[Download] Tải Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện – Tải về File Word, PDF

Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện

Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện
Nội dung Text: Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện

Download


Với mục tiêu đánh giá tính trung thực, hợp lý của việc kê khai tài sản – thu nhập, đặc biệt là tài sản – thu nhập của các cán bộ cấp cao hiện nay là một nội dung rất “nóng” và đang được dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kiểm toán Nhà nước không thể đứng ngoài cuộc khi dư luận, báo chí đặt câu hỏi về sự trung thực của các cán bộ cấp cao trong kê khai tài sản – thu nhập hàng năm.

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện File Word, PDF về máy

Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện

 1. ISSN 1859-3666

  MỤC LỤC

  KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  1. Trần Việt Thảo và Vũ Thị Thanh Huyền – Tác động liên kết của phát triển ngành công nghiệp hỗ
  trợ Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19: tiếp cận theo phương pháp bảng cân đối liên ngành,
  Mã số: 149+150.1 DEco.11 3
  The Impacts of Linkages in the Development of Vietnam’s Supporting Industries in the Context
  of the Covid-19: Inter-Sector Balance Sheet Approach
  2. Phan Thị Thu Hiền và Bùi Thái Quang – Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ pháp
  luật xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. Mã số: 149+150.1IIEM.12 14
  A Study on the Factors Affecting Goods Import-Export Law Compliance by Vietnamese
  Enterprises
  3. Phạm Lê Hồng Nhung, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thị Tú Trinh và Đinh Công Thành – Phát
  triển du lịch cụm Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau theo hướng liên kết mạng lưới các điểm
  du lịch. Mã số: 149+150.1TrEM.11 25
  Tourism development in association of tourist attractions in Can Tho- Soc Trang- Bac Lieu-
  Ca Mau
  4. Lê Thanh Huyền – Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp
  niêm yết ngành sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam. Mã số: 149+150.1FiBa.11 35
  The effects of internal factors on profitability of various listed companies in Vietnamese food
  processing industry

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  5. Lê Đình Nghi – Mối quan hệ giữa suất sinh lợi, độ biến thiên và khối lượng giao dịch tại thị trường
  chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số: 149+150.2FiBa.21 43
  The Relationship among Return, Volatility, and Trade Volume on Hochiminh City Stock
  Exchange (HOSE)
  6. Đào Tuyết Lan – Hiệu quả áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh
  nghiệp trên địa bàn TP. HCM. Mã số: 149+150.2 BAcc.22 50
  The Efficiency of Corporate Income Tax (CIT) Accounting Standards in Enterprises in Ho Chi Minh
  7. Ngô Thị Khuê Thư, Trương Bá Thanh và Trần Triệu Khải – Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp
  kênh đến lòng trung thành khách hàng trong ngành khách sạn ở Việt Nam. Mã số: 149+150.2BMkt.21 63
  The Effect of Multi-channel Integration Quality on Customer Loyalty in the Hotel Industry in Vietnam
  8. Nguyễn Thị Phương Anh và Vũ Huy Thông – Hành vi mua ngẫu hứng của người tiêu dùng Việt
  Nam theo độ tuổi, thu nhập và nghề nghiệp: Nghiên cứu sản phẩm quần áo may sẵn. Mã số:
  149+150.2BMkt.22 76
  Impulse Buying Behaviour of Vietnamese Consumers by Age, Income, and Profession: Case
  Study on Ready-to-Wear Clothing Products
  khoa học
  Sè 149 + 150/2021 thương mại 1

 2. 9. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Tuấn Dương – Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với
  chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch. Mã số: 149+150.2OMIS.21 82
  Study on Student Satisfaction with the Tourism -Specific Training Program
  10. Vũ Thị Kim Anh – Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro trong doanh nghiệp:
  nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam. Mã số: 149+150.2DEco.21 93
  Risk-Based Internal Audit in Enterprises: Case Study in Vietnamese Real Estate Businesses
  11. Nguyễn Tuấn Kiệt và Hồ Hữu Phương Chi – Thái độ đối với rủi ro của nông dân Đồng bằng
  Sông Cửu Long: Bằng chứng thực nghiệm với thang đo DOSPERT. Mã số: 149+150.2 104
  The Attitudes toward Risks of Framers in Mekong Delta: Experimental Evidence with
  DOSPERT
  12. Hà Minh Hiếu – Nghiên cứu yếu tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ logistics
  của chủ hàng Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Mã số: 149+150.2BMkt.21 115
  A Study on Factors Affecting the Choice of Logistics Service Suppliers of Vietnam’s Goods
  Owners in the Covid-19 Pandemic
  13. Nguyễn Trần Hưng và Đỗ Thị Thu Hiền – Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
  sử dụng ứng dụng du lịch thông minh của du khách đến Hà Nội. Mã số: 149+150.2TRMg.21 123
  A Study on the Factors Affecting the Decision to Use Smart Travel Apps by Visitors to
  Hanoi
  14. Nguyễn Hữu Khôi, Nguyễn Thị Nga và Bùi Hoàng Ngọc – Mối quan hệ giữa tính “sành điệu”
  của sản phẩm thời trang, giá trị cảm nhận và ý định mua của người tiêu dùng trẻ tuổi tại Nha Trang.
  Mã số: 149+150.2BMkt.21 137
  The Relationship between the “Excellence” of the Fashion Products, the Perceived Value,
  and the Purchase Intention of Young Consumers in Nha Trang City

  Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  15. Hoàng Thanh Hạnh – Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm
  toán nhà nước thực hiện. Mã số: 149+150.3BAcc.32 148
  Several Theoretical Issues on Asset and Income Declaration Auditing by State Audit
  16. Nguyễn Thị Phương Thảo và Nguyễn Văn Anh – Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với
  chất lượng dịch vụ công trực tuyến – Góc nhìn từ những người đã sử dụng dịch vụ. Mã số:
  149+150.3OMIS.32 156
  Assessment of citizen’s satisfaction with online public service quality – Perspective from
  those who have used the online service
  17. Đinh Văn Toàn – Nghiên cứu doanh nghiệp học thuật Spin-offs từ các trường đại học trên thế
  giới và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam. Mã số: 149+150.3OMIS.31 167
  Research on Spin-offs in Universities in the World and Problems of Tertiary Education in
  Vietnam

  khoa học
  2 thương mại Sè 149 + 150/2021

 3. Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
  VỀ KIỂM TOÁN KÊ KHAI TÀI SẢN – THU NHẬP
  DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN

  Hoàng Thanh Hạnh
  Học viện Tài chính
  Emai: hoangthanhhanh@hvtc.edu.vn

  Ngày nhận: 26/05/2020 Ngày nhận lại: 30/11/2020 Ngày duyệt đăng: 08/12/2020

  V ới mục tiêu đánh giá tính trung thực, hợp lý của việc kê khai tài sản – thu nhập, đặc biệt là tài sản
  – thu nhập của các cán bộ cấp cao hiện nay là một nội dung rất “nóng” và đang được dư luận xã
  hội quan tâm, bức xúc. Kiểm toán Nhà nước không thể đứng ngoài cuộc khi dư luận, báo chí đặt câu hỏi về
  sự trung thực của các cán bộ cấp cao trong kê khai tài sản – thu nhập hàng năm. Mặt khác, đây là loại hình
  kiểm toán, nội dung kiểm toán mới nhằm mục tiêu phòng chống tham nhũng, lãng phí và đang được Đảng
  và Nhà nước quan tâm. Do đó, tác giả xác định mục tiêu tổng quát và chủ yếu của bài viết này là phát triển
  lý luận về kiểm toán việc kê khai tài sản – thu nhập do Kiểm toán Nhà nước thực hiện.
  Từ khóa: kiểm toán, kê khai tài sản – thu nhập.
  JEL Classifications: M40, M48, M49
  1. Khái niệm kê khai tài sản – thu nhập có giá và quyền tài sản mà cá nhân có được thông
  Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của quan hệ qua các loại hình hoạt động có thể tạo nên tài sản,
  xã hội nói chung và quan hệ kinh tế nói riêng. Khái thu nhập nhằm phát hiện, ngăn chặn việc cán bộ,
  niệm tài sản, thu nhập đã được đề cập rất nhiều trong công chức, viên chức nhận tiền, tài sản có giá trị trái
  thực tiễn các môn khoa học và được ghi nhận trong quy định của pháp luật hoặc sử dụng tài sản của
  các văn bản pháp luật ngay cả trong các điều ước mình để thực hiện hành vi tham nhũng”. Vì vậy, yêu
  quốc tế. Mặc dù có nhiều cách phân loại tài sản, thu cầu kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức,
  nhập nhưng chung quy tài sản, thu nhập chỉ tồn tại viên chức phải đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch các
  dưới hai hình thức là bằng tiền và tài sản có giá trị. thông tin về tài sản, thu nhập và đảm bảo sự trung
  Tiền có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền mặt, tiền thực trong kê khai và trách nhiệm giải trình của
  séc… ; Tài sản có giá trị bất kể là vật, giấy tờ có giá người kê khai.
  và quyền tài sản. Theo Luật phòng chống tham nhũng (PCTN)
  Kê khai tài sản, thu nhập là một khâu trong quá năm 2018 sửa đổi bổ sung thì tài sản, thu nhập phải
  trình kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, viên kê khai bao gồm:
  chức Nhà nước. Kê khai tài sản, thu nhập được hiểu: a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây
  “là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công
  sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập của cán trình xây dựng;
  bộ, công chức, viên chức, là một khâu trong kiểm b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và
  soát tài sản, thu nhập mà Nhà nước sử dụng để biết động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ
  được từng hoạt động của cá nhân có thể tạo tài sản, 50.000.000 đồng trở lên;
  thu nhập, hoặc bằng cách khác là kiểm soát dòng c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
  tiền và những tài sản có giá trị bất kể là vật, giấy tờ d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

