quý,…) so với KTQT (báo cáo tài
  chính thường quý, năm).

  Phòng kế toán

  Kế toán tài chính Kế toán quản trị

  Lập sổ sách và Lập dự toán ngắn hạn, Bộ phận tổng hợp, Bộ phận tư vấn ra
  BCTC dài hạn định mức phân tích quyết định quản trị

  Hình 2: Mô hình bộ máy KTQT độc lập với KTTC

  Mô hình này có ưu điểm là có sự tách biệt thông tin KTQT và KTTC, mang tính chuyên môn hóa cao,
  việc lập báo cáo kế toán sẽ dễ dàng hơn nên việc cung cấp thông tin sẽ nhanh chóng hơn. Nhược
  điểm mô hình này là nhà quản trị sẽ không có cái nhìn tổng quát về tình hình của DN nếu chỉ dựa
  vào những thông tin kế toán quản tri cung cấp. Hơn nữa, cách tổ chức mô hình KTQT tốn kém vì bộ
  máy kế toán sẽ rất lớn.

  2.3 Mô hình t chức KTQT và KTTC hỗn hợp
  Mô hình này được xem là sự kết hợp giữa hai mô hình: Mô hình kết hợp và mô hình độc lập. Theo
  mô hình này thì một số bộ phận KTQT được tổ chức độc lập với KTTC, một số bộ phận khác tổ chức
  kết hợp với KTTC.

  Mô hình này có ưu điểm phù hợp với DN muốn áp dụng mô hình kế toán độc lập nhưng chưa đủ
  trình độ để tổ chức theo mô hình KTQT độc lập.

  Việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KTQT nào phụ thuộc vào điều kiện thực tế của DN về quy mô
  sản xuất, loại hình hoạt động nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao nhất. Thực tế, KTQT trong các
  DN chưa đủ mạnh để tách thành một bộ phận độc lập và chuyên sâu như một số nước phát triển.
  Hiện nay, chế độ kế toán DN được ban hành chủ yếu phục vụ cho KTTC. Vì vậy, tác giả cho rằng
  việc tổ chức bộ máy KTQT theo mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT là hoàn toàn phù hợp với các
  DN Việt Nam nói chung và DN sản xuất sợi nói riêng.

  1392

 4. Phòng kế toán

  Kế toán tài chính Kế toán quản trị

  Lập sổ sách và Xây dựng định Bộ phận tổng hợp, Bộ phận tư vấn ra
  BCTC mức, lập dự toán phân tích quyết định quản trị
  ngắn hạn, dài hạn

  Hình 3: Mô hình Tổ chức bộ máy KTQT theo kiểu hỗn hợp

  Xây dựng mô hình t chức KTQT trong DN phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

  Thứ nhất, xây dựng mô hình tổ chức KTQT phải dựa trên nguyên tắc phù hợp và hài hòa giữa lợi ích
  chung. Đó là nguyên tắc mà bất kỳ DN nào vì lợi ích kinh tế. Vì mục đích KTQT chính là hiệu quả kinh
  tế, quản trị DN.

  Thứ hai, không làm xáo trộn quá nhiều về mặt tổ chức hay nói cách khác là không nên phá vỡ hoàn
  toàn cơ cấu tổ chức hiện tại của DN. Khi tổ chức thêm nội dung KTQT dĩ nhiên có sự sắp xếp tổ chức
  bộ máy, phân công công việc bổ sung cho các bộ phận nhưng không được làm xáo trộn quá nhiều
  cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của DN. Vì vậy, cần phải dựa vào tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy
  kế toán để sắp xếp, phân công bổ sung hoặc điều chỉnh công việc cho hợp lý.

  Thứ ba, mô hình tổ chức KTQT được xây dựng phải đảm bảo cho bộ máy kế toán hoạt động và vận
  hành bao quát được tất cả những nội dung của KTTC và những nội dung của KTQT. Mỗi bộ phận
  phải đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp vĩ mô ngành, đúng chuẩn mực, đúng nguyên tắc, chế
  độ của kế toán. Đồng thời cần giải quyết tốt mối quan hệ về sự kết hợp thông tin liên quan giữa
  KTTC và KTQT.

  Thứ tư, mô hình tổ chức KTQT phải đảm bảo tính khả thi đối với DN. Nếu mô hình thiết lập mà không
  thể áp dụng vào DN thì tính khả thi không được đáp ứng và không đảm bảo tính thực tiễn của mô
  hình mà DN lựa chọn.

  3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BỘ MÁY KTQT TRONG CÁC DNSX SỢI TẠI VIỆT NAM
  Vai trò của sợi là không thể phủ nhận. Nó không chỉ là nguyên liệu dùng trong may mặc thời trang
  mà còn sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Trong bối cảnh thị trường nguyên liệu bông để phục
  vụ cho sản xuất sợi không ổn định, diện tích trồng bông giảm đáng kể. Hầu hết, các DN sản xuất
  sợi phải nhập khẩu nguyên liệu bông và luôn đối đầu với sự canh trạnh gay gắt với các quốc gia
  xuất khẩu bông trên thị trường quốc tế. Sự biến động mạnh về giá bông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
  giá thành sản xuất sợi và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Điều này cho thấy tính phức
  tạp của chi phí trong ngành sợi và việc xác định chi phí cho từng loại sản phẩm cuối cùng là khó
  đảm bảo tính chính xác.

