[Download] Tải Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Tải về File Docx, PDF

Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Nội dung Text: Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Download


Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lập ra để theo dõi công thức bài thuốc, quy trình sản xuất dạng đóng gói, ngày sản xuất, ngày đóng gói, người kiểm soát,… Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh File Docx, PDF về máy

Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 1. Biểu mẫu 8: Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC SẢN XUẤT THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  Tên Bài thuốc:

  Người
  Dạng bào Ngày sản Ngày Người Người
  Công thức Bài thuốc tham gia Ghi chú
  chế Quy trình sản xuất xuất đóng gói đóng gói kiểm soát
  TT sản xuất
  (theo từng công đoạn)
  Đơn vị đóng gói
  Lô sản xuất
  nhỏ nhất
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Download tài liệu Mẫu Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh File Docx, PDF về máy