  khoa học ?
  148 thương mại Sè 149 + 150/2021

 4. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  Thanh tra Chính phủ quy định mẫu bản kê khai luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên nỗ lực thiết
  và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập quy định lập các biện pháp và cơ chế yêu cầu công chức báo
  như phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo. Đây là mẫu cáo cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên
  biểu quy định cho việc kê khai tài sản thu nhập năm quan, trong đó có những hoạt động công việc, các
  2018. Còn năm 2019 đang chờ hướng dẫn từ nghị khoản đầu tư bên ngoài hay tài sản hoặc quà tặng giá
  định của Chính phủ và thông tư của Thanh tra trị lớn, những thứ mà có thể gây xung đột lợi ích khi
  Chính phủ. họ thực hiện công vụ”. Đồng thời, khoản 5 Điều 52
  Ở nước ta, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định Công ước quy định: “Mỗi quốc gia thành viên sẽ
  số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017 về kiểm tra, giám sát xem xét việc thiết lập, căn cứ vào pháp luật quốc
  việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính gia, hệ thống công khai tài chính hiệu quả đối với
  trị, Ban Bí thư quản lý, thể hiện tinh thần nêu gương nhóm công chức nhất định và quy định chế tài thích
  và yêu cầu nêu gương đối với cán bộ cấp cao trong hợp đối với việc không chấp hành. Mỗi quốc gia
  công tác kê khai và kiểm tra, giám sát việc kê khai thành viên sẽ xem xét tiến hành các biện pháp cần
  tài sản. Tuy nhiên, về mặt pháp luật, cho đến nay thiết để cho phép các cơ quan có thẩm quyền chia sẻ
  chưa có văn bản pháp lý nào quy định đặc thù và chi những thông tin này với các cơ quan có thẩm quyền
  tiết để điều chỉnh về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của quốc gia thành viên khác khi cần để điều tra, đòi
  của người có chức vụ, quyền hạn. Trong pháp luật và thu hồi những tài sản có được do phạm những tội
  hiện hành mới chỉ có Luật PCTN xác định về mặt quy định trong Công ước này”.
  nguyên tắc sự cần thiết phải ban hành văn bản quy Kinh nghiệm thế giới cũng đã chỉ ra ít nhất bốn
  phạm pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu yếu tố giúp việc kê khai tài sản và thu nhập thành
  nhập của người có chức vụ, quyền hạn (Điều 53 của công. Một là, cần phải khoanh vùng những quan
  Luật PCTN quy định: Chính phủ trình Quốc hội ban chức bắt buộc phải kê khai, tập trung vào các ngành
  hành VBQPPL về kiểm soát thu nhập của người có và nhóm dễ tham nhũng nhất để tiện quản lý. Hai là,
  chức vụ, quyền hạn). cần phải thẩm tra kỹ lưỡng các bản kê khai để định
  Qua nghiên cứu một số văn bản pháp luật (Luật ra các khuôn khổ động cơ của các quan chức, tổ
  PCTN, Luật thuế thu nhập cá nhân;…), có thể hiểu chức và duy trì tính đáng tin cậy của hệ thống. Ba là,
  kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, khi đã thẩm tra xong, tính hiệu quả phụ thuộc rất
  quyền hạn là tổng thể các biện pháp, cách thức mà nhiều vào khả năng chế tài đối với các quan chức
  Nhà nước sử dụng để biết được biến động về tài sản, không kê khai, kê khai không trung thực và trừng
  thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; qua đó, phạt nếu tài sản không tương ứng với thu nhập. Bốn
  giúp phát hiện, ngăn chặn, thu hồi tài sản do tham là, việc người dân được tiếp cận với tài liệu kê khai
  nhũng mà có hoặc tài sản, thu nhập không chứng tài sản cũng giúp giảm đáng kể nạn tham nhũng.
  minh được nguồn gốc hợp pháp (tài sản bất minh). Việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế vào việc kê khai
  Tuy nhiên, các quy định còn có những hạn chế và tài sản thu nhập ở Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong
  gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực bối cảnh hội nhập hiện nay.
  hiện. Hay nói cách khác, các quy định hiện hành về Tại sao phải kê khai tài sản – thu nhập?
  minh bạch tài sản, thu nhập chủ yếu tập trung vào Việc yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và
  việc kiểm soát tài sản của những người thuộc diện người được bầu vào các cơ quan nhà nước phải kê
  phải kê khai, phần về kiểm soát thu nhập chưa được khai tài sản và thu nhập được coi là một cơ chế hiệu
  quy định cụ thể. quả để thúc đẩy công bằng xã hội, đặc biệt là ngăn
  Trên bình diện quốc tế, nhiều văn kiện, công chặn tham nhũng lớn. Đặc biệt là việc kê khai tài sản
  ước, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về và thu nhập nhằm đạt được ba mục tiêu: Một là,
  chống tham nhũng, đã đề cập đến minh bạch và ngăn ngừa xung đột lợi ích bằng việc làm rõ khi nào
  kiểm soát tài sản, thu nhập. Khoản 5 Điều 8 Công các quan chức có lợi ích cá nhân khi ra quyết định.
  ước này yêu cầu các quốc gia thành viên “khi thích Hai là, ngăn ngừa hối lộ hoặc các khoản thu bất hợp
  hợp và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp pháp bằng cách bắt buộc các quan chức phải giải

