[Download] Tải Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long

Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long
Nội dung Text: Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long

Download


Bài viết này tiến hành nghiên cứu hoạt động cho vay của ngân hàng thông qua sử dụng thống kê mô tả, phân tích số liệu sơ cấp được khảo sát trên 200 khách hàng là nông hộ vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long.

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long File Word, PDF về máy

Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long

    Download tài liệu Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng nông hộ: Minh họa bằng số liệu khảo sát tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long File Word, PDF về máy