[Download] Tải Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú
Nội dung Text: Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

Download


Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú File Docx, PDF về máy

Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

 1. Ảnh 
  TỜ KHAI CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ  photo in 
  (Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú)  3×4 cm 
     (1)

  1.Họ và tên (chữ in hoa) 
  Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………….
  2.Sinh ngày …….tháng……năm…………3. Giới tính:      Nam         N   ữ   
  4.Nơi sinh…………………………………………………………………………………………………. 
  5.Quốc tịch gốc:……………………………. Qu ốc t ịch hi ện nay:…………………………………..
       6.Nghề nghiệp:
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  7Nơi làm việc: Tên cơ quan/tổ chức
  Địachỉ:
  Điệnthoại:
  8.Nơi thườngchú:
  Số nhàđường/ phố/ thôn
  Phường/xã quận/ huyện
  Thành phố/ tỉnh Điện thoại:
  9.Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giátrị thay hộ chiếu số: 
  Cơ quancấp: Có giá trị đến ngày  tháng  năm
  10.Giấy chứng nhận thường trú/Thẻ thường trú số:
  Cơ quancấp: ngàycấp
  11.Quan hệ gia đình
  Quan hệHọ tênNgày sinhQuốc tịchNghề nghiệpChổ ở hiện nayCha MẹVợ/chồngCon Anh, chị, em ruột  
  12.Đề nghị : 
  ­ Đổi thẻ thường trú:          (2) 
  ­ Cấp lại thẻ thường trú – lý do:      b  mị t      b
  ấ  h ng   ị   lỏ ý do khác(ghi thể  ):
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………
  Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật
       
          Xác nhận của UBND phường, xã                       …ngày……..tháng………năm..
              Nơi người nước ngoài thư                            Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

                                                                                                                
   
   
   
   

   

 2.                 …………………………………………………………………………………………………
                  Ghi chú
  (1)       Dán ảnh mới chụp,mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu; sau khi dán đóng 
  dấu giáp lai của UBND phường, xã và kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.
  (2)       Theo quy định của pháp luật: cứ 3 năm 1 lần người nước thường trú đến cơ quan quản 
  lý xuất nhập cảnh  trình diện và làm thủ tục cấp đổi thẻ thường trú.
  (3)       Chủ tịch UBND phường, xã ký tên, đõng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh. Nếu không 
  đồng ý với điểm nào từ mục 6 đến mục 11 trong tờ khai này, thì ghi rõ lý do.

Download tài liệu Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú File Docx, PDF về máy