[Download] Tải Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2
Nội dung Text: Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

Download


Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn “Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ” tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, nghiệp vụ phát hành tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2 File Word, PDF về máy

Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

    Download tài liệu Ngân hàng Trung ương – Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2 File Word, PDF về máy