[Download] Tải Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè

Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè

Download


Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc mua bán nông sản bằng hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè

 1. HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CAFE CHÈ
  Số:…………………
  Ngày: …./…./…..

  Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng Cafe Chè tại Việt Nam.

  GIỮA: [TÊN DOANH NGHIỆP] Địa chỉ: [ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP] Điện thoại: [SỐ ĐIỆN THOẠI] Telex: [SỐ TELEX] Fax: [SỐ FAX] Được đại diện bởi ông(bà): [HỌ VÀ TÊN] Chức vụ: [CHỨC VỤ] Dưới đây được gọi là: Bên mua.

  VÀ: [TÊN DOANH NGHIỆP] Địa chỉ: [ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP] Điện thoại: [SỐ ĐIỆN THOẠI] Telex: [SỐ TELEX] Fax: [SỐ FAX] Được đại diện bởi ông(bà): [HỌ VÀ TÊN] Chức vụ: [CHỨC VỤ] Dưới đây được gọi là: Bên bán

  Hai bên mua và bán trên đây đã đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những
  điều kiện sau:

  1. Tên hàng: Café Chè – Coffea Arabica Việt Nam
  2. Quy cách phẩm chất:
  – Theo TCVN 4193 – 2000 (Tổng cục đo lường chất lượng VN)
  – Kiểm tra chất lượng: tại cơ sở sản xuất của người bán do nhà sản xuất tự kiểm tra,
  tự chịu mọi chi phí kiểm tra và phải có giấy chứng nhận phẩm chất.
  3. Số lượng: 1,000.00MT ± 3%
  – Dung sai do người bán chọn.
  – Giá dung sai: USD 1,000,000 ± 3%
  – Kiểm tra số lượng: Tại nơi gửi hàng có đại diện bên bán và bên mua. Giấy chứng
  nhận số lượng do bên bán ban hành và có giá trị hiệu lực tham khảo.
  – Bao bì: 60kg trong bao tải đay, tiêu chuẩn xuất khẩu
  4. Giá cả: USD 1,000/MT CIF, cảng Kobe, Nhật Bản, Incoterms 2000.
  – Tổng giá: USD 1,000,000 ± 3%
  – Giá này bao gồm cả bì.
  5. Giao hàng:
  – Thời gian giao hàng: 1000MT trong tháng [THÁNG] [NĂM] – Điều kiện cơ sở giao hàng: CIF, cảng Kobe, Nhật Bản, Incoterms 2000.
  – Cảng bốc hàng: Cảng Hải Phòng, Việt Nam.
  – Cảng dỡ hàng: Cảng Kobe, Nhật Bản.
  – Thông báo về việc xếp hàng: người bán có nghĩa vụ thông báo với người mua về
  việc đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.
  6. Thanh toán: Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang.

 2. – Người mua sẽ mở 01 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang tại Ngân hàng [TÊN
  NGÂN HÀNG], Nhật bản thông qua Ngân hàng Ngoại Thương, Việt Nam cho
  bên bán hưởng lợi.
  – Thư tín dụng được mở trước ngày giao hàng ít nhất 45 ngày.
  – Thư tín dụng được thanh toán ngay khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ
  giao hàng sao:
   Bộ gốc đầy đủ 3/3 vận đơn đường biển hoàn hảo, ghi rõ “hàng đã
  bốc” theo lệnh của Ngân hàng phát hành, thông báo cho người
  mua.
   03 bản hóa đơn thương mại đã ký.
   03 bản gốc giấy chứng nhận số lượng, chất lượng do một số cơ
  quan giám định có uy tín tại Việt Nam xác nhận.
   03 bản chứng nhận xuất xứ do VCCI phát hành.
   Thông báo giao hàng trong đó chỉ rõ số Hợp đồng, Thư tín dụng,
  hàng hóa, số lượng, chất lượng, tên tàu, tên người chuyên trở, cảng
  bốc hàng, cảng dỡ hàng…
  7. TRỌNG TÀI: Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên
  quan đến hợp đồng này mà hai bên mua bán không thể hòa giải, thương lượng
  được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại “Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt
  Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

  8. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG: Hợp đồng này sẽ được áp dụng theo luật pháp của nước
  Cộng hòa Singapore.
  9. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG: Hợp đồng này áp dụng những điều bất khả
  kháng được dẫn chiếu tới văn bản của Phòng thương mại Quốc Tế (ấn phẩm của
  ICC số 421).
  10. ĐIỀU KHOẢN KIỂM ĐỊNH: Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy nhà kho về
  chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói của số Caffea Rubusta
  gốc Việt Nam này sẽ do “Công ty cổ phần giám định Vinacontrol” tại Việt Nam
  đảm nhiệm, phí tổn kiểm định sẽ do bên bán chịu.
  11. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC: Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng cho
  hợp đồng này sẽ được diễn giải theo ấn phẩm “Thuật ngữ thương mại” (Tác giả:
  Michael B.Smith & Merritt R.Blakeslee – NXB Chính trị Quốc gia – 2001)

  Hợp đồng bán hàng này được ký kết tại [ĐỊA ĐIỂM] vào ngày [NGÀY THÁNG
  NĂM] , hợp đồng này được lập thàng 04 bản: 02 bản bằng tiếng Anh, 02 bản bằng
  tiếng Việt. Mỗi bên giữ 02 bản: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt.

  BÊN MUA BÊN BÁN
  (Đại diện ký tên) (Đại diện ký tên)

Download tài liệu Mẫu hợp đồng xuất khẩu cafe chè File Word, PDF về máy