[Download] Tải Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM – Tải về File Word, PDF

Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM

Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM
Nội dung Text: Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM

Download


Bài viết nêu lên đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hai hình thức thu phí mà Trường đang áp dụng. Và nhóm kiến nghị thêm hai hình thức thu phí mới đó là liên kết với Viettel để thực hiện thu qua app ViettelPay hoặc thu trược tiếp tại hơn 200.000 điểm giao dịch của Viettel, và liên kết với ngân hàng VietinBank triển khai thêm hình thức dùng QR code để thu học phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM File Word, PDF về máy

Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM

 1. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU PHÍ
  CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN TẠI PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  GTVT TẠI TP. HCM

  Giảng viên hướng dẫn: ThS-GVC. Nguyễn Văn Quảng

  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thịnh Lớp: CQ.57.KTBC
  Nguyễn Thị Dung Lớp: CQ.57.KTBC

  Tóm tắt: Dựa trên thực tế hiện nay việc thu phí và học phí của các trường Đại học trong nước
  đã có hình thức thu qua mạng Internet từ đó giảm được thời gian thu phí so với hình thức thu bằng
  tiền mặt tại phòng tài chính – kế toán (TC-KT). Và tại Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM
  cũng đang thực hiện hai hình thức thu phí đó là thu qua mạng thu tiền Fbank 3.0 và hình thức thu tiền
  mặt tại phòng TC-KT. Nhóm có thực hiện khảo sát đối với sinh viên của trường về việc đóng học phí.
  Từ kết quả khảo sát nhóm đã nhận thấy các ưu, nhược điểm của hai hình thức hiện tại, dựa trên
  những hạn chế hiện tại nhóm có đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hai hình
  thức thu phí mà Trường đang áp dụng. Và nhóm kiến nghị thêm hai hình thức thu phí mới đó là liên
  kết với Viettel để thực hiện thu qua app ViettelPay hoặc thu trược tiếp tại hơn 200.000 điểm giao dịch
  của Viettel, và liên kết với ngân hàng VietinBank triển khai thêm hình thức dùng QR code để thu học
  phí.

  Từ khóa: Thu học phí, Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM, Fbank 3.0, ViettelPay, QR
  code.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Nguồn kinh phí hoạt động là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của nền giáo dục
  nói chung cũng như của nền giáo dục Đại học nói riêng. Vấn đề tài chính được xem như là
  một nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển Nhà trường. Các nguồn tài chính của các
  trường Đại học hiện này gồm có: Ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu học phí và các nguồn
  thu hợp lý khác. Theo xu hướng thì kinh phí từ ngân sách nhà nước có xu hướng giảm và
  thay vào đó là tăng nguồn thu học phí của người học và thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển
  giao công nghệ, lao động sản xuất.
  Vấn đề thu phí và học phí của người học tại Trường Đại học là một vấn đề quan trọng, vì
  hình thức thu cũng như thời gian thu là những tiêu chí ảnh hưởng không nhỏ đến người nộp
  học phí. Việc tổ chức thu phí làm sao phải đảm bảo hai mục đích, cụ thể: đối với nhà trường
  thì thu đúng, thu đủ, thu chính xác và đối với người học thì sao cho thuận tiện nhất.
  Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với sự hiện đại hoá của khoa
  học kỹ thuật thì vấn đề thu học phí của sinh viên, học viên cũng có sự thay đổi về cách thức
  cũng như phương pháp thực hiện. Theo xu hướng chung, công tác thu phí của sinh viên, học
  viên tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có
  sự thay đổi qua nhiều năm với hai hình thức phổ biến đó là: Liên kết với Vietinbank thu phí
  qua hệ thống mạng thu tiền Fbank, và thu tiền mặt trực tiếp từ sinh viên, học viên. Cả hai
  hình thức thu học phí đều có những ưu nhược điểm riêng.
  P a g e 8 | 82

 2. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  Thấy được những vấn đề trên nhóm tác giải quyết định chọn đề tài. “Nghiên cứu đề
  xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại Phân hiệu
  Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM” làm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
  2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  2.1. Phương pháp nghiên cứu

