[Download] Tải Mẫu Hợp đồng thuê xe – Tải về File Word, PDF

Mẫu Hợp đồng thuê xe

Mẫu Hợp đồng thuê xe
Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng thuê xe

Download


Mẫu “Hợp đồng thuê xe” căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11, căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Mẫu Hợp đồng thuê xe – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Mẫu Hợp đồng thuê xe File Word, PDF về máy

Mẫu Hợp đồng thuê xe

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng thuê xe

Các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết của bản hợp đồng qua đoạn trích của “Hợp đồng thuê xe” dưới đây để học hỏi cách trình bày bản hợp đồng thuê xe như thế cho phù hợp, đảm bảo được lợi ích của đôi bên về quyền điều khiển xe trong thời hạn hợp đồng, nghĩa vụ thanh toán hợp đồng,.. cũng như trách nhiệm pháp lý khi có xảy ra rủi ro.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
   oOo 
HỢP ĐỒNG THUÊ XE 
  Số: ……– ……./HĐTX 
   – Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã 
      Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; 
   – Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã 
      Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; 
   – Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây. 
Hôm nay,ngày …tháng 11năm 2007,chúng tôi gồm: 

BÊN A: CÔNG TY xxxxxxxxxx (Bên thuê) 
       Địa chỉ : xxxxxxxxxxx 
       Đại diện : xxxxxxxxxxx                     Chức vụ:Giám đốc 
       Mã số thuế: xxxxxxxxxxx 
BÊN B: CÔNGTY xxxxxxxx(Bên cho thuê) 
       Địa chỉ: xxxxxxxxxxxxxxx 
       Điện thoại: xxxxxxxxxxxx 
       Đại diện: xxxxxxxxxxxxxx                  Chức vụ: Giám đốc 
       Mã số thuế: xxxxxxxxxxxxx 
   Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều 
khỏan như sau: 
ĐIỀU1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
   Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ôtô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong 
thời gian cho thuê. 
   +Xe INOVA – Toyota sản xuất năm 2007, biển số kiểm soát 52Z – xxxx 
   + Lái xe: xxxxxxxxxxxxxx, sinh năm: xxxx, giấy phép lái xe số: xxxxx cấp ngày 
06/05/2005. 
ĐIỀU 2:GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 
     Giá thuê xe là :14.000.000đồng/tháng(Mười bốn triệu đồng chẵn) 
   (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT) 
     Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng 
tháng. 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 
3.1. Trách nhiệm của bên B: 
       Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và 
       Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: 
       Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe. 
       Ông xxxxxxxxxxx chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B cho 
       thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6g30 đến 
       18g30, thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận. 
       Trả lương cho lái xe. 
       Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe. 
       Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của 
       Hợp đồng. 
       Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng. 
       Xuấthóađơnthuêxe:1tháng/lần. 
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A 
       Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn. 
       Thanh toán các khỏan phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ. 
       Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết 
       trước ít nhất 12 giờ. 
       Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1), kể cả giao xe cho 
       lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê. 
       Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe. 
ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
       Hợp đồng có giá trị kể từ ngày 05/11/2007 đến hết ngày 05/05/2008. 
       Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải 
       thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng. 
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
       Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo 
       cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết. 
       Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý 
       đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được 
       xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết 
       được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh phán xử. 
       Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như đượcthanh lý sau khi hai bên 
       thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào. 
       Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A  02

(hai) bản. Bên B giữ 02 (hai)bản. 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

Để tiện lợi hơn trong việc tham khảo mẫu “Hợp đồng thuê xe”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Bên cạnh đó, có một số mẫu hợp đồng khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Hợp đồng dịch vụ vận tảiCác mẫu hợp đồng thuê xe thông dụng nhấtMẫu hợp đồng thuê xe ôtô.

 

Download tài liệu Mẫu Hợp đồng thuê xe File Word, PDF về máy