[Download] Tải Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng – Tải về File Word, PDF

Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng

Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng
Nội dung Text: Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng

Download


Tài liệu “Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng” nhằm tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những mẫu hợp đồng vận chuyển như: hợp đồng vận chuyển hành khách; hợp đồng vận chuyển khách du lịch; hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô; hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Tải Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng File Word, PDF về máy

Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng

Đoạn trích của tài liệu “Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng” sẽ giúp các bạn có thể hình dung được cách trình bày và soạn thảo sao hợp đồng cho đúng chuẩn, đảm bảo cả về mặt nội dung lẫn hình thức, mời các bạn cùng tham khảo.

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
(Số: ……………./HĐVCHK)
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN VẬN CHUYỂN (BÊN A):…………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………làm đại diện. 
BÊN HÀNH KHÁCH (BÊN B): …………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………
Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………làm đại diện.
Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau: 
ĐIỀU 1: HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ VẬN CHUYỂN
1.1. Số người ………..; Trọng lượng hành lý ………….
1.2. Giá cước: …………………………………………… 
ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM NHẬN KHÁCH, GIAO KHÁCH
2.1. Bên A phải đến đường ………….., xã ……………, phường ……………. nhận hành khách vào thời gian ….. giờ….. ngày ….. tháng ……… năm …………..
2.2. Bên A phải giao khách đến đường ………….., xã ……………, phường ……………. vào thời gian ….. giờ….. ngày ….. tháng ……… năm ………….. 
ĐIỀU 3: PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
3.1. Bên B yêu cầu bên A vận chuyển số khách bằng phương tiện (xe ca, tàu thủy, máy bay, xích lô…) phải có khả năng cần thiết như sau:
a) Tốc độ phải đạt ….. km/giờ
b) Có máy điều hòa, quạt, mái che.
c) Số lượng phương tiện là: ……………
3.2. Bên A chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để bảo đảm vận tải trong thời gian là ……….
3.3. Bên A phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.
3.4. Bên A phải làm vệ sinh phương tiện vận chuyển hành khách. 
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
4.1. Nghĩa vụ của bên A:
a) Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo loại phương tiện của lộ trình đó; bảo đảm đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.
b) Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.
c) Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.
d) Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
e) Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì theo quy định của pháp luật.
f) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Để tham khảo nội dung còn lại của tài liệu “Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Download tài liệu Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng File Word, PDF về máy