  khoa học ?
  Sè 149 + 150/2021 thương mại 149

 5. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  trình số tài sản tăng lên một cách đáng ngờ. Mục nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý những vụ việc
  tiêu thứ ba cũng liên quan đến vấn đề này là việc kê có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân
  khai sẽ tạo cơ sở cho công tác điều tra và truy tố tội đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán
  phạm trong các vụ tham nhũng. (Điều 15).
  Kê khai tài sản – thu nhập là công cụ hữu hiệu để Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực từ ngày
  xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đôn đốc bộ 01/01/2016 thì KTNN có chức năng đánh giá, xác
  máy lãnh đạo hoạt động theo nguyên tắc thượng tôn nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử
  pháp luật. dụng tài chính, tài sản công (Điều 9); có nhiệm vụ
  Việc cán bộ lãnh đạo có nghiêm túc tuân thủ các chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát
  quy định pháp luật của Nhà nước hay không, có nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm
  chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội
  Đảng và Nhà nước hay không, có làm việc quyết phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá
  sách, xử lý vấn đề theo đúng luật pháp hay không… nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm
  phản ảnh trực tiếp năng lực và trình độ quản lý theo toán (Điều 10); Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát
  pháp luật của cán bộ lãnh đạo, thể hiện một phần ở nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo
  kê khai tài sản – thu nhập một cách trung thực. Điều thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm do
  này cũng quan hệ đến chiến lược xây dựng nhà nước KTNN phát hiện và kiến nghị (Điều 65).
  pháp quyền XHCN, quản lý nhà nước bằng pháp Theo Luật PCTN 2005 thì trong phạm vi, nhiệm
  luật. Điều quan trọng của việc quản lý nhà nước vụ, quyền hạn, KTNN có trách nhiệm tổ chức thực
  bằng pháp luật là nghiêm chỉnh chấp hành, quản lý hiện việc kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện và
  đúng pháp luật, làm việc theo pháp luật – khâu quan phối hợp xử lý hành vi tham nhũng; trường hợp phát
  trọng nhất của pháp chế XHCN. Thực hiện chế độ hiện hành vi tham nhũng thì chuyển hồ sơ cho cơ
  giám sát kê khai tài sản – thu nhập đối với cán bộ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan
  lãnh đạo có tác dụng thiết thực thúc đẩy cán bộ lãnh khác của Nhà nước có thẩm quyền xử lý (Điều 77).
  đạo tự giác nâng cao nhận thức về pháp chế và ý Kiểm toán việc kê khai tài sản đối với cán bộ
  thức pháp luật, học hỏi và vận dụng thành công các công chức, viên chức là hoạt động kiểm tra và đánh
  phương pháp pháp luật để lãnh đạo công tác kinh tế, giá của cơ quan KTNN về bản kê khai tài sản, thu
  quản lý xã hội, tiêu chuẩn hóa hành vi hành chính nhập của cán bộ công chức viên chức trong nhiệm
  của bản thân, hướng dẫn cán bộ lãnh đạo quản lý và kỳ công tác thông qua việc kiểm tra, đánh giá tính
  sử dụng quyền hạn đúng cách. trung thực, hợp pháp và hiệu quả trong kê khai tài
  2. Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai sản và thu nhập của họ.
  tài sản – thu nhập Hiện nay, Luật PCTN sửa đổi 2018 đã được ban
  2.1. Khái niệm hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019. Trong Luật
  Với ý nghĩa nêu trên của việc kê khai tài sản – thu này thì KTNN chỉ là cơ quan phối hợp, không phải
  nhập, kiểm toán việc kê khai tài sản thu nhập phải là cơ quan chủ trì việc kê khai tài sản thu nhập của cán
  đối tượng của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp trung
  Theo quy định tại Luật KTNN năm 2005 có quy ương quản lý. Thanh tra Chính phủ là đơn vị chủ trì,
  định: Mục đích kiểm toán góp phần thực hành tiết đầu mối kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ,
  kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát trong đó có việc kê khai tài sản, thu nhập.
  hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 2.2. Đặc điểm kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập
  (Điều 3). Báo cáo kiểm toán của KTNN là một trong Thứ nhất, đây là một loại hình kiểm toán hỗn
  những căn cứ để Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát hợp, chủ yếu là kiểm toán tuân thủ có kết hợp với
  nhân dân và cơ quan điều tra sử dụng trong quá trình kiểm toán hoạt động đối với các hoạt động kinh tế
  xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tài và quản lý tài chính công, tài sản công gắn với trách
  chính (Điều 9). KTNN có nhiệm vụ chuyển hồ sơ nhiệm quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo. Tức
  cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của Nhà là không tổ chức thành cuộc kiểm toán riêng rẽ mà

