Tài Liệu

[Download] Tải Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng – Tải về File Word, PDF

Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng

Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng
Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng


Cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng” để xem cách trình bày và soạn thảo nội dung của hợp đồng vận chuyển sao cho đúng quy chuẩn để giúp cho các bên dễ dàng đi đến thỏa thuận và thống nhất chung, nhất là quá trình hợp tác được diễn ra suôn sẻ và thành công.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng File Word, PDF về máy

Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng

Đoạn trích “Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng” dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm  kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo một bản hợp đồng vận chuyển, mời các bạn cùng tham khảo.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI, PHẾ THẢI XÂY DỰNG
(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)
 
Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
BÊN YÊU CẦU VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN A): …………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………………….
Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….. làm đại diện. 
BÊN NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN B): …………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………………….
Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….. làm đại diện.
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng tại địa chỉ ……………….……………………………………… với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung công việc:………………………………………………………………………………………………..
Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên giao:………………………………………………………………
Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên nhận:……………………………………………………………..
Điều 4: Phương pháp, thời gian thu gom, vận chuyển:……………………………………………………………
Điều 5: Giá cả và thanh toán:………………………………………………………………………………………………
Điều 6: Thời hạn của hợp đồng:…………………………………………………………………………………………..
Điều 7: Giải quyết khi có tranh chấp:……………………………………………………………………………………
Điều 8: Thưởng phạt trong thực hiện hơp đồng:…………………………………………………………………….
Điều 9: Điều khản chung: hợp đồng được lập thành…bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…bản và có giá trị pháp lý từ ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………….
                           Bên giao ký                                                                           Bên nhận ký
  

Để tiện tham khảo nội dung tài liệu, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download “Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng” về máy.

 
 

Download tài liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button