Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị – Tải về File Word, PDF

Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị

Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị
Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị


Tổ chức hội nghị khách hàng được xem là sự kiện thường niên và không kém phần quan trọng của doanh nghiệp trong một năm. Đây không chỉ là hành động để tri ân khách hàng mà còn có ý nghĩa quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến với khách hàng cũng như đối tác. Cùng tham khảo Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị dưới đây để lên kế hoạch tổ chức cho buổi hội nghị, hội thảo sắp tới nhé!

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị File Word, PDF về máy

Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị

 1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ 

  Tên cuộc hội thảo, hội nghị:
  Địa điểm:
  Thời gian:
  Đối tượng tham dự:  ( thành phần,  tổng số người)
  Stt Nội dung công việc Trách nhiệm  Trách nhiệm Thời hạn hoàn 
  chính  hỗ trợ thành
  I. Chuẩn bị trước hội 
  thảo
  Danh sách đại biểu 
  Giấy mời
  Thiết bị
  Ban tổ chức
   Chương trình
   Tài liệu….
   II. Trong quá trình hội 
  thảo
  Chủ trì
  Dẫn chương trình
  Chụp ảnh…
  III. Sau hội thảo

  Tổng kết đánh giá
  IV. Kinh phí

  In giáy mời….
     Ngày          tháng         năm 202…   
          BGĐ phê duyệt       Người lập

Download tài liệu Mẫu Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button