  khoa học ?
  150 thương mại Sè 149 + 150/2021

 6. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  được lồng ghép vào kiểm toán trách nhiệm kinh tế của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt
  của nhà quản lý; động của các tổ chức công hiện nay.
  Thứ hai, đây là loại hình kiểm toán đặc biệt phức Nội dung: (1) đối với cán bộ lãnh đạo các cơ
  tạp, nên được thực hiện bởi các KTV có kinh nghiệm; quan quản lý hành chính nhà nước thì nội dung kiểm
  KTNN chỉ phối hợp nhiều cơ quan để thực hiện; có toán gồm công tác quản lý tài chính công, tài sản
  tính “nhạy cảm chính trị rất cao” nên tuyệt đối phải công, kê khai tài sản – thu nhập; (2) đối với cán bộ
  bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo DNNN thì nội dung kiểm toán bao gồm:
  (nhiều trường hợp phải thực hiện bí mật theo yêu cầu tính trung thực, hợp pháp về tài sản, nguồn vốn; kết
  của các cơ quan chức năng do ảnh hưởng trực tiếp quả kinh doanh; sự bảo toàn và gia tăng vốn chủ của
  đến kết quả, mục tiêu của cuộc kiểm toán). nhà nước ở doanh nghiệp; kết quả góp vốn liên
  Thứ ba, việc kiểm toán kê khai tài sản thu nhập doanh, liên kết; tình hình thực hiện nghĩa vụ của
  đối với cán bộ lãnh đạo trung ương quản lý có phạm doanh nghiệp đối với NSNN; tình hình chấp hành
  vi chủ yếu liên quan đến PCTN. các luật, chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài
  Thứ tư, cơ quan KTNN tự thực hiện kiểm soát chính, kế toán, kê khai tài sản – thu nhập… ở doanh
  việc kê khai tài sản – thu nhập trong nội bộ KTNN, nghiệp. Cụ thể: kiểm toán cả bản kê khai tài sản của
  còn đối với các cơ quan khác được thực hiện với tư cán bộ lãnh đạo theo quy định bằng cách đối chiếu
  cách phối hợp. Vì vậy, KTNN chỉ có chức năng xem xét và yêu cầu giải trình việc chênh lệch hoặc
  thông báo, chuyển hồ sơ cho các cơ quan khác. tăng bất thưởng đối với các tải sản của cán bộ lãnh
  Thứ năm, mục đích của kiểm toán kê khai tài sản đạo quản lý hoặc tài sản của vợ, chồng, con của các
  thu nhập là đưa ra ý kiến đánh giá về tính trung thực lãnh đạo quản lý với bản kê khai thu nhập, tài sản
  hợp lý của bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ hàng năm của họ… Nội dung kiểm tra, xác minh đối
  theo quy định của Luật PCTN nhưng lại được thực với việc kê khai tài sản thu nhập bao gồm:
  hiện thông qua xem xét, kiểm tra để đánh giá, quy – Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai.
  trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. – Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn
  Do đó, loại hình kiểm toán này được coi như một gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.
  hình thức đặc biệt để các cơ quan chức năng có căn 2.4. Đặc điểm về chủ thể, khách thể và thời
  cứ đánh giá cán bộ lãnh đạo. điểm kiểm toán việc kê khai tài sản – thu nhập
  2.3. Đối tượng, mục tiêu và nội dung kiểm toán Về chủ thể kiểm toán, Kiểm toán viên (KTV)
  kê khai tài sản – thu nhập do KTNN thực hiện nhà nước là chủ thể kiểm toán việc kê khai tài sản
  Đối tượng kiểm toán: Bản kê khai tài sản – thu thu nhập trong nội bộ KTNN.
  nhập của cán bộ cấp trung ương quản lý (gồm: Cán Về khách thể kiểm toán, khách thể kiểm toán
  bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan đảng, chính việc kê khai tài sản là những cán bộ, công chức, viên
  quyền và đoàn thể của trung ương và các cấp địa chức của các tổ chức thuộc diện phải kê khai tài sản
  phương (gọi chung là cán bộ lãnh đạo các cơ quan thu nhập. Điều 34 Luật PCTN chỉ rõ người có nghĩa
  nhà nước); cán bộ lãnh đạo quản lý tại các DNNN vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:
  hoặc doanh nghiệp do nhà nước chi phối). Tùy 1. Cán bộ, công chức.
  thuộc vào yêu cầu, điều kiện, năng lực của cơ quan 2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội
  KTNN, các nước có thể thực hiện kiểm toán toàn nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
  bộ các đối tượng trên hoặc tiến hành kiểm toán thí 3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và
  điểm một số đối tượng cụ thể để nhân rộng khi có tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp
  điều kiện. công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử
  Mục tiêu của Kiểm toán việc kê khai tài sản – thu làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  nhập đối với cán bộ cấp trung ương quản lý: là để 4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng
  đánh giá toàn diện năng lực, phẩm chất, khả năng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
  của cán bộ quản lý nhằm phòng tránh hiện tượng Về thời điểm kiểm toán đối với bản kê khai tài
  tham ô, tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản sản của cán bộ lãnh đạo các cơ quan nên thực hiện

