[Download] Tải Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS) – Tải về File Word, PDF

Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS)

Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS)
Nội dung Text: Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS)

Download


Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS) File Word, PDF về máy

Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS)

 1. Mẫu số 40­DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ­HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 
  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN…… (1) CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   
  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
  Số:…../…../QĐST­HNGĐ
  …., ngày…… tháng …… năm ……

  QUYẾT ĐỊNH
  CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 
  VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

  Căn   cứ     hồ   sơ   vụ   án   dân   sự   thụ   lý   số…………………./………………./TLST/HNGĐ 
  ngày…..tháng….năm……, giữa(2):

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………….

  Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;
  Căn cứ vào các điều 55,…..  của Luật hôn nhân và gia đình;
  Căn cứ  vào biên bản ghi nhận sự  tự  nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…..tháng……
  năm ….. 
  XÉT THẤY:
  Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận  
  sự  tự  nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày…. tháng….. năm ……. là hoàn toàn tự  nguyện và  
  không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải  
  thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

  QUYẾT ĐỊNH:
  1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa (3)……………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:(4) …………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị  kháng 
  cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

  Nơi nhận: THẨM PHÁN

 2. ­ Đương sự; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  ­ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
  ­ Cơ quan đã thực hiện việc đăng kết hôn;
  ­ Lưu hồ sơ vụ án.
 3.  Hướng dẫn sử dụng mẫu số  4
    0­DS:
     
  (1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự; nếu là Toà 
  án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung  
  ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
  trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
  (2) Ghi họ tên, địa chỉ của đương sự. Tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi  
  ghi họ tên.
  (3) Ghi họ tên của đương sự ly hôn.
  (4) Ghi đầy đủ lần lượt các thoả thuận của các đương sự về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ 
  án đã được thể hiện trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành (kể cả án phí).

Download tài liệu Mẫu Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Mẫu số: 40-DS) File Word, PDF về máy