Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Nội dung Text: Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy


Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhằm theo dõi nhằm thống kê, báo cáo về phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. Mẫu bao gồm: Thông tin cơ sở, địa chỉ, số điện thoại, bảng tổng hợp phương tiện PCCC… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy File Docx, PDF về máy

Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

  SỔ THEO DÕI
  PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  Tên doanh nghiệp: (ghi rõ tên doanh nghiệp)……………………………………………………………………..
  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Số điện thoại: ………………………………. Fax: ……………………………………………………………..
  Lập sổ ngày ………………………………..
  Người lập sổ: ……………………………………………………………..
  Người phụ trách công tác PCCC của cơ sở: ………………………………………………………………………..

  Năm………

 2. Bảng tổng hợp phương tiện PCCC

  Tình trạng kỹ 
  thuật (Đánh dấu  
  Ngày, tháng,  “X” vào phần chọn)
  năm kiểm  Loại phương 
  Số  Ký mã  Số  Đơn 
  tra hoặc  tiện, hệ thống 
  TT hiệu lượng vị tính Không 
  đưa vào sử  PCCC
  dụng Đạt yêu  đ ạ t 
  cầu yêu 
  cầu

 3. Bảng theo dõi
  tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC

  Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: …………………….. ở vị trí số: …………….(hoặc 
  mã số phương tiện do cơ sở quản lý quy định)

  Ngày,  Nội dung và kết  Phpháp 
  ương  Người, 
  Kết 
  STT tháng  cơ quan  Ký tên Ghi chú
  quả kiểm tra luận
  kiểm tra kiểm tra kiểm tra

  (Ghi chú: đối với mỗi loại phương tiện PCCC tương  ứng với từng hạng mục công trình,  
  doanh nghiệp phải lập bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật riêng cho phù hợp.)

Download tài liệu Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button