  khoa học ?
  Sè 149 + 150/2021 thương mại 151

 7. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  khi cán bộ lãnh đạo hết nhiệm kỳ công tác hoặc thiết phải tuân thủ quy trình kiểm toán nêu trên.
  trước khi luân chuyển, điều động công tác, bổ nhiệm Đồng thời KTNN phải tiến hành kiểm tra, xác minh
  lại, bị miễn nhiệm, cách chức, từ chức hoặc nghỉ để tìm kiếm các bằng chứng thích hợp và đầy đủ để
  hưu. Thời điểm hợp lý nhất là thực hiện trước khi bổ minh chứng cho việc kê khai tài sản thu nhập của
  nhiệm một cán bộ quản lý chuẩn bị tiếp nhận một vị một cán bộ nào đó là trung thực và minh bạch.
  trí quản lý cao hơn, quan trọng hơn hoặc trước khi Ở bước lập kế hoạch kiểm toán:
  tổ chức xem xét có nên bổ nhiệm lại thêm 01 nhiệm * Theo Điều 41 luật PCTN 2018, Cơ quan kiểm
  kỳ đối với các lãnh đạo, cán bộ quản lý đó. Vì bố trí soát tài sản – thu nhập (bao gồm cả KTNN) xác
  sai một người lãnh đạo có thể làm hỏng cả một hệ minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ
  thống; việc tồn tại của hệ thống hay không phụ sau đây:
  thuộc rất lớn vào người đứng đầu. a) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu
  Thời điểm để kiểm toán đối với bản kê khai tài nhập không trung thực;
  sản của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước b) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ
  (DNNN) là trước khi lãnh đạo doanh nghiệp kết 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã
  thúc nhiệm kỳ công tác hoặc chuyển công tác khác, kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê
  bị cách chức, từ chức, nghỉ hưu hoặc cùng lúc với khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc;
  doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức, sáp nhập, bán c) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập
  khoán, cho thuê, cổ phần hóa… phải tiến hành kiểm không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy
  toán theo quy định hiện hành của nhà nước. định của Luật Tố cáo;
  Bên cạnh đó có thể kiểm toán đối với bản kê khai d) Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác
  tài sản của hai loại cán bộ nói trên khi có yêu cầu đột minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có
  xuất của cơ quan quản lý cán bộ và cơ quan chức nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên;
  năng (Ví dụ: khi có các biểu hiện vi phạm qua đơn đ) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ
  thư khiếu nại, tố cáo hoặc có yêu cầu khác cần xác chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.
  minh). Tuy nhiên các trường hợp này nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn
  cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện và tùy thuộc người có nghĩa vụ kê khai được xác minh và việc xây
  vào cơ chế, pháp luật của từng quốc gia.
  2.5. Quy trình kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập
  Kiểm toán việc kê khai tài sản – thu nhập do LҨp kұ hoҢch kiҳm toán
  KTNN thực hiện là việc KTV nhà nước tiến hành
  kiểm tra, xác minh và đưa ra ý kiến về tính trung
  thực của quá trình kê khai và bản kê khai tài sản thu
  nhập của cán bộ đó. Quy trình kiểm toán là trình tự Thӌc hiҵn kiҳm toán
  tiến hành công việc kiểm toán của mỗi cuộc kiểm
  toán cụ thể, trình tự đó đã được sắp xếp theo một thứ
  tự phù hợp với diễn biến khách quan của hoạt động
  kiểm toán, phù hợp với quy định pháp luật và tình Báo cáo kiҳm toán
  hình thực tế. Quy trình kiểm toán việc kê khai tài
  sản thu nhập của cán bộ lãnh đạo thuộc trung ương
  quản lý được mô tả theo quy trình bên:
  Như trên đã trình bày, mục đích chủ yếu của bài Sӊ dӅng
  kұt quң kiҳm toán
  viết này là phát triển lý luận về kiểm toán kê khai tài
  sản – thu nhập do KTNN thực hiện. Trên thực tế có
  thể chưa có một cuộc kiểm toán nào được thực hiện
  riêng biệt cho việc kê khai tài sản thu nhập. Tuy Kiҳm tra viҵc thӌc hiҵn kұt
  nhiên, nếu một cuộc kiểm toán có thể xảy ra thì nhất luҨn kiҳm toán

