[Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng – Tải về File Word, PDF

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng
Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Download


Để nắm rõ những thông tin chính cần được trình bày trong phụ lục hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng” mà TaiLieu.VN sưu tầm được. Hi vọng qua các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản phụ lục hợp đồng ưng ý nhất.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng File Word, PDF về máy

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Các bạn đang băn khoăn về cách trình bày và soạn thảo phụ lục hợp đồng, thì có thể tham khảo đoạn trích bên dưới của “Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng” dưới đây:

 PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số……………../PLHĐ
 
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………..
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại ………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………………………………………………….
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….
Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………
Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………………………………………….
Đại diên: Nguyễn Văn B
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………..……….
Mã số thuế:……………….…………………………………………………………………
Số tài khoản:……………….……………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:
1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………
2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
5. Điều khoản chung :
5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………
5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..
 
                              ĐẠI DIỆN BÊN A
                                  GIÁM ĐỐC
                                      ĐẠI DIỆN BÊN B
                                           GIÁM ĐỐC
Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng” về máy để dễ dàng tham khảo hơn.

Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng File Word, PDF về máy