  1393

 5. Qua khảo sát của tác giả tại một số DN sợi như: Công ty CP sợi Thế Kỷ, Công ty CP Hoá dầu và xơ
  sợi dầu khí, Công ty sợi thuộc Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ,… cho thấy các DN sợi tập trung
  vào KTTC và KTTC dựa trên cơ sở các định mức hiện vật và lao động để xây dựng định mức còn việc
  xây dựng dự toán ở kiểu dự toán tĩnh chưa lập dự toán linh hoạt, thiết lập hệ thống báo cáo nội bộ,
  phân tích báo cáo và đánh giá trách nhiệm chi phí ở từng trung tâm thì DN chưa thực hiện đầy đủ.
  Điều đó, chứng tỏ nếu tổ chức bộ máy kế toán có sự kết hợp giữa KTTC và KTQT sẽ giúp cho nhà
  quản trị DN sản xuất sợi Việt Nam ra quyết định tốt hơn.

  3.1 DN không nên t chức riêng một bộ phận KTQT vì quy mô kinh doanh chỉ ở mức
  vừa và nhỏ nên sử dụng mô hình kết hợp với kế toán tài chính theo từng phần hành
  để có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí
  Tổ chức KTQT theo mô hình kết hợp sẽ tạo điều kiện cho DN sản xuất sợi phối hợp chặt chẽ giữa
  quản lý tổng hợp với quản lý chi tiết theo từng đối tượng cụ thể, tạo điều kiện cho việc phân công
  công việc của các nhân viên kế toán, tạo điều kiện trao đổi giữa thông tin KTQT và KTTC, nâng cao
  hiệu quả của công tác kế toán trong DN.

  Kế toán trong DN sợi Việt Nam tổ chức thành 2 phòng: Phòng KTQT và phòng KTTC. Trong phòng
  KTQT được tổ chức thành 3 bộ phận chính: Bộ phận dự toán, bộ phận phân tích và bộ phận dự án.
  Đồng thời 3 bộ phận này sẽ trực tiếp điều hành các phần hành KTQT doanh thu, KTQT chi phí,…
  Còn trong phòng KTTC có các loại kế toán TSCĐ, kế toán công nợ, kế toán giá thành sản phẩm,…

  Bảng 1: Bảng phân công công việc

  Bộ phận Công việc hiện tại Công việc cụ thể

  Phòng Nhiệm vụ thu thập thông tin để lập 1. Kế toán vật tư, CCDC, TSCĐ
  KTTC BCTC, cung cấp thông tin cho đối Theo dõi vật tư, CCDC, TSCĐ, theo dõi tình hình
  tượng bên ngoài DN. Những nội dung nhập xuất – tồn vật tư.
  thuộc về chi tiết trước đây có liên quan
  2 Kế toán công nợ
  đến nội dung KTQT sẽ chuyển đến
  phòng KTQT. Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay
  ngân hàng.

  3 Kế toán giá thành sản phẩm
  Theo dõi các chi phí sản xuất phát sinh và tập
  hợp để tính giá thành cho từng sản phẩm sợi.

  Phòng Có nhiệm vụ là tổ chức và thực hiện 1 Bộ phận dự toán
  KTQT các công việc của KTQT, thu thập, xử Lập các dự toán về doanh thu (dự toán tiêu thụ),
  lý và cung cấp thông tin KTQT trực tiếp dự toán sản xuất, dự toán về chi phí nguyên vật
  cho nhà quản trị DN trong việc phân liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,… dự
  tích tình hình ra quyết định chi phí. toán lãi/lỗ.

  2 Bộ phận phân t ch
  – Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán,
  tìm ra các nguyên nhân chênh lệch giữa thực tế

  1394

 6. Bộ phận Công việc hiện tại Công việc cụ thể
  và dự toán về các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi
  nhuận.
  – Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi
  nhuận nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản
  lý để ra các quyết định.

  3 Bộ phận dự án
  – Trực tiếp thực hiện dự án hoặc hỗ trợ dự án qua
  kênh đại lý.
  – Tìm kiếm khách hàng và xây dựng các mối quan
  hệ tốt với khách hàng. Quản lý, chăm sóc khách
  hàng.
  – Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản
  hồi của khách hàng và những thông tin về đối
  thủ cạnh tranh, ký hợp đồng, lên kế hoạch kinh
  doanh.

  4. KTQT chi phí ở các trung tâm chi phí
  Tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất sợi,…
  Chức năng của bộ phận tại các trung tâm chi phí
  này là thu thập, xử lý thông tin chi phí ban đầu,
  lập báo cáo gởi về phòng KTQT và lập các báo
  cáo KTQT cung cấp thông tin về chi phí cho nhà
  quản trị của trung tâm chi phí.