  khoa học ?
  152 thương mại Sè 149 + 150/2021

 8. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập h) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ
  hàng năm của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. chức chính trị – xã hội yêu cầu xác minh đối với
  * Sau khi có căn cứ xác minh hoặc khi xét thấy người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính
  cần có thêm thông tin để phục vụ cho công tác cán trị, tổ chức chính trị – xã hội;
  bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có quyền yêu i) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc
  cầu hoặc kiến nghị Cơ quan kiểm soát tài sản, thu người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người
  nhập (bao gồm cả KTNN) ra quyết định xác minh có nghĩa vụ kê khai yêu cầu hoặc kiến nghị xác
  tài sản, thu nhập: minh đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm
  a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh quyền quản lý, sử dụng trực tiếp của mình.
  đối với người dự kiến được Quốc hội, Ủy ban Cơ quan thanh tra, KTNN, Cơ quan điều tra,
  Thường vụ Quốc hội bầu, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ
  người dự kiến được bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu
  nhà nước; Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài
  b) Chủ tịch nước yêu cầu xác minh đối với người sản, thu nhập nếu trong quá trình kiểm tra, thanh tra,
  dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án xét
  Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh án Tòa án thấy cần làm rõ về tài sản, thu nhập có liên quan đến
  nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối hành vi vi phạm pháp luật.
  cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối * Theo quy định hiện hành, người đứng đầu Cơ
  cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác
  c) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối minh tài sản, thu nhập trong thời hạn 05 đến 15 ngày
  với người dự kiến được bổ nhiệm Thứ trưởng và làm việc kể từ ngày có căn cứ xác minh. Đối với
  chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, KTNN thẩm quyền ra quyết định là Tổng KTNN.
  người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các
  quan thuộc Chính phủ, người dự kiến được bầu hoặc nội dung sau đây:
  đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh;
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được
  d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập;
  xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng
  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập;
  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu d) Nội dung xác minh;
  xác minh đối với người dự kiến được bổ nhiệm đ) Thời hạn xác minh;
  Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân e) Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành
  dân các cấp; viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập;
  đ) Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối
  minh đối với người dự kiến được Hội đồng nhân hợp (nếu có).
  dân, Thường trực Hội đồng nhân dân bầu hoặc Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được
  phê chuẩn; gửi cho Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài
  e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ
  Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu xác minh đối chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03
  với người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh.
  chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân * Tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm có Tổ
  cấp dưới trực tiếp; trưởng và các thành viên. Đối với KTNN, đây gọi là
  g) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử Tổ kiểm toán. Trường hợp nội dung xác minh có
  hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ
  xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, chức, đơn vị thì người đứng đầu Cơ quan kiểm soát
  người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tài sản, thu nhập có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức,

