[Download] Tải Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Download


“Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô” sẽ là những giấy tờ quan trọng để làm căn cứ về mặt pháp lý về sau nhằm giúp các bên thực hiện đúng theo những gì đã cam kết với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết hơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu qua đoạn trích “Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô” bên dưới.
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

– Căn cứ Luật dân sự đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005.

– Căn cứ nhu cầu thoả thuận của hai bên;
Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Goldsun , chúng tôi gồm có:
A . ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: (Bên A)
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện :………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………… Fax :………………………………………………………………….  
Mã số thuế :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản :……………………………………………. – Tại ngân hàng………………………………………………
B . ĐẠI DIỆN BÊN VẬN CHUYỂN: (Bên B)
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Người đại diện :………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………… Fax :………………………………………………………………….
Giấy đăng ký kinh doanh số : ……………………… Nơi Cấp:……………………………………………………
Mã số thuế :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tài khoản :……………………………………………. – Tại ngân hàng………………………………………………
Hai bên đã cùng nhau thống nhất những nội dung sau :
I . NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :
Bên A thuê Bên B vận chuyển hành khách đi từ ngày …,,./…../ 2014 đến ngày …./ ………/ 2014. Với những điều kiện cụ thể sau :
1.Số lượng :………………………………………….. Mác xe :…………………………………………………………
Số đăng ký………………………………………………… Số ghế: ……………………………………………. chỗ
Tuyến vận chuyển:  ……………………………………………………………………………………………………….
2. Thời gian và địa điểm :
Đúng …….. ngày …./……./2014 xe có mặt tại : ………………………………
– Quý khách lưu ý :
– Xe trả khách tại điểm đón lúc …….. ngày ……/…../2014.
– Mọi phát sinh không ghi trong hợp đồng Quý khách xin vui lòng liên hệ số ĐT: 0972.238.430
II . HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIÁ CƯỚC :
– Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
– Giá cước 01 chuyến : ………………VNĐ ( Giá trên …………gồm thuế10%VAT )
– Tổng số tiền thanh toán : ………………VNĐ
– Đặt trước :………………………VNĐ
– Số tiền còn lại : ……………………. VNĐ
– Số tiền còn lại Bên A sẽ thanh toán : ……………VNĐ
– ( Bằng chữ : ………………………………………………………………………….)
III . TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN :
1. Bên A: Bố trí đi đúng giờ, đúng hành trình, đúng số người theo hợp đồng.Chấp hành tốt các qui định của nhà xe, thanh toán cước phí đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về hành lý, hàng hoá của mình mua từ nơi đến (điểm tham quan, du lịch…)về nơi đi.
2. Bên B: Bảo đảm xe chạy đúng hành trình, lái phụ xe phục vụ văn minh lịch sự, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông .
Tiền cầu đường, phí xăng dầu, tiền gửi xe Bên B chịu.
Lái, phụ xe ăn nghỉ theo đoàn do Bên A chịu (02 người)
IV . ĐIỀU KHOẢN CHUNG :
1. Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ hoặc thay đổi hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 05 ngày. Bên nào thay đổi sẽ phải bồi thường 50% giá trị của hợp đồng đã ký.
2. Sau khi kết thúc hợp đồng 05 ngày (Trừ ngày nghỉ và ngày lễ). Nếu bên A không thanh toán cho Bên B thì Bên B sẽ tính lãi như lãi suất ngân hàng tại thời điểm .
3. Nếu quá thời gian trả khách bên A sẽ chịu chi phí phát sinh theo quy định của bên B.
4. Trong trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt …… Ngoài khả năng kiểm soát của hai bên, làm ảnh hưởng tới thực hiện hợp đồng thì hai bên được miễn truy cứu trách nhiệm.
5. Mọi phát sinh chi phí ngoài hợp đồng nếu do lỗi của bên nào gây ra thì bên đó phải chịu trách nhiệm và giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thương lượng được thì đề nghị toà án dân sự Vĩnh Phúc giải quyết. Kết luận của toà án là kết luận cuối cùng, mọi chi phí do bên thua kiện chi trả .
6. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng hết hiệu lực thi hành và được thanh lý khi bên A đã thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký cho bên B . Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận .
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Các bạn vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download  “Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô” về máy tham khảo thuận tiện hơn.

  

Download tài liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô File Word, PDF về máy