  Trong phạm vi khuôn khổ nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:
  Phương pháp tổng hợp và phân tích.
  Các phương pháp này, kết hợp với nhau trong toàn bộ quá trình nghiên cứu sẽ tạo ra các
  kết quả thực tế, gần gũi với đội tượng liên quan. Đó là những cơ sở quan trọng để tìm giải
  pháp nhằm nâng cao và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh
  viên, học viên tại Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP.HCM.
  2.2. Phương tiện nghiên cứu

  Trong quá trình nghiên cứu nhóm sử dụng Google Form là phương tiện để thực hiện các
  khảo sát thực tế về các vấn đề liên quan đến đề tài và các tài liệu liên quan đến đề tài.
  2.3. Nội dung nghiên cứu

  Thực trạng công tác thu phí của sinh viên và học viên Phân hiệu Trường đại học GTVT
  tại Tp. HCM: Nguồn thu chủ yếu của Phân hiệu hiện nay bao gồm học phí và các khoản thu
  ngoài học phí như phí nội trú ở ký túc xá, phí thư viện,… Các khoản trên được nhà trường
  thu theo đúng quy định cả nhà nước. Công tác thu phí của trường diễn ra ổn định và hiệu quả,
  tuy vậy nhà Trường vẫn gặp phải một số khó khăn trong công tác thu học phí cần phải khắc
  phục và hoàn thiện.
  Các hình thức thu phí đối với sinh viên, học viên Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại
  Tp. HCM: Hiện nay Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp.HCM thu phí, học phí sinh viên,
  học viên bằng hai hình thức thu chính đó là thu qua mạng thu tiền Fbank 3.0 và thu bằng tiền
  mặt tại phòng TC-KT
  Kết quả thu tiền trong thời gian qua: Hiện nay, Phân hiệu thu phí phần lớn thực hiện
  trực tuyến qua mạng thu tiền Fbank 3.0. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp
  không thể đóng phí trực tuyến được (chiếm 7.36% tương đương 4,533,070,646 đồng),
  nguyên nhân đến từ 2 vấn đề chính:
  + Sinh viên năm nhất chưa có thẻ sinh viên.
  + Các trường hợp sinh viên, học viên gặp các sự cố trong quá trình đóng học phí và các
  lệ phí khác: Sinh viên mất thẻ trong thời gian đóng học phí, gia đình không gửi tiền kịp để
  thực hiện việc đóng học phí trong thời gian quy định.

  P a g e 9 | 82

 3. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  Bảng 1. Bảng tổng hợp một số khoản thu của Phân hiệu năm học 2017 – 2018

  Số tiền Tỷ lệ thu
  TT Khoản thu
  (Đơn vị: Đồng) (Đơn vị: %)
  1 Thu HP 59,621,526,646 100.00
  1.1 Thu trực tuyến mạng 55,475,756,000 93.05
  1.2 Thu bằng tiền mặt 4,145,770,646 6.95
  2 Thu tiền KTX 2,196,622,000 100.00
  2.1 Thu trực tuyến mạng 1,790,312,000 81.50
  2.2 Thu bằng tiền mặt 406,310,000 18.50
  3 Thu phí thi lại 11,538,000 100.00
  3.1 Thu trực tuyến mạng 10,548,000 91.42
  3.2 Thu bằng tiền mặt 990,000 8.58
  Tổng thu 61,829,686,646 100.00
  Thu qua mạng 57,276,616,000 92.64
  Thu TM 4,553,070,646 7.36
  Giới thiệu tổng quát và phân tích kết quả khảo sát “Về việc thu học phí của sinh viên,
  học viên tại Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM”
  Thứ nhất, giới thiệu tổng quát về đợt khảo sát:
  Hình thức thực hiện: thực hiện khảo sát dựa trên Google Form tạo mẫu khảo sát theo
  đúng nội dung cần thực hiện.
  Thời gian khảo sát: Thực hiện khảo sát từ ngày 04/03/2019 – 09/03/2019.
  Đối tượng và quy mô khảo sát: Thực hiện việv khảo sát chỉ dành cho sinh viên học tập
  tại Phân hiệu và đối tượng khảo sát là sinh viên chính quy và tổng số phiếu thu về là 185
  phiếu.
  Thứ hai, phân tích kết quả khảo sát:
  Đa phần sinh viên hoàn thành việc đóng học phí thông qua mạng thu tiền Fbank chiếm
  98% tương đương 181 phiếu. Còn lại 04 trường hợp khảo sát là thực hiện đóng học phí tại
  phòng tài chính – kế toán.
  Qua phiếu khảo sát ta thấy trường hợp gặp khó khăn lớn nhất trong quá trình đóng học
  phí trên mạng là tài khoản đã trừ tiền nhưng chưa thấy báo đóng học phí thành công, lỗi này
  chiếm 51 phiếu trong quá trình khảo sát (tương ứng 27,57%).
  Về khảo sát về sự hài lòng của sinh viên trong tất cả quá trình đóng học phí theo ba mức
  là: rất hài lòng, hài lòng và không hài lòng thì có 129 phiếu trả lời là hài lòng về quy trình
  đóng học phí tương đương 70% và có 17% trả lời là không hài lòng với dịch vụ hiện tại đồng
  nghĩa có 31 phiếu.

