Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá – Tải về File Word, PDF

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá
Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá


“Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá” là văn bản kèm theo hợp đồng chính thức bao gồm các điều khoản mà các bên thống nhất và thỏa thuận thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá File Word, PDF về máy

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

 Dưới đây là đoạn trích “Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá”, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                              Địa danh, ngày … tháng… năm….
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ
Số……………..
 
–    Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……, tháng……, năm…………
–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..
Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : ………………
Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………
Mã số thuế     :……………….
Số tài khoản   :………………..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………..
Đại diên          : Nguyễn Văn B
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : ………………
Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………
Mã số thuế     :……………….
Số tài khoản   :………………..
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:
1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………
2.…………………..…………………..…………………..…………………..…………………
5. Điều khoản chung :
                                  ĐẠI DIỆN BÊN A
                                     GIÁM ĐỐC
                                  ĐẠI  DIỆN BÊN B
                                        GIÁM ĐỐC

Để tiện tham khảo nội dung “Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy.

 

Download tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button