[Download] Tải Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách

Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách
Nội dung Text: Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách

Download


Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục các biểu mẫu, sổ sách có trong phòng hành chính. Mẫu nêu rõ thông tin mã số sổ sách, tên sổ sách, số lượng tồn kho,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách File Docx, PDF về máy

Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách

 1. Mã tài liệu: HC­18­BM03
  QUY ĐỊNH  Phiên bản: Ver 5.0
  QUẢN LÝ BIỂU MẪU, SỔ SÁCH Ngày ban hành: 

  TRÌNH DUYỆT PHOTO BIỂU MẪU, SỔ SÁCH
  ­ Căn cứ quy định về quản lý biểu mẫu, sổ sách,
  ­ Phòng HCQT đề nghị giám đốc duyệt photo biểu mẫu, sổ sách như sau:

  Stt Mã số Tên biểu  Thuộc quy  Định mức  SL mua  SL tồn  SL duyêt 
  mẫu/sổ trình SD/tháng max kho mua

  Giám đốc Trưởng phòng HCQT

Download tài liệu Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách File Docx, PDF về máy