  P a g e 10 | 82

 4. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  Khảo sát về sự hài lòng khi đóng học phí qua Fbank 3.0

  17% 13%

  Rất hài lòng
  Hài lòng
  Không hài lòng

  70%

  Qua công tác khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về việc thu học phí của trường, nhóm đã
  tổng hợp được những mặt tốt cũng như những hạn chế tồn tại để từ đó đề xuất ra các giải
  pháp khắc phục.

  Kết quả nghiên cứu và bình luận: Đánh giá chung về hệ thống thu tiền học phí
  Fbank 3.0 và nộp tiền mặt tại phòng TC-KT
  Thứ nhất, về hệ thống thu tiền học phí Fbank 3.0.
  – Ưu điểm:
  + Thời gian thu tiền luôn được Phân hiệu thông thông báo sớm, do vậy sinh viên, học
  viên chủ động tích lũy tiền trong tài khoản để nộp tiền đúng hạn, việc bảo quản tiền an toàn;
  + Việc đóng phí tiện lợi, nhanh chóng, cụ thể: Sinh viên, học viên có thể thực hiện tại bất
  cứ nơi đâu với điều kiện có máy có kết nối Internet, thời gian;
  + Tạo thói quen cho SV, HV tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, tiên tiến;
  + Phân hiệu quản lý việc thu tiền nhanh chóng, chính xác và chặt chẽ.
  – Nhược điểm:
  + Quy định mức đóng học phí nấc 1 của mỗi học kỳ đối với sinh viên hệ chính quy còn
  cứng nhắc, cụ thể là chỉ quy định 2 mức đóng tiền là 50% và 100% số tiền học phí của 1 học
  kỳ;
  + Hệ thống hay gặp lỗi báo không thực hiện thành công việc thực hiện đóng học phí
  nhưng đã trừ tiền vào tài khoản ngân hàng dẫn đến sinh viên, học viên đăng ký lại đóng học
  phí và nếu tài khoản còn tiền thì dẫn đến đóng 2 lần.

  Thứ hai, về việc nộp tiền mặt tại phòng TC-KT.
  – Ưu điểm: Giải quyết được các trường hợp không đóng học phí qua hệ thống.

  P a g e 11 | 82

 5. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  – Nhược điểm:
  + Đối với sinh viên không thuộc diện nộp tiền mặt thì phải tốn thời gian làm thủ tục cũng
  chờ đợi để được đóng học phí;
  + Đối với Phòng TC-KT thì phải tốn nhiều thao tác để cập nhật các học phần đóng học
  phí của sinh viên, học viên.
  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên Phân
  hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp. HCM.
  Thứ nhất, về hệ thống thu tiền học phí Fbank 3.0.
  – Đối với sinh viên: chủ động trong việc lên kế hoạch nộp tiền tại ngân hàng để tránh
  phải chờ đợi, cập nhật thông tin đầy đủ với ngân hàng và phải tuân thủ cũng như thực hiện
  chính xác các thao tác đóng học phí.
  – Đối với nhà trường: nên đa dạng hóa các kênh thu tiền cho sinh viên lựa chọn, linh
  động trong điều kiện chọn mức phí,…