  5. KTQT doanh thu ở các trung tâm doanh
  thu
  Tại cửa hàng, đại lý sợi,… trung tâm doanh thu
  có chức năng là thu thập, xử lý thông tin doanh
  thu, lập báo cáo gởi về phòng KTQT và lập các
  báo cáo KTQT cung cấp thông tin về doanh thu
  cho nhà quản trị của trung tâm doanh thu.

  3.2 Thiết lập mối liên hệ cung cấp thông tin giữa KTQT và KTTC
  Giữa KTQT và KTTC cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong việc thu nhận và cung cấp thông tin
  lẫn nhau, điều đó thể hiện như sau:

  – Nhóm tổng hơp, phân tích và tư vấn (phần KTQT) được nhóm kế toán tổng hợp của KTTC cung
  cấp các báo cáo thực hiện cũng như các thông tin khác làm cơ sở đánh giá kết quả, từ đó
  xây dựng định mức các chi phí, tiêu thức phân bổ cho hợp lý,…

  – Nhóm vừa đảm nhận công việc của KTTC và công việc của KTQT thuộc từng phần hành kế
  toán phải đảm bảo thông tin kế toán chi tiết được hệ thống hóa trên sổ kế toán nhanh chóng

  1395

 7. đáp ứng các quyết định quản trị và đồng thời thông tin này là căn cứ để tổng hợp các chỉ tiêu
  liên quan đến việc lập BCTC.

  3.3 Thiết lập mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với bộ phận chức năng khác
  Phòng kế toán cần có quy định phối hợp trong việc cung cấp các thông tin giữa bộ phận kế toán với
  các bộ phận liên quan để cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị DN:

  – Bộ phận dự toán: Có nhiệm vụ xây dựng các báo cáo dự toán ngắn hạn và các báo cáo
  đánh giá trách nhiệm quản lý. Kế toán tổng hợp, kế toán chi phí của KTTC cung cấp các báo
  cáo thực hiện để làm cơ sở cho việc xây dựng các dự toán sản xuất kinh doanh hay các kế
  hoạch hoạt động của DN. Bộ phận dự toán này cần có những thông tin như:

  + Với bộ phận kỹ thuật: Bộ phận này sẽ cung cấp các định mức tiêu hao nhiên liệu và các
  định mức khác.

  + Với bộ phận kế hoạch kinh doanh: Kế hoạch nuôi trồng thủy sản, kế hoạch vận chuyển
  hàng hóa, kế hoạch chế biển thủy sản trong kỳ phục vụ cho việc lập dự toán.

  – Bộ phận phân tích: Bộ phận này có nhiệm vụ phân tích, đánh giá quá trình sử dụng chi phí
  thực tế trong DN, đánh giá kết quả thực hiện so với dự toán chi phí cũng như đánh giá về
  trách nhiệm sử dụng chi phí ở các bộ phận trong DN.

  – Bộ phận dự án: Có nhiệm vụ thu thập thông tin phù hợp để trợ giúp nhà quản trị quyết định
  lựa chọn các quyết định về giá bán sản phẩm, quyết định ký kết các hợp đồng, quyết định
  tiếp tục sản xuất hay thuê ngoài,….

  3.4 Xử lý thông tin từ tài liệu của KTTC để phục vụ cho KTQT
  KTQT được kết hợp chặt chẽ với KTTC trong cùng một quá trình xử lý thông tin, trên cùng hệ thống kế
  toán thống nhất. KTQT và KTTC cùng sử dụng một thông tin đầu vào, KTQT có thể sử dụng thông tin
  của KTTC cung cấp để xây dựng thông tin theo chức năng của mình. Thiết kế và xử lý các chứng từ
  kế toán nội bộ, chi tiết và cụ thể phục vụ cho việc thu thập thông tin KTQT về chứng từ sử dụng, tài
  khoản sử dụng và sổ sách kế toán…

  4 KẾT LUẬN
  Việc tổ chức bộ máy KTQT trong DN sản xuất sợi Việt Nam là nội dung rất quan trọng đối với DN vì
  nó có liên quan đến nhiều yếu tố, bộ phận như nhân sự, các bộ phận chức năng trong DN. Để đạt
  được hiệu quả, thông tin KTQT thực sự có ý nghĩa đối với các bộ phận và nhà quản trị DN trong quá
  trình hoạt động, việc tổ chức bộ máy KTQT cần hợp lý và khoa học. Một bộ máy KTQT thích hợp sẽ
  giúp DN hoạt động tốt.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bộ tài chính (2006), Thông tư 53/2006/TT-BTC “Hướng dẫn áp dụng KTQT trong các DN”.

  [2] PGS.TS. Phạm Văn Dược – TS. Huỳnh Lợi (2009), Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị,
  NXB Tài chính.

  1396

 8. [3] TS.Bùi Công Khánh, Tạp chí kế toán và kiểm toán số tháng 12/2012. [4] Đặng Văn Thanh, Võ Đình Hảo, Mô hình tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán, NXB tài
  chính, Hà Nội.

  [5] ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Giải pháp xây dựng bộ máy
  kế toán quản trị trong DN kinh doanh lĩnh vực thủy sản.

  1397

Download tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm về mô hình kế toán quản trị File Word, PDF về máy