  khoa học ?
  Sè 149 + 150/2021 thương mại 153

 9. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  đơn vị có liên quan cử người tham gia Tổ xác minh Ở bước thực hiện kiểm toán:
  tài sản, thu nhập. * Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài
  Không bố trí người tham gia Tổ xác minh tài sản, sản, thu nhập của mình.
  thu nhập là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em * Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập bằng các
  ruột của người được xác minh hoặc người khác mà phương pháp phù hợp.
  có căn cứ cho rằng người đó có thể không vô tư, * Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh
  khách quan trong việc xác minh tài sản, thu nhập. tài sản, thu nhập:
  Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có – Giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng
  nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập
  a) Yêu cầu người được xác minh giải trình về tăng thêm.
  tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, – Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác
  nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài minh khi có yêu cầu của Tổ xác minh tài sản, thu
  sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó; nhập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của
  b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thông tin đã cung cấp.
  cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội – Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ
  dung xác minh theo quy định tại khoản 3 Điều 31 xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan, tổ chức, cá
  của Luật PCTN 2018; nhân có thẩm quyền trong quá trình xác minh tài
  c) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm sản, thu nhập.
  quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân – Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan, tổ
  đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp chức, cá nhân có thẩm quyền về kiểm soát tài sản,
  cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn thu nhập.
  chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, – Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ
  thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài sản,
  minh tài sản, thu nhập; thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi
  d) Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp
  quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu pháp của mình.
  nhập phục vụ cho việc xác minh; – Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan,
  đ) Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong xác minh tài
  bằng văn bản với người ra quyết định xác minh và sản, thu nhập.
  chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra – Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và
  quyết định xác minh về nội dung báo cáo; lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được bồi thường
  e) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người
  trong quá trình xác minh. xác minh tài sản, thu nhập gây ra theo quy định
  Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập (thành của pháp luật.
  viên tổ kiểm toán) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Ở bước báo cáo kết quả kiểm toán:
  a) Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ KTNN lập báo cáo kết quả kiểm toán kê khai tài
  đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác sản – thu nhập đối với cán bộ do KTNN quản lý. Đối
  theo sự phân công của Tổ trưởng; với các đơn vị khác, với tư cách phối hợp, KTNN
  b) Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định xem xét các nội dung sau:
  cần thiết để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; – Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết
  c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu
  với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập
  trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo; bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh;
  d) Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài
  trong quá trình xác minh. nhưng không quá 90 ngày.

  khoa học ?
  154 thương mại Sè 149 + 150/2021

 10. Ý KIẾN TRAO ĐỔI
  – Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập gồm toán việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc quản lý
  các nội dung sau đây: của KTNN và các cơ quan khác khi có yêu cầu theo
  a) Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh quy định của pháp luật.u
  đã được tiến hành và kết quả xác minh;
  b) Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng Tài liệu tham khảo:
  của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình
  về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; 1. Đỗ Ánh Tuyết (2008), Vai trò của KTNN trong
  c) Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp cuộc chiến chống tham nhũng, Tạp chí Kiểm toán,
  luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. Số 6 – tháng 2/2008 (tr30 – 35);
  – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 2. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện KHTT,
  Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra Kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn
  quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác và 6 vấn đề cần được giải đáp, nguồn:
  minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời http://giri.ac.vn
  hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 3. Kiểm toán nhà nước (2015), Kỷ yếu Hội thảo
  – Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm Kiểm toán trách nhiệm kinh tế và vai trò của cơ
  các nội dung sau đây: quan Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham
  a) Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê nhũng (đã được dịch và sử dụng tại Hội thảo do
  khai tài sản, thu nhập; KTNN tổ chức ngày 22/7/2015).
  b) Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn 4. Nguyễn Thanh Hải (2018), Ban nội chính
  gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; trung ương, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
  c) Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người
  quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. có chức vụ, quyền hạn, Tạp chí khoa học thanh tra
  – Người ban hành (KTV nhà nước) Kết luận xác 8/2018.
  minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính 5. Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, Luật số
  khách quan, trung thực của Kết luận xác minh. 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật phòng, chống
  – Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được tham nhũng;
  gửi cho người được xác minh và cơ quan, tổ chức, 6. Vương Đình Huệ (2012), Giải pháp nâng cao
  đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh theo vị trí, vai trò của KTNN Việt Nam trong phòng
  quy định của pháp luật. chống tham nhũng, Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu
  – Người được xác minh có quyền khiếu nại Kết khoa học cấp bộ của KTNN.
  luận xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của
  pháp luật về khiếu nại. Summary
  Ở bước sử dụng kết quả kiểm toán:
  KTNN công khai kết luận xác minh tài sản thu The assessment of the validity and reliability of
  nhập đối với cán bộ thuộc quản lý của KTNN. Đối asset-income declaration, especially the assets and
  với các cơ quan khác trước khi chuyển hồ sơ xác incomes of senior officers, is a hot topic that has
  minh cho cơ quan chức năng, KTNN xem xét các been arousing arguments in the society. State Audit
  vấn đề sau: is no outsider as the public and media are question-
  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban ing the honesty of senior officers in declaring their
  hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra annual assets and incomes. On the other hand, this is
  quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm a new type of auditing aiming to fight corruption
  công khai Kết luận xác minh. and waste with priority given by Vietnam’s
  – Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu Communist Party and Government. On that basis,
  nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai. the researchers identify the main aim of the paper as
  Ở bước kiểm tra việc thực hiện các kết luận về to develop theories on asset-income declaration
  kiểm toán: KTNN chỉ kiểm tra đối với cuộc kiểm auditing by State Audit.

  khoa học
  Sè 149 + 150/2021 thương mại 155

Download tài liệu Một số vấn đề lý luận về kiểm toán kê khai tài sản – thu nhập do kiểm toán nhà nước thực hiện File Word, PDF về máy