  Thứ hai, về việc nộp tiền mặt tại phòng TC-KT: Đối với sinh viên thuộc trường
  hợp đóng học phí qua mạng thu tiền, khi đang trong giai đoạn thu học phí mà sinh
  viên, học viên có nhu cầu thực hiện đóng học phí bằng tiền mặt với lý do chính đáng
  (Mất thẻ,…) thì nhà Trường cũng như các phòng ban có liên quan nên thực hiện các
  thủ tục quy trình nhanh chóng nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu của sinh viên, học
  viên
  Thứ ba, Kiến nghị đưa ra giải pháp mới:
  – Liên kết với Viettel để mở thêm kênh thu học phí: Khi liên kết với Viettel để
  mởi thêm kệnh thu học phí thì sinh viên, học viên có thêm hai sự lựa chọn mới cho
  việc đóng học phí đó là đóng học phí bằng tiền mặt tại hơn 200.000 điểm giao dịch
  của Viettel hoặc thông qua app ViettelPay. Giải pháp này giúp đa dạng kênh thanh
  toán cho trường, sinh viên linh động về thời gian và tài khoản kết nối, và sử dụng
  thêm được nhiều tiện ích của Viettel.
  – Liên kết với VietinBank để thực hiện thanh toán phí qua mã QR Code: Giải
  pháp thực hiện thanh toán phí qua mã QR Code giúp cho sinh viên có thêm kênh thu
  phí lựa chọn, dễ dàng tiếp cận giúp sinh viên dễ sử dụng và hiệu quả đông thời độ bảo
  mật và an toàn cao. Giải pháp này còn giúp nhà trường bắt kịp xu hướng thu phí mới
  cũng như thuận tiện cho việc kiểm tra đối soát.
  3. KẾT LUẬN

  3.1. Kết luận.
  Trong thời gian vừa qua, Phân hiệu trường đại học GTVT tại TP. HCM đã tổ chức thu
  tiền học phí và các khoản thu khác của sinh viên, học viên tương đối tốt. Thời gian thu, hình
  thức thu cũng như quy trình thu khá hợp lý và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hai hình thức thu phí
  P a g e 12 | 82

 6. KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

  hiện nay vần còn bộc lộ một số nhước điểm cần hoàn thiện để vừa đáp ứng công tác quản lý
  tài chính của Nhà trường, vừa đảm bảo tính thuận lợi, dễ dàng cho sinh viên, học viên.
  Ngoài ra, việc áp dụng hai hình thức thu phí mới, sẽ giúp cho sinh viên, học viên có
  nhiều sự lựa chọn trong việc thực hiện thanh toán học phí cũng như các khoản phí khác trở
  nên nhanh chóng và đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Việc áp dụng hai hình thức này về
  mặt công nghệ là hoàn toàn khả thi, chỉ có vấn đề chi phí cho việc thu tiền sẽ phát sinh thêm.
  Phân hiệu sẽ phải tốn thêm chi phí xây dựng phần mềm để kết nối với mạng thu tiền của
  Ngân hàng, còn sinh viên, học viên sẽ tốn một phần phí nộp tiền cho Ngân hàng (ước tính từ
  2.000 – 5.000 đồng cho một lần thực hiện giao dịch).
  3.2. Kiến nghị.
  Phân hiệu nên xem xét hai hình thức thu tiền mới và nếu thấy phù hợp thì nên triển khai
  và có lộ trình thích hợp để đưa một trong hai hình thức thu phí mới vào kênh thu phí của
  Phân hiệu.
  Tài liệu tham khảo

  [1]. Luật Giáo dục Đại học số: 08/2012/QH13;
  [2]. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
  [3]. Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BTC-BGDĐT-BNV;
  [4]. Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017; 2018- 2019 của Phân hiệu Trường Đại
  học GTVT tại Tp. HCM;
  [5]. Trang web: https://viettelpay.vn
  [6]. Trang web: https://www.vnpayqr.vn

  P a g e 13 | 82

Download tài liệu Nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu phí của sinh viên, học viên tại phân hiệu trường Đại học GTVT tại tp.HCM File Word, PDF về máy